Problem med MacBook Pro (2012) som låser sig och startar om

Tråden skapades och har fått 37 svar. Det senaste inlägget skrevs .
 • Medlem
 • 2020-01-16 23:49

Har en MacBook Pro mitten 2012 13" skärm, som har börjat bli väldigt konstigt, den händer sig, startar om sig. Har gjort Apple Hardwares diagnosen men den visa att datorn inte hade några fel.
Har bytt ut HDD till en SSD för 2-3år sen. Så den bör inte vara problem.
Den blir inte varm, man hör inte att fläkten jobbar mer än vanligt.

Den enda jag har hittat är följande via systemkrachlogg den förstår inte jag något av, men någon här kanske kan få ut något mer av den.

Källa: /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2020-01-16-125237_Daniels-MacBook-Pro.panic
Storlek: 6 K (6 094 byte)
Senast ändrad: 2020-01-16 12:52
Senaste innehåll: {"timestamp":"2020-01-16 12:52:38.30 +0100","bug_type":"210","os_version":"Mac OS X 10.15.2 (19C57)"}
{"macOSProcessedStackshotData":"bm8gb24gZGlzayBvciBzbGVlcC93YWtlIGZhaWx1cmUgcGFuaWMgc3RhY2tzaG90IGZvdW5k","macOSPanicString":"panic(cpu 2 caller 0xffffff7fafe3fad5): userspace watchdog timeout: no successful checkins from com.apple.WindowServer in 120 seconds\nservice returned not alive with context : is_alive_func returned unhealthy : WindowServer initialization not complete (post IOKitWaitQuiet)\nservice: com.apple.logd, total successful checkins since wake (4330 seconds ago): 434, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: com.apple.WindowServer, total successful checkins since wake (4330 seconds ago): 406, last successful checkin: 120 seconds ago\n\nBacktrace (CPU 2), Frame : Return Address\n0xffffff80c37bb820 : 0xffffff802ed3bb1b \n0xffffff80c37bb870 : 0xffffff802ee733e5 \n0xffffff80c37bb8b0 : 0xffffff802ee64e5e \n0xffffff80c37bb900 : 0xffffff802ece2a40 \n0xffffff80c37bb920 : 0xffffff802ed3b207 \n0xffffff80c37bba20 : 0xffffff802ed3b5eb \n0xffffff80c37bba70 : 0xffffff802f4d2575 \n0xffffff80c37bbae0 : 0xffffff7fafe3fad5 \n0xffffff80c37bbaf0 : 0xffffff7fafe3f7e6 \n0xffffff80c37bbb10 : 0xffffff802f466fcb \n0xffffff80c37bbb60 : 0xffffff802f470083 \n0xffffff80c37bbca0 : 0xffffff802ee22c22 \n0xffffff80c37bbdb0 : 0xffffff802ed41998 \n0xffffff80c37bbe10 : 0xffffff802ed18625 \n0xffffff80c37bbe70 : 0xffffff802ed2f0d5 \n0xffffff80c37bbf00 : 0xffffff802ee4b485 \n0xffffff80c37bbfa0 : 0xffffff802ece3226 \n Kernel Extensions in backtrace:\n com.apple.driver.watchdog(1.0)[EFAA17B9-A62C-30B7-9602-0BB5282EDDD6]@0xffffff7fafe3e000->0xffffff7fafe46fff\n\nBSD process name corresponding to current thread: watchdogd\n\nMac OS version:\n19C57\n\nKernel version:\nDarwin Kernel Version 19.2.0: Sat Nov 9 03:47:04 PST 2019; root:xnu-6153.61.1~20\/RELEASE_X86_64\nKernel UUID: C3E7E405-C692-356B-88D3-C30041FD1E72\nKernel slide: 0x000000002ea00000\nKernel text base: 0xffffff802ec00000\n__HIB text base: 0xffffff802eb00000\nSystem model name: MacBookPro9,2 (Mac-6F01561E16C75D06)\nSystem shutdown begun: NO\nPanic diags file available: YES (0x0)\n\nSystem uptime in nanoseconds: 20420046645438\nlast loaded kext at 18241412405772: >!UAudio\t320.49 (addr 0xffffff7fb24c9000, size 434176)\nlast unloaded kext at 18392386375911: >usb.cdc\t5.0.0 (addr 0xffffff7fb24c2000, size 28672)\nloaded kexts:\[email protected]\t3.4\n>AudioAUUC\t1.70\[email protected]\t20.036.15\[email protected]\t3.0\n>AGPM\t111.4.1\n>X86PlatformShim\t1.0.0\[email protected]\t3.14.3\n>!AMikeyHIDDriver\t131\n>!AGraphicsDevicePolicy\t4.5.21\[email protected]\t4.5.21\n>!AHV\t1\n|IOUserEthernet\t1.0.1\n>!AUpstreamUserClient\t3.6.8\n|IO!BSerialManager\t7.0.2f4\n>pmtelemetry\t1\[email protected]_Steal_Mac_OS_X\t7.0.0\n>!A!IHD4000Graphics\t14.0.3\n>!AHDA\t283.15\n>!AFWOHCI\t5.6.2\n>!AThunderboltIP\t3.1.3\n>!AMikeyDriver\t283.15\n>!A!ISlowAdaptiveClocking\t4.0.0\n>eficheck\t1\n>!ALPC\t3.1\n>!ASMCPDRC\t1.0.0\n>!ABacklight\t180.1\n>!A!IFramebufferCapri\t14.0.3\n>!ASMCLMU\t212\n>SMCMotionSensor\t3.0.4d1\n>!AMCCSControl\t1.13\n>!UTCButtons\t255\n>!UTCKeyboard\t255\n>!AIR!C\t360\[email protected]\t1412.61.1\n>!AVirtIO\t1.0\[email protected]\t522.0.9\[email protected]!AFSCompression.!AFSCompressionTypeDataless\t1.0.0d1\[email protected]\t40\[email protected]!AFSCompression.!AFSCompressionTypeZlib\t1.0.0\n|SCSITaskUserClient\t422.0.2\[email protected]\t1.0\n|!ABCM5701Ethernet\t10.3.5\n>!ASDXC\t1.7.7\n>AirPort.Brcm4360\t1400.1.1\n>!AAHCIPort\t341.0.2\n>!AACPIButtons\t6.1\n>!ASmartBatteryManager\t161.0.0\n>!ARTC\t2.0\n>!AHPET\t1.8\n>!ASMBIOS\t2.1\n>!AACPIEC\t6.1\n>!AAPIC\t1.7\n>!A!ICPUPowerManagementClient\t222.0.0\n$!AImage4\t1\[email protected]\t303\n$TMSafetyNet\t8\[email protected]!ASystemPolicy\t2.0.0\n>!A!ICPUPowerManagement\t222.0.0\n|EndpointSecurity\t1\[email protected]\t1.0\n|IOFireWireIP\t2.3.0\n|IOAVB!F\t800.17\n>!ASSE\t1.0\n>!AGraphicsControl\t4.5.21\[email protected]!AGPUWrangler\t4.5.21\n>DspFuncLib\t283.15\[email protected]\t529\n|IOFireWire!F\t4.7.5\n|IOSlowAdaptiveClocking!F\t1.0.0\n>!ABacklightExpert\t1.1.0\n|IONDRVSupport\t569.3\n|IOAccelerator!F2\t438.2.8\[email protected]!AGraphicsDeviceControl\t4.5.21\n>!ASMBusPCI\t1.0.14d1\n>!ASMBus!C\t1.0.18d1\n>!AHDA!C\t283.15\n|IOGraphics!F\t569.3\n|IOHDA!F\t283.15\n>X86PlatformPlugin\t1.0.0\n>IOPlatformPlugin!F\t6.0.0d8\[email protected]\t800.14\n|Broadcom!BHost!CUSBTransport\t7.0.2f4\n|IO!BHost!CUSBTransport\t7.0.2f4\n|IO!BHost!CTransport\t7.0.2f4\n|IO!B!F\t7.0.2f4\n|IO!BPacketLogger\t7.0.2f4\n>!UMultitouch\t264\n>usb.IOUSBHostHIDDevice\t1.2\n>usb.networking\t5.0.0\n>usb.!UHostCompositeDevice\t1.2\n>usb.!UHub\t1.2\n|IOAudio!F\t300.2\[email protected]\t1.2.0\n|IOSerial!F\t11\n|IOSurface\t269.6\[email protected]\t1\n|IOSCSIMultimediaCommandsDevice\t422.0.2\n|IOBD!S!F\t1.8\n|IODVD!S!F\t1.8\n|IOCD!S!F\t1.8\n>!AThunderboltDPInAdapter\t6.2.4\n>!AThunderboltDPAdapter!F\t6.2.4\n>!AThunderboltPCIDownAdapter\t2.5.2\n>!AThunderboltNHI\t5.8.1\n|IOThunderbolt!F\t7.4.7\n|IOAHCIBlock!S\t316.40.3\n|IOAHCISerialATAPI\t268\n|IOEthernetAVB!C\t1.1.0\n|IO80211!F\t1200.12.2b1\n|IOSkywalk!F\t1\n>mDNSOffloadUserClient\t1.0.1b8\n>corecapture\t1.0.4\n|IOAHCI!F\t290.0.1\n>usb.!UEHCIPCI\t1.2\n>usb.!UEHCI\t1.2\n>usb.!UXHCIPCI\t1.2\n>usb.!UXHCI\t1.2\n|IOUSB!F\t900.4.2\n>!AEFINVRAM\t2.1\n>!AEFIRuntime\t2.1\n|IOSMBus!F\t1.1\n|IOHID!F\t2.0.0\n$quarantine\t4\n$sandbox\t300.0\[email protected]!AMatch\t1.0.0d1\n>DiskImages\t493.0.0\n>!AFDEKeyStore\t28.30\n>!AEffaceable!S\t1.0\n>!AKeyStore\t2\n>!UTDM\t489.60.3\n|IOSCSIBlockCommandsDevice\t422.0.2\n>!ACredentialManager\t1.0\n>KernelRelayHost\t1\n>!ASEPManager\t1.0.1\n>IOSlaveProcessor\t1\n|IOUSBMass!SDriver\t157.40.7\n|IOSCSIArchitectureModel!F\t422.0.2\n|IO!S!F\t2.1\n|IOUSBHost!F\t1.2\n>!UHostMergeProperties\t1.2\n>usb.!UCommon\t1.0\n>!ABusPower!C\t1.0\n|CoreAnalytics!F\t1\n>!AMobileFileIntegrity\t1.0.5\[email protected]\t1\n|IOTimeSync!F\t800.14\n|IONetworking!F\t3.4\n|IOReport!F\t47\n>!AACPIPlatform\t6.1\n>!ASMC\t3.1.9\n>watchdog\t1\n|IOPCI!F\t2.9\n|IOACPI!F\t1.4\[email protected]\t1\[email protected]\t1.0\[email protected]\t1\n\n\n"

Senast redigerat 2020-01-19 19:48
 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2020-01-17 10:07

på Macbook Pro 13 runt 2011-2012 har ju flera haft problem med kabeln till hårddisken, kan du testa med att byta den?

Är det en 2011 eller en 2012?
I loggen är det en MacBook Pro 9,2 (2012) och inte 8,2. Catalina är inte supportad på 2011 utan "hack" så det kanske är nåt som gått galet där efter en uppdatering?
Är det en 15 eller 13 tummare? 15 tummarna har ett diskret grafikkort som skulle kunna uppvisa ett sånt här beteende, men du borde se mer problem med skärmen då också tycker jag.

2011 15-tum har ett ökänt grafikkortsfel. Apples förlängda reparationsprogram är sedan länge utgånget, tyvärr.

Troy i Jönköping kan göra ett försök att löda om. Han lyckades dock inte med min. (Jag bytte först moderkortet hos Apple via reparationsprogrammet efter 3,5 år. Efter ytterligare 3,5 år dök samma problem upp igen - nu långt utanför garantin. Troy försökte att löda om (re-float) två gånger, men graffekortet var för långt gånget.

Troy är alltså en välrenommerad macreparatör i Jönköping som kan vara värd att kontakta (helst på engelska): http://www.jonkopingmacreparation.eu/

Ursprungligen av johan_tanying:

2011 15-tum har ett ökänt grafikkortsfel. Apples förlängda reparationsprogram är sedan länge utgånget, tyvärr.

Jag har gjort denna operationen på min 17-tummare: https://realmacmods.com/macbook-2011-radeon-g...

 • Medlem
 • 2020-01-17 17:35
Ursprungligen av suddgummi:

Är det en 2011 eller en 2012?
I loggen är det en MacBook Pro 9,2 (2012) och inte 8,2. Catalina är inte supportad på 2011 utan "hack" så det kanske är nåt som gått galet där efter en uppdatering?
Är det en 15 eller 13 tummare? 15 tummarna har ett diskret grafikkort som skulle kunna uppvisa ett sånt här beteende, men du borde se mer problem med skärmen då också tycker jag.

my bad det är en mitten 2012 13" skärm

 • Medlem
 • 2020-01-17 17:38
Ursprungligen av mattiL:

på Macbook Pro 13 runt 2011-2012 har ju flera haft problem med kabeln till hårddisken, kan du testa med att byta den?

ja värt att kolla några gånger har den blivit helt svart datorn, nästan som viloläge, fast att man sitter och tex skriver på datorn.. då den ska jag kika lite

 • Medlem
 • 2020-01-17 18:18

fick upp ett systemmeddelande nu såg, väldigt lågt med det kanske någon kan tyda det:

Dold text:

Process: WindowServer [224]
Path: /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/Resources/WindowServer
Identifier: WindowServer
Version: 600.00 (450.1)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
Responsible: WindowServer [224]
User ID: 88

Date/Time: 2020-01-16 12:57:15.536 +0100
OS Version: Mac OS X 10.15.2 (19C57)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 06667AB2-68DC-D120-B39C-F4CD986063B5

Time Awake Since Boot: 280 seconds

System Integrity Protection: enabled

Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Exception Type: EXC_CRASH (SIGKILL)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

Termination Reason: WATCHDOG, [0x1] monitoring timed out for service
Termination Details: WATCHDOG, checkin with service: WindowServer returned not alive with context:
unresponsive work processor(s): WindowServer main thread
40 seconds since last successful checkin, 5 total successsful checkins since load (0 induced crashes)

Application Specific Information:
dyld: in dladdr()
StartTime:2020-01-16 12:52:37
GPU:IG
MetalDevice for accelerator(0x3333): 0x7facd5d21238 (MTLDevice: 0x102afc000)
IOService:/AppleACPIPlatformExpert/[email protected]/AppleACPIPCI/[email protected]/[email protected]

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be7c4c2 __psynch_mutexwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf4062a _pthread_mutex_firstfit_lock_wait + 96
2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e5e5 _pthread_mutex_firstfit_lock_slow + 222
3 libdyld.dylib 0x00007fff6bd38036 LockHelper::LockHelper() + 16
4 libdyld.dylib 0x00007fff6bd36e9e dladdr + 128
5 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff373d79ff IOHIDEventSystemClientCreateWithType + 538
6 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff373f5a2f IOHIDSetHIDParameterToEventSystem + 47
7 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff373f5b94 IOHIDSetParameter + 93
8 com.apple.SkyLight 0x00007fff62b31955 CGXReloadCursor + 2147
9 com.apple.SkyLight 0x00007fff62b30c7e CGXReloadWaitCursor + 338
10 com.apple.SkyLight 0x00007fff62b33454 run_timer_pass + 482
11 com.apple.SkyLight 0x00007fff62b66134 CGXRunOneServicesPass + 184
12 com.apple.SkyLight 0x00007fff62b67151 server_loop + 91
13 com.apple.SkyLight 0x00007fff62b670ef SLXServer + 1470
14 WindowServer 0x000000010267d33a 0x10267c000 + 4922
15 libdyld.dylib 0x00007fff6bd397fd start + 1

Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.VirtualDisplayListener
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be7a25a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be7a5d0 mach_msg + 60
2 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be827da mach_msg_server_once + 270
3 com.apple.CoreDisplay 0x00007fff344a7a4f -[VirtualDisplayListener rx] + 77
4 libdispatch.dylib 0x00007fff6bcdf583 _dispatch_call_block_and_release + 12
5 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce050e _dispatch_client_callout + 8
6 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce5ace _dispatch_lane_serial_drain + 597
7 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce6452 _dispatch_lane_invoke + 363
8 libdispatch.dylib 0x00007fff6bcefa9e _dispatch_workloop_worker_thread + 598
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3f6fc _pthread_wqthread + 290
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e827 start_wqthread + 15

Thread 2:: com.apple.coreanimation.render-server
0 dyld 0x00000001029941ef ImageLoaderMachO::findClosestSymbol(mach_header const*, void const*, void const**) + 279
1 dyld 0x0000000102987daa dladdr + 138
2 libdyld.dylib 0x00007fff6bd36ecc dladdr + 174
3 libsystem_c.dylib 0x00007fff6bde217d atexit + 38
4 com.apple.QuartzCore 0x00007fff3fe76532 x_log_init() + 60
5 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce050e _dispatch_client_callout + 8
6 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce1686 _dispatch_once_callout + 20
7 com.apple.QuartzCore 0x00007fff3fe764ed x_log_hook_p + 81
8 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4006850b CA::Render::Fence::timeout_callback(double, void*) + 229
9 com.apple.QuartzCore 0x00007fff3fe9f2cc CA::Render::Server::server_thread(void*) + 852
10 com.apple.QuartzCore 0x00007fff3fe9ef6d thread_fun(void*) + 25
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf42e65 _pthread_start + 148
12 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e83b thread_start + 15

Thread 3:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be7a25a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be7a5d0 mach_msg + 60
2 com.apple.CoreDisplay 0x00007fff3456d703 CoreDisplay::Mach::Server::Start() + 147
3 com.apple.CoreDisplay 0x00007fff3456d86b void* std::__1::__thread_proxy<std::__1::tuple<std::__1::unique_ptr<std::__1::__thread_struct, std::__1::default_delete<std::__1::__thread_struct> >, void (CoreDisplay::Mach::Server::*)(), CoreDisplay::Mach::Server*> >(void*) + 59
4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf42e65 _pthread_start + 148
5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e83b thread_start + 15

Thread 4:
0 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e818 start_wqthread + 0

Thread 5:
0 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e818 start_wqthread + 0

Thread 6:
0 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e818 start_wqthread + 0

Thread 7:
0 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e818 start_wqthread + 0

Thread 8:: Dispatch queue: com.apple.WindowServer.HIDEvents
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be7b9be __ulock_wait + 10
1 libsystem_platform.dylib 0x00007fff6bf36f19 _os_nospin_lock_lock_slow + 112
2 com.apple.SkyLight 0x00007fff62951b87 CGXHIDCurrentEventFlags + 18
3 com.apple.SkyLight 0x00007fff6294eb75 event_system_callback(void*, void*, void*, __IOHIDEvent*) + 189
4 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff37419ca5 __IOHIDEventSystemClientQueueCallback + 310
5 com.apple.framework.IOKit 0x00007fff37419ae8 __IOHIDEventSystemClientSetDispatchQueue_block_invoke + 70
6 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce05ae _dispatch_client_callout4 + 9
7 libdispatch.dylib 0x00007fff6bcf5aeb _dispatch_mach_msg_invoke + 435
8 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce5980 _dispatch_lane_serial_drain + 263
9 libdispatch.dylib 0x00007fff6bcf663e _dispatch_mach_invoke + 481
10 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce5980 _dispatch_lane_serial_drain + 263
11 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce6485 _dispatch_lane_invoke + 414
12 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce5980 _dispatch_lane_serial_drain + 263
13 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce6485 _dispatch_lane_invoke + 414
14 libdispatch.dylib 0x00007fff6bcee7e2 _dispatch_root_queue_drain + 326
15 libdispatch.dylib 0x00007fff6bcee600 _dispatch_worker_thread + 252
16 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf42e65 _pthread_start + 148
17 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e83b thread_start + 15

Thread 9:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6be7a2ae semaphore_timedwait_trap + 10
1 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce0a1b _dispatch_sema4_timedwait + 76
2 libdispatch.dylib 0x00007fff6bce0e42 _dispatch_semaphore_wait_slow + 58
3 libdispatch.dylib 0x00007fff6bcee642 _dispatch_worker_thread + 318
4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf42e65 _pthread_start + 148
5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6bf3e83b thread_start + 15

Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000004 rbx: 0x0000000000000302 rcx: 0x00007ffeed573118 rdx: 0x0000000000000200
rdi: 0x00007fff959b9140 rsi: 0x0000000000000302 rbp: 0x00007ffeed573150 rsp: 0x00007ffeed573118
r8: 0x00000000000120a8 r9: 0x00007fff959b9158 r10: 0x000000000000075f r11: 0x0000000000000206
r12: 0x00007fff959b9158 r13: 0x00007fff959b9160 r14: 0x00007fff959b9140 r15: 0x0000000000000200
rip: 0x00007fff6be7c4c2 rfl: 0x0000000000000207 cr2: 0x000000010e4920ec

Logical CPU: 0
Error Code: 0x0200012d
Trap Number: 133

Binary Images:
0x10267c000 - 0x10267dff3 WindowServer (600.00 - 450.1) <FB7D0A38-1C36-3715-A68E-0E1B1EE7DDBA> /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer
0x10291c000 - 0x10291cfff com.apple.driver.IOAccelerator2D (438.2.8 - 438.2.8) <443399FD-CA84-368A-9A0F-2C126400B623> /System/Library/Extensions/IOAccelerator2D.plugin/Contents/MacOS/IOAccelerator2D
0x102978000 - 0x102a08cb7 dyld (733.8) <EEA931D0-403E-3BC8-862A-CBA037DE4A74> /usr/lib/dyld
0x102b45000 - 0x102b5dff7 TouchBarEvent.bundle (252) <EF6BEDAB-AB72-39D3-9820-A4372A25919C> /System/Library/CoreServices/TouchBarEvent.bundle
0x18f03b000 - 0x18f03e047 libobjc-trampolines.dylib (781.2) <5086531C-1418-305A-9EA1-859217B3C001> /usr/lib/libobjc-trampolines.dylib
0x7fff2b80d000 - 0x7fff2bd0dff7 com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver (14.3.9 - 14.0.3) <FB30E3E7-3A7F-3241-9FFD-90A33FADF4EA> /System/Library/Extensions/AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver
0x7fff2bd0e000 - 0x7fff2bd8dffc com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsMTLDriver (14.3.9 - 14.0.3) <8C44455A-B59A-3BA6-ABE4-D3788D67198C> /System/Library/Extensions/AppleIntelHD4000GraphicsMTLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelHD4000GraphicsMTLDriver
0x7fff30238000 - 0x7fff30238fff com.apple.Accelerate (1.11 - Accelerate 1.11) <479607C6-EE4F-3471-BCFD-9A8677A509A3> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x7fff30250000 - 0x7fff30af7fc7 com.apple.vImage (8.1 - 524.2) <AC41E95B-0E55-355F-8047-6296D6B2A5D5> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x7fff30af8000 - 0x7fff30c91fef libBLAS.dylib (1303.60.1) <4EEC9C82-8018-39E8-BBBA-E6FB5B145897> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x7fff30c92000 - 0x7fff30e98fff libBNNS.dylib (144.40.3) <104C39EF-728E-3364-A4D1-007FC26643C3> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBNNS.dylib
0x7fff30e9a000 - 0x7fff3124efff libLAPACK.dylib (1303.60.1) <0918AC5B-DC2D-3878-90F9-4E16C4302FAB> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x7fff3124f000 - 0x7fff31264ff8 libLinearAlgebra.dylib (1303.60.1) <8EAA14E4-345A-398A-8236-A10F5DB7A2CC> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
0x7fff31265000 - 0x7fff3126aff3 libQuadrature.dylib (7) <17EC31E3-3D77-3B5A-8ADD-6A3DBC1531E7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libQuadrature.dylib
0x7fff3126b000 - 0x7fff312dbfff libSparse.dylib (103) <350DAE1C-C990-343F-A98A-1B4317EAA869> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparse.dylib
0x7fff312dc000 - 0x7fff312eeff7 libSparseBLAS.dylib (1303.60.1) <4BEB0A98-08B2-376D-8A35-B203E3EE3470> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
0x7fff312ef000 - 0x7fff31481fc7 libvDSP.dylib (735.40.1) <0C40F97B-FD6C-3324-91DC-947266F2A502> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x7fff31482000 - 0x7fff315fcff7 libvMisc.dylib (735.40.1) <4398AF07-22E6-3C60-AC9E-119827779CCB> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x7fff315fd000 - 0x7fff315fdfff com.apple.Accelerate.vecLib (3.11 - vecLib 3.11) <22118F7C-4019-32CE-B8AF-50FFBF9BC050> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff317a3000 - 0x7fff3255efff com.apple.AppKit (6.9 - 1894.20.140) <80D94BA8-5CEC-3D85-AEE9-364513234AC6> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7fff325ae000 - 0x7fff325aefff com.apple.ApplicationServices (48 - 50) <DD9B7CF2-A6CA-3C88-804A-C15AFFEC3CD6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x7fff325af000 - 0x7fff3261afff com.apple.ApplicationServices.ATS (377 - 493.0.2.1) <6BDB3B14-0F4E-3B10-93C8-7F0E5E4F2EFE> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x7fff326b3000 - 0x7fff326f1ff8 libFontRegistry.dylib (274.0.2.3) <3DD574D6-06F2-35A1-8CE0-6097BDD3DE1F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x7fff3274c000 - 0x7fff3277bff7 com.apple.ATSUI (1.0 - 1) <FA934D50-2391-3515-95D4-35696E165C37> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATSUI.framework/Versions/A/ATSUI
0x7fff3277c000 - 0x7fff32780ff3 com.apple.ColorSyncLegacy (4.13.0 - 1) <C0801FB4-954F-3897-B384-276B73B062B5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSyncLegacy.framework/Versions/A/ColorSyncLegacy
0x7fff3281b000 - 0x7fff32871ff2 com.apple.HIServices (1.22 - 674.1) <8A3BBFB0-D41E-3BF1-AF8F-4E9082A49FC6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x7fff32872000 - 0x7fff32880fff com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <BEDFF67B-5FD5-38FA-AC8F-D9458DC2EF50> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x7fff32881000 - 0x7fff328c6ff2 com.apple.print.framework.PrintCore (15 - 516) <14C48FDF-5E58-391B-873E-B96E55CDA21C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x7fff328c7000 - 0x7fff328d1fff com.apple.QD (4.0 - 413) <AD40EB5E-231E-39C5-A468-5B979374912C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x7fff328d2000 - 0x7fff328dfff0 com.apple.speech.synthesis.framework (9.0.24 - 9.0.24) <16454C5C-4029-396A-A8F4-730E50CE2024> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x7fff328e0000 - 0x7fff329c0ffa com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.14 - 1.14) <9F13C2FB-6042-339A-8D85-E8E499BA856B> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x7fff329c2000 - 0x7fff329c2fff com.apple.audio.units.AudioUnit (1.14 - 1.14) <22A443ED-28B0-3161-9CF6-890FD03275D3> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x7fff32d38000 - 0x7fff330c4ff6 com.apple.CFNetwork (1121.1.2 - 1121.1.2) <CD7AA80C-C73B-39C7-AE03-A36BFB936F29> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x7fff33143000 - 0x7fff33437ffb com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 994) <21D1507B-BFC3-33B7-88FE-64417FE9CAD5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x7fff33482000 - 0x7fff33488ff7 com.apple.speech.recognition.framework (6.0.3 - 6.0.3) <93A00BEB-FEE0-3FC6-ABCA-846EDA81818E> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x7fff33623000 - 0x7fff33623fff com.apple.Cocoa (6.11 - 23) <37C3A005-20C7-3EC1-9256-658ED538E175> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x7fff33631000 - 0x7fff3381cff7 com.apple.ColorSync (4.13.0 - 3394.3) <2DCA9B8E-1202-36F0-8867-AF4F687E17D2> /System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x7fff3381d000 - 0x7fff33918fff com.apple.combine (1.0 - 134) <2B695C66-45EF-32A3-84C1-783C939AA525> /System/Library/Frameworks/Combine.framework/Versions/A/Combine
0x7fff33b0c000 - 0x7fff3401bffa com.apple.audio.CoreAudio (5.0 - 5.0) <E297B888-EC18-3333-AB26-5C80F4A2E40A> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x7fff3406e000 - 0x7fff340a5ff0 com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <C2C12610-0109-35C0-BAFF-871D41D9EDE2> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
0x7fff340a6000 - 0x7fff34498ffe com.apple.CoreData (120 - 977.1) <0736ED55-3CFB-3856-805B-82BF567C895D> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x7fff34499000 - 0x7fff345a8ff6 com.apple.CoreDisplay (1.0 - 186.3.8) <33C67C14-A3D8-36D8-96E4-3F5D61F6F7B2> /System/Library/Frameworks/CoreDisplay.framework/Versions/A/CoreDisplay
0x7fff345a9000 - 0x7fff34a29fff com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1674.103) <B3DABA35-8AE8-3D73-BE00-189DE552B349> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7fff34a2b000 - 0x7fff350c8ff0 com.apple.CoreGraphics (2.0 - 1348.15) <05A2D9F3-1DFB-3C01-BE29-AE53A373EA4D> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x7fff350d6000 - 0x7fff35433ff5 com.apple.CoreImage (15.0.0 - 920.9) <0A757F12-78A7-3C10-8F1D-118D855F6C65> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
0x7fff35434000 - 0x7fff3549cff5 com.apple.corelocation (2389.0.8 - 2389.0.8) <8FB99F90-C009-3924-828A-36114F2535CE> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation
0x7fff359bd000 - 0x7fff359bdfff com.apple.CoreServices (1069.11 - 1069.11) <DD05556D-DEF3-348D-878D-CA3AB5C91D66> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x7fff359be000 - 0x7fff35a43fff com.apple.AE (838 - 838) <1D2A4944-20FA-372A-B8DE-01067521CF8C> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x7fff35a44000 - 0x7fff35d25ff7 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1217 - 1217) <17EE58A1-232F-3E35-AC81-C88509A1CE8F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x7fff35d26000 - 0x7fff35d73ffd com.apple.DictionaryServices (1.2 - 323.3) <631AEDD4-9328-33A7-ACE5-5FDE790FE7FD> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x7fff35d74000 - 0x7fff35d7cfff com.apple.CoreServices.FSEvents (1268.60.1 - 1268.60.1) <9C5A3C2D-CA76-329E-B80C-9CA1A1B1BE51> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
0x7fff35d7d000 - 0x7fff35fb6ff0 com.apple.LaunchServices (1069.11 - 1069.11) <7D9167B7-8C60-3F42-BA15-8A85E6238FD2> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x7fff35fb7000 - 0x7fff3604fff9 com.apple.Metadata (10.7.0 - 2075.4) <E57FA2CF-3BD5-3947-84CC-976F192C07C7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x7fff36050000 - 0x7fff3607dff7 com.apple.CoreServices.OSServices (1069.11 - 1069.11) <C7F894DA-EA68-3467-B004-1D6C7D58703A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x7fff3607e000 - 0x7fff360e5fff com.apple.SearchKit (1.4.1 - 1.4.1) <644BE782-F3CA-3CC2-A062-5472ECC68230> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x7fff360e6000 - 0x7fff3610aff5 com.apple.coreservices.SharedFileList (131.3 - 131.3) <3B586025-C347-38CF-B89F-9942CB88AA79> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
0x7fff36433000 - 0x7fff365e7ffe com.apple.CoreText (643.1.2.3 - 643.1.2.3) <97DA20DE-64C9-3589-92EB-BEC07B81EF19> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x7fff365e8000 - 0x7fff3662cfff com.apple.CoreVideo (1.8 - 334.0) <63E19193-0864-373F-AC59-DC97514B02A5> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x7fff3662d000 - 0x7fff366baff9 com.apple.framework.CoreWLAN (13.0 - 1455.3) <DC360D58-99EE-3760-9D79-5712B2872497> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
0x7fff3695a000 - 0x7fff36960fff com.apple.DiskArbitration (2.7 - 2.7) <8B55B221-DB4E-3CCD-B104-FC52A4127A66> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x7fff36c92000 - 0x7fff3705aff4 com.apple.Foundation (6.9 - 1674.103) <9D7DB588-6BDC-3D7B-B267-761D4ECC88A9> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x7fff370c7000 - 0x7fff37117ff7 com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <03016123-6D22-33EA-B9A7-EB60DD458FAB> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
0x7fff37252000 - 0x7fff3736aff8 com.apple.Bluetooth (7.0.2 - 7.0.2f4) <33538BF2-D6D3-3BF2-844D-A11C118E479E> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
0x7fff373d1000 - 0x7fff37474ffb com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1726.60.2) <65BD2F00-4BC5-3EF6-BF4D-DA1F0513E2B9> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x7fff37476000 - 0x7fff37486ffc com.apple.IOSurface (269.6 - 269.6) <D90653D3-7E7F-3CFF-8F00-931B0AA725B1> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x7fff374fc000 - 0x7fff3765bffe com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1972.15) <4C28BF01-6EDA-39EE-9063-CBACB2034CB0> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x7fff3765c000 - 0x7fff3765ffff libGIF.dylib (1972.15) <824064F1-C757-3B37-8E91-37A4BDAAABFF> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x7fff37660000 - 0x7fff37719fff libJP2.dylib (1972.15) <43BF1FC2-BF84-3C63-9E5C-4842BB82A11A> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x7fff3771a000 - 0x7fff3773fff3 libJPEG.dylib (1972.15) <8F741091-BCE4-36E3-8564-0889B3E4C05B> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x7fff379bc000 - 0x7fff379d6ff7 libPng.dylib (1972.15) <4F3419F4-0B34-302F-B596-02F1CA40C38F> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x7fff379d7000 - 0x7fff379d8fff libRadiance.dylib (1972.15) <0655DC55-6B70-37B5-97A5-D1621118FCB7> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x7fff379d9000 - 0x7fff37a21ff7 libTIFF.dylib (1972.15) <C177F3A2-1877-306A-B607-C753BA6FF036> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x7fff38e47000 - 0x7fff38e59ff3 com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <A7787101-9525-3C28-BDD5-77B3C73ED8B0> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x7fff38e5a000 - 0x7fff38e5afff libHeimdalProxy.dylib (77) <CB20F0B8-EDC1-3592-8B2D-6AEF80BE080B> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Libraries/libHeimdalProxy.dylib
0x7fff39a0a000 - 0x7fff39acdff1 com.apple.Metal (212.2.4 - 212.2.4) <EC7C6127-B280-3EF0-AA80-5FB505148EED> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
0x7fff39aea000 - 0x7fff39b26ff3 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSCore (1.0 - 1) <7B7AF6B3-CD50-320A-85CA-45958CDF850A> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSCore.framework/Versions/A/MPSCore
0x7fff39b27000 - 0x7fff39badfe6 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSImage (1.0 - 1) <3D396C87-5CA4-3A8F-8EEF-FFE3883AD75A> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSImage.framework/Versions/A/MPSImage
0x7fff39bae000 - 0x7fff39bd2ff8 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSMatrix (1.0 - 1) <D7E077C7-9332-30F9-8AFE-F02520EDF96B> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSMatrix.framework/Versions/A/MPSMatrix
0x7fff39bd3000 - 0x7fff39be8fff com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSNDArray (1.0 - 1) <EE87BFE1-5811-3A0C-BC68-6966D7FEDAE5> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSNDArray.framework/Versions/A/MPSNDArray
0x7fff39be9000 - 0x7fff39d48ff4 com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSNeuralNetwork (1.0 - 1) <08A6AF10-E23F-3F1D-AA26-E79E7FC09B07> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSNeuralNetwork.framework/Versions/A/MPSNeuralNetwork
0x7fff39d49000 - 0x7fff39d97fff com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSRayIntersector (1.0 - 1) <6FA84C3F-72F0-3234-9406-8F9EB922D3A2> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSRayIntersector.framework/Versions/A/MPSRayIntersector
0x7fff39d98000 - 0x7fff39d99ff5 com.apple.MetalPerformanceShaders.MetalPerformanceShaders (1.0 - 1) <4DB9192E-5464-3A78-A9D3-35153717A21F> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Versions/A/MetalPerformanceShaders
0x7fff3acdf000 - 0x7fff3acebffe com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <C803F10A-5C01-365B-A988-64B021DCDDD5> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x7fff3acec000 - 0x7fff3ae2fff6 com.apple.Network (1.0 - 1) <B87BEA5C-05CF-3284-BB74-33F9297225F8> /System/Library/Frameworks/Network.framework/Versions/A/Network
0x7fff3d858000 - 0x7fff3d8b0ff7 com.apple.opencl (3.5 - 3.5) <987CE84F-AC14-3CD4-9233-51CA828DA927> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x7fff3d8b1000 - 0x7fff3d8cdfff com.apple.CFOpenDirectory (10.15 - 220.40.1) <BD6064BC-F588-3A34-A70C-CF8B62CA04E0> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x7fff3d8ce000 - 0x7fff3d8d9ff7 com.apple.OpenDirectory (10.15 - 220.40.1) <17B8A217-97DE-3DCA-B91B-6FB68451B94B> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x7fff3e234000 - 0x7fff3e236fff libCVMSPluginSupport.dylib (17.10.22) <F040B206-0834-3D3C-8941-B89F74D1F054> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
0x7fff3e237000 - 0x7fff3e23cfff libCoreFSCache.dylib (176.10) <72D4F770-DB3F-3242-B3DB-8488D910BD47> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
0x7fff3e23d000 - 0x7fff3e241fff libCoreVMClient.dylib (176.10) <05AF05BB-AE62-39F9-BDEA-1BB1EE643301> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x7fff3e242000 - 0x7fff3e24aff7 libGFXShared.dylib (17.10.22) <6F327728-FC25-3428-B734-824B48EFC20B> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x7fff3e24b000 - 0x7fff3e255fff libGL.dylib (17.10.22) <EA373BF1-0720-31A6-A5EF-8F1E67787264> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x7fff3e256000 - 0x7fff3e28bfff libGLImage.dylib (17.10.22) <6B0D6644-CEB0-3821-BAD4-05A56369A4F9> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x7fff3e28c000 - 0x7fff3e41eff7 libGLProgrammability.dylib (17.10.22) <8A872988-F69C-3396-850A-1A2016BE2499> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x7fff3e41f000 - 0x7fff3e45bfff libGLU.dylib (17.10.22) <3516B087-6286-3831-9706-87634DB3AF07> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x7fff3ee8b000 - 0x7fff3ee9aff7 com.apple.opengl (17.10.22 - 17.10.22) <43B981BE-B730-345F-9AA4-49D075EBE0DB> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x7fff3ee9b000 - 0x7fff3f014ff7 GLEngine (17.10.22) <25A0A86A-A02C-39FD-AF13-B3B90BBEF197> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
0x7fff3fe55000 - 0x7fff400d3ff0 com.apple.QuartzCore (1.11 - 815.26) <D0953F98-5F8A-3346-8438-DBD870E9088B> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x7fff40c23000 - 0x7fff40f75ffa com.apple.security (7.0 - 59306.61.1) <8B67829D-DDEB-3208-A4CE-FD5A57B1A0BB> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x7fff40f76000 - 0x7fff40fffff7 com.apple.securityfoundation (6.0 - 55236.60.1) <D4B6FD66-8DB2-3373-B192-00CB9DFF9AA7> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x7fff4102e000 - 0x7fff41032ff0 com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <AC719A11-8152-3BA1-9A01-62AD8A8F4022> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
0x7fff41dc3000 - 0x7fff41e2dfff com.apple.SystemConfiguration (1.19 - 1.19) <96A25B9C-51EA-33B2-B681-B92365686CDB> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x7fff45b9c000 - 0x7fff45c60fe7 com.apple.APFS (1412.61.1 - 1412.61.1) <AB316478-3C6D-33C1-A060-47D836CD01E1> /System/Library/PrivateFrameworks/APFS.framework/Versions/A/APFS
0x7fff46d53000 - 0x7fff46d54ff1 com.apple.AggregateDictionary (1.0 - 1) <29A10B7A-673A-3930-AB40-F1A57CE2D41E> /System/Library/PrivateFrameworks/AggregateDictionary.framework/Versions/A/AggregateDictionary
0x7fff470e0000 - 0x7fff47115ff2 com.apple.AmbientDisplay (1.0 - 121) <49C8C068-6B2E-3922-B2BB-EC5CF02C248E> /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/AmbientDisplay
0x7fff47773000 - 0x7fff47797ff3 com.apple.framework.Apple80211 (13.0 - 1460.1) <4358EB87-7120-30C3-9517-A99F2B31E8ED> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
0x7fff478cd000 - 0x7fff478dcfef com.apple.AppleFSCompression (119 - 1.0) <48D076F0-D93E-3EFE-8400-9A7615D34F9F> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
0x7fff479c6000 - 0x7fff479daff4 com.apple.AppleGVACoreFramework (75.2 - 75.2) <9F57903C-72B8-3CCD-A6CA-681F66425839> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleGVACore.framework/Versions/A/AppleGVACore
0x7fff479db000 - 0x7fff479e6ff7 com.apple.AppleIDAuthSupport (1.0 - 1) <1C27C132-6261-33D8-A2E2-2AC85AAA7494> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleIDAuthSupport.framework/Versions/A/AppleIDAuthSupport
0x7fff47a28000 - 0x7fff47a70fff com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <E24CA921-96D1-356A-9E24-F5BB15BA123A> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
0x7fff47e50000 - 0x7fff47e72fff com.apple.applesauce (1.0 - 16.22) <FB2BE134-D950-39FC-9912-C53B1CCFC38F> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSauce.framework/Versions/A/AppleSauce
0x7fff47f32000 - 0x7fff47f35ffb com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5 - 3.1.5) <1374869E-E504-3C4F-999E-DF08DCF2643B> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
0x7fff47fcf000 - 0x7fff47fdeff9 com.apple.AssertionServices (1.0 - 223.60.4) <2C4FB378-B226-3134-A39E-ECB46B6FA5FA> /System/Library/PrivateFrameworks/AssertionServices.framework/Versions/A/AssertionServices
0x7fff48b72000 - 0x7fff48dafff7 com.apple.audio.AudioToolboxCore (1.0 - 1104.30) <20C1EA64-71AD-326A-A552-E37DC0D907BE> /System/Library/PrivateFrameworks/AudioToolboxCore.framework/Versions/A/AudioToolboxCore
0x7fff48db0000 - 0x7fff48ec9ff4 com.apple.AuthKit (1.0 - 1) <1AE3B67D-F772-3711-9D9B-3B0AF9C31680> /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/AuthKit
0x7fff49084000 - 0x7fff4908dff3 com.apple.coreservices.BackgroundTaskManagement (1.0 - 104) <C12221CF-CA5D-333F-B384-201235F2AB92> /System/Library/PrivateFrameworks/BackgroundTaskManagement.framework/Versions/A/BackgroundTaskManagement
0x7fff4908e000 - 0x7fff4912fff8 com.apple.backup.framework (1.11.2 - 1298.2.10) <29722310-281C-3DD8-A096-A3D4ECCD6176> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x7fff49130000 - 0x7fff491b1ffd com.apple.BaseBoard (464.1 - 464.1) <9D9C02DD-412F-3678-8618-E11632006139> /System/Library/PrivateFrameworks/BaseBoard.framework/Versions/A/BaseBoard
0x7fff491d0000 - 0x7fff491d6ffe com.apple.BezelServicesFW (336 - 336) <C3D6CE99-CEE2-308E-AA4E-89FCD1D70AA3> /System/Library/PrivateFrameworks/BezelServices.framework/Versions/A/BezelServices
0x7fff492b3000 - 0x7fff492effff com.apple.bom (14.0 - 219.2) <6DAE8ED0-92B1-3E4B-B54C-E30D5588E02B> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x7fff4ad84000 - 0x7fff4ad95fff com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <4DB8B487-119C-3606-9F9D-A62AAB097D3D> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
0x7fff4ada9000 - 0x7fff4adc0fff com.apple.commonutilities (8.0 - 900) <3F9742B4-C4D6-3EE8-89C2-1630F7C754CF> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonUtilities.framework/Versions/A/CommonUtilities
0x7fff4b8de000 - 0x7fff4b8fdff0 com.apple.analyticsd (1.0 - 1) <9AD0F7A2-37DE-3F14-A843-D573DED81646> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Versions/A/CoreAnalytics
0x7fff4b9fc000 - 0x7fff4ba6dff6 com.apple.corebrightness (1.0 - 1) <0D04284F-5E82-375E-9C2D-760A71D93201> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreBrightness.framework/Versions/A/CoreBrightness
0x7fff4be54000 - 0x7fff4be64ff3 com.apple.CoreEmoji (1.0 - 107) <4BBD8552-5D0D-32F7-AB41-85A51F59B2CA> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmoji.framework/Versions/A/CoreEmoji
0x7fff4c4b8000 - 0x7fff4c522ff0 com.apple.CoreNLP (1.0 - 213) <682C4550-F662-3BD0-BD30-A4BEF5E2B74B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreNLP.framework/Versions/A/CoreNLP
0x7fff4c994000 - 0x7fff4c99cff0 com.apple.CorePhoneNumbers (1.0 - 1) <8E2800B5-D750-340B-824C-F294A3581D51> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePhoneNumbers.framework/Versions/A/CorePhoneNumbers
0x7fff4d0e9000 - 0x7fff4d10cff7 com.apple.CoreSVG (1.0 - 129) <DF071FDE-1BE6-3899-B203-29275A39AD1E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSVG.framework/Versions/A/CoreSVG
0x7fff4d10d000 - 0x7fff4d140ff7 com.apple.CoreServicesInternal (446.6 - 446.6) <B7CEA8A6-6C94-3E88-844D-6A3169CC2BA9> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
0x7fff4d141000 - 0x7fff4d16fff7 com.apple.CSStore (1069.11 - 1069.11) <C7CCB364-F4ED-3E46-90D6-1376F10F8DB3> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesStore.framework/Versions/A/CoreServicesStore
0x7fff4d791000 - 0x7fff4d8bdff4 com.apple.coreui (2.1 - 608.3) <98D37B78-FC09-3D5B-B3F6-2B8A0E20360B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x7fff4d8be000 - 0x7fff4da59ff6 com.apple.CoreUtils (6.1 - 610.18) <CCC7314C-57F5-3528-B6F4-C470385069AF> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUtils.framework/Versions/A/CoreUtils
0x7fff4db8e000 - 0x7fff4dba1ff1 com.apple.CrashReporterSupport (10.13 - 15011) <72E8461C-DA63-3768-84DC-FB52DCB0CC4F> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x7fff4de0b000 - 0x7fff4de1dffc com.apple.framework.DFRFoundation (1.0 - 252) <B5747371-51E9-30C2-A80E-AB995925CEB5> /System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/DFRFoundation
0x7fff4de1e000 - 0x7fff4de23fff com.apple.DSExternalDisplay (3.1 - 380) <58AB05D2-DA0C-376E-972B-F50A774D726D> /System/Library/PrivateFrameworks/DSExternalDisplay.framework/Versions/A/DSExternalDisplay
0x7fff4de8c000 - 0x7fff4df07ff8 com.apple.datadetectorscore (8.0 - 659) <FA91248B-4B1A-355B-BC2D-E6531DD67863> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x7fff4df92000 - 0x7fff4e0eeffe com.apple.desktopservices (1.14.2 - 1281.2.6) <61257EE1-FBCA-3B57-84C8-6EA97BCF39CC> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x7fff4e3cb000 - 0x7fff4e3cfff1 com.apple.DisplayServicesFW (3.1 - 380) <E9E5443E-2888-32C6-9A58-D36081CFD4CF> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x7fff4f92f000 - 0x7fff4fd4aff9 com.apple.vision.FaceCore (4.3.0 - 4.3.0) <8B2604AE-C6F8-3A53-8A94-DBA2A762EC2B> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
0x7fff503ae000 - 0x7fff504e5ffc libFontParser.dylib (277.2.1.2) <06A40213-0043-31F3-9AF5-DA513322DA20> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/libFontParser.dylib
0x7fff5057f000 - 0x7fff5058fff6 libhvf.dylib (1.0 - $[CURRENT_PROJECT_VERSION]) <DF14F485-8D5C-3F5F-9846-7433958B752F> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/libhvf.dylib
0x7fff53a54000 - 0x7fff53a55fff libmetal_timestamp.dylib (902.11.1) <815B0315-2A6A-374E-A9F5-A86A8242482B> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUCompiler.framework/Versions/3902/Libraries/libmetal_timestamp.dylib
0x7fff550f0000 - 0x7fff550fbff7 libGPUSupportMercury.dylib (17.10.22) <E63C272B-E2EF-3297-A7CD-152BC0EFEA51> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUSupport.framework/Versions/A/Libraries/libGPUSupportMercury.dylib
0x7fff550fc000 - 0x7fff55102fff com.apple.GPUWrangler (4.5.21 - 4.5.21) <ACFA40E7-18A3-3A98-BCB3-0196FFD230D2> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUWrangler.framework/Versions/A/GPUWrangler
0x7fff55445000 - 0x7fff5545cff3 com.apple.geokit (2.2 - 2.2) <85C09E0C-EA65-31B4-BD49-2A1054975C10> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoKit.framework/Versions/A/GeoKit
0x7fff5545d000 - 0x7fff5643aff6 com.apple.GeoServices (1.0 - 1624.22.10.8.7) <759472D8-D79F-3CF6-980E-7FC5A8BF2B64> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices
0x7fff56568000 - 0x7fff56576ffb com.apple.GraphVisualizer (1.0 - 100.1) <F59FCBF7-63DA-3C59-945E-E5BB66C4CCFF> /System/Library/PrivateFrameworks/GraphVisualizer.framework/Versions/A/GraphVisualizer
0x7fff56594000 - 0x7fff565daffb com.apple.HDRProcessing (1.59.1 - 1.59.1) <24A67BA7-DE2A-3BDE-A84E-2E70172C2EC3> /System/Library/PrivateFrameworks/HDRProcessing.framework/Versions/A/HDRProcessing
0x7fff565db000 - 0x7fff565e8ff9 com.apple.HID (1.0 - 1) <FCFE50EF-0158-3D64-A1BB-257D68F93FF8> /System/Library/PrivateFrameworks/HID.framework/Versions/A/HID
0x7fff56709000 - 0x7fff567c6ff4 com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <DE4CE40D-4797-3793-97FE-49FC4B764E56> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
0x7fff58905000 - 0x7fff5890dffd com.apple.IOAccelerator (438.2.8 - 438.2.8) <15817F17-2AF1-32DF-8A6C-DD65B80075D7> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
0x7fff58910000 - 0x7fff58926ff7 com.apple.IOPresentment (1.0 - 37) <F70AC027-E18E-39BC-A96E-ED15B802C832> /System/Library/PrivateFrameworks/IOPresentment.framework/Versions/A/IOPresentment
0x7fff58cb0000 - 0x7fff58cfbff4 com.apple.IconServices (438.3 - 438.3) <1F6BDF56-6C42-3C29-BD16-5C9921C64D87> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
0x7fff58eb9000 - 0x7fff58ebfffc com.apple.InternationalSupport (1.0 - 45) <5A076C86-0CA4-338E-AEC1-1C8F5E601DA3> /System/Library/PrivateFrameworks/InternationalSupport.framework/Versions/A/InternationalSupport
0x7fff59100000 - 0x7fff59120ff6 com.apple.security.KeychainCircle.KeychainCircle (1.0 - 1) <665A02F2-2DC9-3BE1-8A91-DC8629495B1D> /System/Library/PrivateFrameworks/KeychainCircle.framework/Versions/A/KeychainCircle
0x7fff59278000 - 0x7fff59346ff5 com.apple.LanguageModeling (1.0 - 215.1) <34D9FCAB-CDB6-3F3A-AAD8-A9D0A0713AE3> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
0x7fff59347000 - 0x7fff5938fff7 com.apple.Lexicon-framework (1.0 - 72) <7413459B-0E19-3C4F-BB84-4E8914875C2D> /System/Library/PrivateFrameworks/Lexicon.framework/Versions/A/Lexicon
0x7fff59396000 - 0x7fff5939aff2 com.apple.LinguisticData (1.0 - 353.6) <63A3EE9B-A415-31A0-88DA-278AC277E1B1> /System/Library/PrivateFrameworks/LinguisticData.framework/Versions/A/LinguisticData
0x7fff593c1000 - 0x7fff593e5ffe com.apple.locationsupport (2389.0.8 - 2389.0.8) <EFEB2042-AF4B-3E37-B202-8359A8C11BEE> /System/Library/PrivateFrameworks/LocationSupport.framework/Versions/A/LocationSupport
0x7fff5a6f4000 - 0x7fff5a740fff com.apple.spotlight.metadata.utilities (1.0 - 2075.4) <65B49E2A-EF09-30EB-9821-4B348E35EE0B> /System/Library/PrivateFrameworks/MetadataUtilities.framework/Versions/A/MetadataUtilities
0x7fff5a741000 - 0x7fff5a80fffd com.apple.gpusw.MetalTools (1.0 - 1) <0E41F3B9-EEB3-35AD-8464-75864345693A> /System/Library/PrivateFrameworks/MetalTools.framework/Versions/A/MetalTools
0x7fff5aa3f000 - 0x7fff5aa5dff7 com.apple.MobileKeyBag (2.0 - 1.0) <8C650D8D-3711-32C6-AF4B-E0F165B55B5E> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileKeyBag.framework/Versions/A/MobileKeyBag
0x7fff5acc4000 - 0x7fff5acf2ff7 com.apple.MultitouchSupport.framework (3420.2 - 3420.2) <1BB8C03E-ACBA-3042-9AFA-A918B6183C01> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x7fff5b1f1000 - 0x7fff5b1fbfff com.apple.NetAuth (6.2 - 6.2) <CB6D1EE0-3397-3254-A67B-FB24ABC3CF43> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
0x7fff5bbec000 - 0x7fff5bc38ff7 com.apple.OTSVG (1.0 - 643.1.2.3) <21D6DEC5-89CF-3856-977F-FFB033605FF6> /System/Library/PrivateFrameworks/OTSVG.framework/Versions/A/OTSVG
0x7fff5cdce000 - 0x7fff5cdd9ffe com.apple.PerformanceAnalysis (1.243.1 - 243.1) <3D906473-45A4-3C06-93DB-F66ACF9E217D> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
0x7fff5cdda000 - 0x7fff5ce02ffb com.apple.persistentconnection (1.0 - 1.0) <FDBC8DE5-1C73-3D5C-A9BA-3C391B10A7BD> /System/Library/PrivateFrameworks/PersistentConnection.framework/Versions/A/PersistentConnection
0x7fff5e873000 - 0x7fff5e886ff8 com.apple.PowerLog (1.0 - 1) <6AA2A5E6-E9DF-3DE0-8DCB-B4B67DB90AD7> /System/Library/PrivateFrameworks/PowerLog.framework/Versions/A/PowerLog
0x7fff5f74f000 - 0x7fff5f768fff com.apple.ProtocolBuffer (1 - 274.20.7.15.1) <7CE69139-FFAC-3C48-A491-39604B93CA37> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
0x7fff5fb71000 - 0x7fff5fb9aff9 com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 148) <590871B7-47F6-3936-AA17-B0AA0DC177D4> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
0x7fff5fd00000 - 0x7fff5fd3bff4 com.apple.RunningBoardServices (1.0 - 223.60.4) <2DF794E5-4008-3D86-9856-F28C49142FE3> /System/Library/PrivateFrameworks/RunningBoardServices.framework/Versions/A/RunningBoardServices
0x7fff617f7000 - 0x7fff6191bff4 com.apple.Sharing (1506.6 - 1506.6) <6E65B170-45C1-354E-8D55-22BF5DFF9C90> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
0x7fff621a8000 - 0x7fff628dafff CursorAsset (450.1) <9190FA83-6738-3429-8A11-CE20092FAB6F> /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/Resources/CursorAsset
0x7fff62933000 - 0x7fff62c2bffa com.apple.SkyLight (1.600.0 - 450.1) <65653F86-25AD-3283-9F81-DA56A8D01F69> /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/SkyLight
0x7fff63473000 - 0x7fff63481fff com.apple.SpeechRecognitionCore (6.0.91 - 6.0.91) <0D6C7167-ECA8-3D6E-BC08-CCE8B4115F8E> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
0x7fff63f63000 - 0x7fff63f73ff3 com.apple.TCC (1.0 - 1) <5DDF1103-C7EE-3588-A532-F33AC526B288> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
0x7fff64468000 - 0x7fff6452fff4 com.apple.TextureIO (3.10.9 - 3.10.9) <360BB4A8-E37F-30DB-B798-2DAD29DEA9D3> /System/Library/PrivateFrameworks/TextureIO.framework/Versions/A/TextureIO
0x7fff65386000 - 0x7fff655e0ff2 com.apple.UIFoundation (1.0 - 660) <5BAA592B-3B1B-367F-8A26-3AFFB4C355D0> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
0x7fff67238000 - 0x7fff67239fff com.apple.WatchdogClient.framework (1.0 - 67.60.1) <DE42FAF9-24CB-34DA-9AD0-76FE0F3C1C5E> /System/Library/PrivateFrameworks/WatchdogClient.framework/Versions/A/WatchdogClient
0x7fff67e16000 - 0x7fff67e19ffa com.apple.dt.XCTTargetBootstrap (1.0 - 15700) <E7FE2B68-51FA-3863-AB49-BEE9D862DBAB> /System/Library/PrivateFrameworks/XCTTargetBootstrap.framework/Versions/A/XCTTargetBootstrap
0x7fff67e92000 - 0x7fff67ea0ff5 com.apple.audio.caulk (1.0 - 32.3) <400717FB-3552-3F61-BCBE-53F89F33DDAE> /System/Library/PrivateFrameworks/caulk.framework/Versions/A/caulk
0x7fff681e1000 - 0x7fff681e3ff3 com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <1E3EFDAA-97FB-352A-8802-005343FE60F9> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
0x7fff68507000 - 0x7fff6853dffa libAudioToolboxUtility.dylib (1104.30) <5688DDAC-8A24-3061-B431-43AFCA320EF5> /usr/lib/libAudioToolboxUtility.dylib
0x7fff68544000 - 0x7fff68579ff7 libCRFSuite.dylib (48) <7E22F62C-3EEA-3880-9CCD-0EA93FB953DC> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
0x7fff6857c000 - 0x7fff68586ff3 libChineseTokenizer.dylib (34) <3023F415-2B77-38DA-ABDD-16BFD18CED69> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
0x7fff68613000 - 0x7fff68615ff7 libDiagnosticMessagesClient.dylib (112) <D84AA565-8B5C-39EB-AB5E-61DC38B8493C> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
0x7fff6865a000 - 0x7fff68811ff3 libFosl_dynamic.dylib (100.4) <84A5F946-01EE-3740-BD2F-4C2A6B1FE82B> /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
0x7fff68838000 - 0x7fff6883eff3 libIOReport.dylib (54) <B68B8787-1D0A-3E06-8E6A-0E59771F796C> /usr/lib/libIOReport.dylib
0x7fff6891e000 - 0x7fff68925fff libMatch.1.dylib (36) <F161E5B5-59CB-3C46-BA6D-0E5DE36DF7FC> /usr/lib/libMatch.1.dylib
0x7fff68955000 - 0x7fff68974fff libMobileGestalt.dylib (826.60.1) <7FA72434-FD46-300D-A6BD-D47A4FEF03C5> /usr/lib/libMobileGestalt.dylib
0x7fff68adb000 - 0x7fff68adcff3 libSystem.B.dylib (1281) <2F6BCFD9-A5F9-30FE-BF5A-5C53D3CBAB4D> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x7fff68b6b000 - 0x7fff68b6cfff libThaiTokenizer.dylib (3) <DDCB09BD-CBDF-3628-B44F-C5328037A929> /usr/lib/libThaiTokenizer.dylib
0x7fff68b84000 - 0x7fff68b9afff libapple_nghttp2.dylib (1.39.2) <0685C38F-7A9F-34CB-B3FF-92601483A0FF> /usr/lib/libapple_nghttp2.dylib
0x7fff68bcf000 - 0x7fff68c41ff7 libarchive.2.dylib (72.40.2) <88E010D7-060F-333E-B5B4-0249154B9868> /usr/lib/libarchive.2.dylib
0x7fff68c42000 - 0x7fff68d6ffc5 libate.dylib (2.0.9) <930596F3-F683-3F06-A357-5821BF217ED9> /usr/lib/libate.dylib
0x7fff68d73000 - 0x7fff68d73ff3 libauto.dylib (187) <724B1E92-64DC-30CD-A90B-DA90B5794A94> /usr/lib/libauto.dylib
0x7fff68e3a000 - 0x7fff68e4aff3 libbsm.0.dylib (60) <2E6E444F-7BF3-32E0-AF3A-DE9BF9D9DAAB> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x7fff68e4b000 - 0x7fff68e57fff libbz2.1.0.dylib (44) <8FCE28A3-D250-37F5-93B6-866E8494DCAA> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x7fff68e58000 - 0x7fff68eabff7 libc++.1.dylib (800.7) <6018A70E-5CD3-32AF-BA60-E7A0B7E7CEB2> /usr/lib/libc++.1.dylib
0x7fff68eac000 - 0x7fff68ec0fff libc++abi.dylib (800.7) <BC1E5821-4540-3226-ABB0-BC35E4DDF0B9> /usr/lib/libc++abi.dylib
0x7fff68ec1000 - 0x7fff68ec1ffb libcharset.1.dylib (59) <1B71DC8A-FBF2-37F8-92C0-34AE72B7CED3> /usr/lib/libcharset.1.dylib
0x7fff68ec2000 - 0x7fff68ed3ffb libcmph.dylib (8) <55F5F96B-F93C-3A1A-80F7-61B9ED2C2F6C> /usr/lib/libcmph.dylib
0x7fff68ed4000 - 0x7fff68eecff7 libcompression.dylib (87) <EB2A1E37-1359-3570-8CEC-496E6B5C39B7> /usr/lib/libcompression.dylib
0x7fff691bc000 - 0x7fff691d2ff7 libcoretls.dylib (167) <EFA4D470-4840-3D55-A287-32E82EC0EC58> /usr/lib/libcoretls.dylib
0x7fff691d3000 - 0x7fff691d4fff libcoretls_cfhelpers.dylib (167) <F0EAEB10-7C1F-3CB1-B04E-D7B96665C749> /usr/lib/libcoretls_cfhelpers.dylib
0x7fff69792000 - 0x7fff697f1fff libcups.2.dylib (483.2) <2C8BF301-578F-3148-9A52-C1CA90402D9B> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x7fff698fd000 - 0x7fff698fdfff libenergytrace.dylib (21) <38819A80-4A1A-32D7-99D3-B675808F30CF> /usr/lib/libenergytrace.dylib
0x7fff698fe000 - 0x7fff69917ff7 libexpat.1.dylib (19.60.2) <81E75AD6-C332-3DC6-804F-A71FC64EC6A1> /usr/lib/libexpat.1.dylib
0x7fff69925000 - 0x7fff69927fff libfakelink.dylib (149) <AAA5BBB4-F6FA-3B36-9245-B6999A95C63C> /usr/lib/libfakelink.dylib
0x7fff69936000 - 0x7fff6993bfff libgermantok.dylib (24) <6D3925E0-8A6F-3BE1-8729-ABEDE2264AF1> /usr/lib/libgermantok.dylib
0x7fff6993c000 - 0x7fff69945ff7 libheimdal-asn1.dylib (564.60.2) <69184137-9EFE-366C-BE2D-7027A1677F76> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
0x7fff69946000 - 0x7fff69a36ff7 libiconv.2.dylib (59) <54B90704-F9C8-31B4-AE04-FE496B3725A3> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x7fff69a37000 - 0x7fff69c8fff7 libicucore.A.dylib (64252.0.1) <AD2FDFC2-F9D9-3D64-950A-6CF6FC114B95> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x7fff69ca9000 - 0x7fff69caafff liblangid.dylib (133) <7E36BF2A-6E88-3A32-8412-4FD5D850D44A> /usr/lib/liblangid.dylib
0x7fff69cab000 - 0x7fff69cc3ff3 liblzma.5.dylib (16) <A4980A1E-CA23-31F2-8CAD-3BA62F802FE7> /usr/lib/liblzma.5.dylib
0x7fff69cdb000 - 0x7fff69d82fff libmecab.dylib (883.1.1) <790EBEF5-E677-363E-848F-C5E378F35C98> /usr/lib/libmecab.dylib
0x7fff69d83000 - 0x7fff69fe5fe1 libmecabra.dylib (883.1.1) <B59546A4-D7B2-365E-ADB3-13BC524E3407> /usr/lib/libmecabra.dylib
0x7fff6a351000 - 0x7fff6a380ff7 libncurses.5.4.dylib (57) <D781E97A-8970-329C-ADB8-F3CEA0343F8E> /usr/lib/libncurses.5.4.dylib
0x7fff6a4af000 - 0x7fff6a925ff7 libnetwork.dylib (1880.60.5) <0B1AF784-11A0-31EE-AC24-2E0BAB975CC7> /usr/lib/libnetwork.dylib
0x7fff6a9c4000 - 0x7fff6a9f6ff6 libobjc.A.dylib (781.2) <A4B8E4C6-EBDC-328D-A7A1-690033067A83> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x7fff6aa09000 - 0x7fff6aa0dfff libpam.2.dylib (25) <C6BFA445-E6A2-3A18-89F3-2E1D85405E69> /usr/lib/libpam.2.dylib
0x7fff6aa10000 - 0x7fff6aa46ff7 libpcap.A.dylib (89.60.2) <882835C6-7DA0-3465-A646-EBA215EF9DAD> /usr/lib/libpcap.A.dylib
0x7fff6aac8000 - 0x7fff6aae0ff7 libresolv.9.dylib (67.40.1) <2DEF6C56-0CF8-3469-B21C-D8994D048807> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x7fff6aae2000 - 0x7fff6ab26fff libsandbox.1.dylib (1217.61.1) <5D1AC9FE-A068-3883-AEB6-5F0D2F8B93A5> /usr/lib/libsandbox.1.dylib
0x7fff6ab3a000 - 0x7fff6ab3bff7 libspindump.dylib (281.2) <8541CC86-40AB-3118-BD79-6B15F5871188> /usr/lib/libspindump.dylib
0x7fff6ab3c000 - 0x7fff6ad1dff7 libsqlite3.dylib (308.4) <FD0DEFCF-DF10-3418-9904-E95D95AF3CF1> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x7fff6af6f000 - 0x7fff6af72ffb libutil.dylib (57) <86C9C769-0523-38C6-940E-900C8CAB780A> /usr/lib/libutil.dylib
0x7fff6af73000 - 0x7fff6af80fff libxar.1.dylib (420) <03679705-EDE0-361D-B0B2-1A69170A6FF1> /usr/lib/libxar.1.dylib
0x7fff6af86000 - 0x7fff6b068ff7 libxml2.2.dylib (32.13) <DDA76502-B9D9-3459-97DB-C8B85D9310A9> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x7fff6b06c000 - 0x7fff6b094fff libxslt.1.dylib (16.7) <0BBEC00F-116C-3AF8-B751-970482388AED> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x7fff6b095000 - 0x7fff6b0a7ffb libz.1.dylib (76) <1005ADEB-04A2-3E42-B915-AB4B40A7AB3A> /usr/lib/libz.1.dylib
0x7fff6b19d000 - 0x7fff6b5236b7 libswiftCore.dylib (5.1.3 - 1100.8.280) <97D00082-E3A3-38B4-A21C-6B2AB08F5D4B> /usr/lib/swift/libswiftCore.dylib
0x7fff6b53a000 - 0x7fff6b53cfff libswiftCoreFoundation.dylib (??? - ???) <0E58292C-0C6C-3722-8F1D-E8FCBEADEA5C> /usr/lib/swift/libswiftCoreFoundation.dylib
0x7fff6b53d000 - 0x7fff6b54bfff libswiftCoreGraphics.dylib (??? - ???) <9454A01F-9363-3BA0-ABEC-BFA0F167AE58> /usr/lib/swift/libswiftCoreGraphics.dylib
0x7fff6b54c000 - 0x7fff6b54fffb libswiftCoreImage.dylib (??? - ???) <9B2C9DC6-2529-31D4-9CE0-D8649609ECCB> /usr/lib/swift/libswiftCoreImage.dylib
0x7fff6b774000 - 0x7fff6b77afff libswiftDarwin.dylib (??? - ???) <C624918B-CA64-331B-8B38-64336CAA9711> /usr/lib/swift/libswiftDarwin.dylib
0x7fff6b77b000 - 0x7fff6b794ff4 libswiftDispatch.dylib (??? - ???) <80BD6B6F-11B2-3027-A710-DA2CEC6C12BA> /usr/lib/swift/libswiftDispatch.dylib
0x7fff6b795000 - 0x7fff6b937ffc libswiftFoundation.dylib (??? - ???) <2B615BDA-0B8B-378F-B91E-F94083CF5C2F> /usr/lib/swift/libswiftFoundation.dylib
0x7fff6b943000 - 0x7fff6b945ff3 libswiftIOKit.dylib (??? - ???) <A2D81113-3018-3B37-B4F0-1B492A70D8F9> /usr/lib/swift/libswiftIOKit.dylib
0x7fff6b95b000 - 0x7fff6b962067 libswiftMetal.dylib (??? - ???) <9FEDEE24-D3F1-3FA4-9CDF-990F39AE63BB> /usr/lib/swift/libswiftMetal.dylib
0x7fff6b9e0000 - 0x7fff6b9e3fef libswiftObjectiveC.dylib (??? - ???) <1DC032B2-04EC-36EB-962E-70CAEFF9BA70> /usr/lib/swift/libswiftObjectiveC.dylib
0x7fff6b9f5000 - 0x7fff6b9fafb7 libswiftQuartzCore.dylib (??? - ???) <3EC7338B-DABF-3BE3-98C5-1DFF232F841A> /usr/lib/swift/libswiftQuartzCore.dylib
0x7fff6bae0000 - 0x7fff6bae2fff libswiftXPC.dylib (??? - ???) <64652279-CA87-36AA-B78D-2DCA5546CBFB> /usr/lib/swift/libswiftXPC.dylib
0x7fff6bae3000 - 0x7fff6bae9fef libswiftos.dylib (??? - ???) <A9B0283C-C942-3C66-A31C-A02E6F2E6C63> /usr/lib/swift/libswiftos.dylib
0x7fff6bb0b000 - 0x7fff6bb10ff3 libcache.dylib (83) <AD7479C0-73FA-3B2E-9544-D566DFFAB4C6> /usr/lib/system/libcache.dylib
0x7fff6bb11000 - 0x7fff6bb1cfff libcommonCrypto.dylib (60165) <F7B65873-FAC8-3EB5-8912-34109EFC74B5> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
0x7fff6bb1d000 - 0x7fff6bb24fff libcompiler_rt.dylib (101.2) <51107CAA-0727-370D-8287-940D40D09AC1> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
0x7fff6bb25000 - 0x7fff6bb2efff libcopyfile.dylib (166.40.1) <6454A046-88E5-32D6-898C-FB0D30D28637> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
0x7fff6bb2f000 - 0x7fff6bbc6fe7 libcorecrypto.dylib (866.60.3) <8090C446-35C8-31B4-8B1E-AF6D0EF3524B> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
0x7fff6bcdd000 - 0x7fff6bd1eff0 libdispatch.dylib (1173.60.1) <A9EDFE95-31BA-3BEF-89CA-60DE153237FA> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x7fff6bd1f000 - 0x7fff6bd54ff7 libdyld.dylib (733.8) <8E2D3DED-0756-37A0-9D55-B9264CA020B4> /usr/lib/system/libdyld.dylib
0x7fff6bd55000 - 0x7fff6bd55ffb libkeymgr.dylib (30) <0B9A3AF7-086E-3E7A-A52E-3DAF2E52CF86> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
0x7fff6bd56000 - 0x7fff6bd62ff7 libkxld.dylib (6153.61.1) <E4A12D21-999B-34CE-ACEC-7C7972B3BAED> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x7fff6bd63000 - 0x7fff6bd63ff7 liblaunch.dylib (1738.61.1) <A061D971-A337-3528-8B78-FFAD2B0B5CC6> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
0x7fff6bd64000 - 0x7fff6bd69ff7 libmacho.dylib (949.0.1) <9831715F-ED86-3A9D-88CD-152C888B784B> /usr/lib/system/libmacho.dylib
0x7fff6bd6a000 - 0x7fff6bd6cff7 libquarantine.dylib (110.40.3) <58CE8913-EC7B-376B-BC80-69763993A1E4> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
0x7fff6bd6d000 - 0x7fff6bd6eff7 libremovefile.dylib (48) <4E1AD797-3993-3E05-BB9B-B4E3038CE09C> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
0x7fff6bd6f000 - 0x7fff6bd86fff libsystem_asl.dylib (377.60.2) <2CD6CABE-F8D7-3CCA-A930-08F8AC356D30> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
0x7fff6bd87000 - 0x7fff6bd87fff libsystem_blocks.dylib (74) <71A75F21-83AD-382F-95E4-4D6B77B4B9FE> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
0x7fff6bd88000 - 0x7fff6be0fff7 libsystem_c.dylib (1353.60.8) <ECA8CD0D-0B55-3151-B389-8109DAEC85B1> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
0x7fff6be10000 - 0x7fff6be13ffb libsystem_configuration.dylib (1061.40.2) <CE186284-4923-35DE-9141-7B6B89523668> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
0x7fff6be14000 - 0x7fff6be17ff7 libsystem_coreservices.dylib (114) <FBE4483A-7B6E-30CF-AECE-828AFFACDC15> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
0x7fff6be18000 - 0x7fff6be20fff libsystem_darwin.dylib (1353.60.8) <9AC37996-630C-3B1E-8285-CFC77B684359> /usr/lib/system/libsystem_darwin.dylib
0x7fff6be21000 - 0x7fff6be28ffb libsystem_dnssd.dylib (1096.60.2) <7F0DF910-F4AC-3CED-9494-295B5E45549C> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
0x7fff6be29000 - 0x7fff6be2affb libsystem_featureflags.dylib (17) <985005B7-C0B3-3DCA-B064-6D34A0687212> /usr/lib/system/libsystem_featureflags.dylib
0x7fff6be2b000 - 0x7fff6be78fff libsystem_info.dylib (538) <D9805FBC-1BBD-3825-AB62-83C3ABB4191F> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
0x7fff6be79000 - 0x7fff6bea5ff7 libsystem_kernel.dylib (6153.61.1) <90F8650F-D3A9-38B3-BB8C-B5D3686393BC> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x7fff6bea6000 - 0x7fff6bef2fff libsystem_m.dylib (3178) <C11C38D0-FFFC-338B-9508-06D73B547AA9> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
0x7fff6bef3000 - 0x7fff6bf1afff libsystem_malloc.dylib (283.60.1) <51472F42-71BE-348F-B42E-4EDD3040B690> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
0x7fff6bf1b000 - 0x7fff6bf28ffb libsystem_networkextension.dylib (1095.60.2) <846C06C0-A705-38AE-8A29-3FA4153252B3> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
0x7fff6bf29000 - 0x7fff6bf32ff3 libsystem_notify.dylib (241) <7CB7DE46-5877-3CAD-8526-CACEA22F3AD5> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
0x7fff6bf33000 - 0x7fff6bf3cfef libsystem_platform.dylib (220) <AC9560A9-CCE8-3158-BCC8-8FF47929397A> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
0x7fff6bf3d000 - 0x7fff6bf47fff libsystem_pthread.dylib (416.60.2) <9D14694F-F3FE-385D-9B23-6A87844D5CBF> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
0x7fff6bf48000 - 0x7fff6bf4cfff libsystem_sandbox.dylib (1217.61.1) <AA2E4441-A517-3921-AF0E-AA8158D2A6D9> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
0x7fff6bf4d000 - 0x7fff6bf4ffff libsystem_secinit.dylib (62.60.1) <129C187A-E580-3F00-A0C3-E96A633364F1> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
0x7fff6bf50000 - 0x7fff6bf57ffb libsystem_symptoms.dylib (1238.60.1) <5540DEA3-9C3A-3991-8C3A-7B375A5410C7> /usr/lib/system/libsystem_symptoms.dylib
0x7fff6bf58000 - 0x7fff6bf6eff2 libsystem_trace.dylib (1147.60.3) <EF6BD746-85CD-3490-92E6-7C7EDA0B703B> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
0x7fff6bf70000 - 0x7fff6bf75ffb libunwind.dylib (35.4) <769F4C16-2746-3182-85C1-45CC98D119C8> /usr/lib/system/libunwind.dylib
0x7fff6bf76000 - 0x7fff6bfaaffe libxpc.dylib (1738.61.1) <AC9AD00D-BAA9-3ABC-B557-77E604CF9955> /usr/lib/system/libxpc.dylib

External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 287
thread_create: 0
thread_set_state: 0

VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=549.2M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=549.2M(100%)
Writable regions: Total=2.0G written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=2.0G(100%)

VIRTUAL REGION
REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced)
=========== ======= =======
Activity Tracing 256K 1
CG backing stores 636K 22
CG framebuffers 1.3G 11
CG framebuffers (reserved) 603.1M 10 reserved VM address space (unallocated)
CG image 1340K 15
CoreAnimation 16.4M 177
CoreData Object IDs 4100K 2
CoreGraphics 4K 1
Dispatch continuations 8192K 1
Foundation 4K 1
Kernel Alloc Once 8K 1
MALLOC 81.7M 131
MALLOC guard page 32K 8
Mach message (reserved) 12K 2 reserved VM address space (unallocated)
SQLite page cache 64K 1
STACK GUARD 56.0M 10
Stack 13.1M 10
VM_ALLOCATE 1828K 95
VM_ALLOCATE (reserved) 48K 12 reserved VM address space (unallocated)
__CGSERVER 4K 1
__DATA 26.3M 279
__DATA_CONST 267K 19
__FONT_DATA 4K 1
__GLSLBUILTINS 5176K 1
__LINKEDIT 353.8M 6
__OBJC_RO 32.0M 1
__OBJC_RW 1780K 2
__SLSERVER 4K 1
__TEXT 195.4M 279
__UNICODE 564K 1
mapped file 38.4M 8
shared memory 40K 7
=========== ======= =======
TOTAL 2.7G 1117
TOTAL, minus reserved VM space 2.1G 1117

System Profile:
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 25.1
Boot Volume File System Type: apfs
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x384A54463235363634485A2D3147364D3120
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x384A54463235363634485A2D3147364D3120
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: IR Receiver
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO 500GB, 500,11 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-8A8
Model: MacBookPro9,2, BootROM 229.0.0.0.0, 2 processors, Dual-Core Intel Core i5, 2,5 GHz, 4 GB, SMC 2.2f44
Graphics: kHW_IntelHD4000Item, Intel HD Graphics 4000, spdisplays_builtin
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xF5), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.190.33 AirPortDriverBrcm4360-1415)
Bluetooth: Version 7.0.2f4, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

Inlägget redigerat av Moderator: Felmeddelanet har lagts inom spoiler-tag för att öka läsbarheten i forumet.

Senast redigerat 2020-01-22 09:07
 • Medlem
 • 2020-01-18 15:38

Som nu tex, ska logga in, anger lösenord. Den tänker, sedan börjar den om igen å igen. Gjorde nytt hardware test men, inte något fel kunde hittas. Funder nu på att formatera om hela datorn å se om det hjälper något

Ett långskott, men har du några anslutna USB-enheter? Det ser inte ut som att du har det i din sista logg, men om du har det, testa att plugga ur allting förutom laddaren och se om du får samma fenomen.
Du behöver inte heller formatera datorn för att installera om systemet. Det räcker med att installera om macOS. Din användare sparas om du inte aktivt väljer att formatera hårddisken.

 • Medlem
 • 2020-01-18 17:12
Ursprungligen av suddgummi:

Ett långskott, men har du några anslutna USB-enheter? Det ser inte ut som att du har det i din sista logg, men om du har det, testa att plugga ur allting förutom laddaren och se om du får samma fenomen.
Du behöver inte heller formatera datorn för att installera om systemet. Det räcker med att installera om macOS. Din användare sparas om du inte aktivt väljer att formatera hårddisken.

Ne inte något i den, har haft mus. Men det är borta sedan tidigare. Kommer inte ens in i datorn, behöver komma in i den för att göra en ominstallation. Har inte OS X på USB:(
Sen funderar jag på att skit i nyaste OS X.

Ursprungligen av berne:

Ne inte något i den, har haft mus. Men det är borta sedan tidigare. Kommer inte ens in i datorn, behöver komma in i den för att göra en ominstallation. Har inte OS X på USB:(
Sen funderar jag på att skit i nyaste OS X.

Ok, som sagt det var ett långskott. Du behöver inte macOS på USB för att installera om om du inte vill. Se länken för olika tangentbordskombinationer för att starta återställning.

 • Medlem
 • 2020-01-19 13:23
Ursprungligen av suddgummi:

Ok, som sagt det var ett långskott. Du behöver inte macOS på USB för att installera om om du inte vill. Se länken för olika tangentbordskombinationer för att starta återställning.

Så bara 8H 37min kvar på ominstallation😂😂

 • Medlem
 • 2020-01-20 00:35

Så gjorde en ny inställ av OS X... men samma problem. Så nu ska jag försöka att komma in i datorn flytta över några filer. Få ladda ner ett nytt OS X å sen försöka formatera hela skiten. Hoppas det funkar. Annars är det nog bara att beställa en ny dator. Då jag inte verkar kunna lokalisera felet på den

@mattiL har en lösning jag tror på (inlägg 3). Är som sagt ett vanligt fel på 2012:or tyvärr.
Om du har ett externt kabinett kan du testa att flytta ut hårddisken till det och se om du kan starta då (eller installera på en extern disk) för att på så sätt bekräfta att hårddiskkabeln troligtvis är felet.

 • Medlem
 • 2020-01-20 11:50
Ursprungligen av suddgummi:

@mattiL har en lösning jag tror på (inlägg 3). Är som sagt ett vanligt fel på 2012:or tyvärr.
Om du har ett externt kabinett kan du testa att flytta ut hårddisken till det och se om du kan starta då (eller installera på en extern disk) för att på så sätt bekräfta att hårddiskkabeln troligtvis är felet.

Var inne på de att byta kabeln, men fick se att den byte jag när jag gick över till SSD. Kan vara så att den har gått sönder igen.

 • Medlem
 • 2020-01-20 12:09

Verkar som det hände något med min USB stick. har formaterat hdd. Så nu behöver jag lösa nytt OS till Mac. Har inte tillgång till någon mer Mac, utan kommer behöva använda en PC för att göra en USB.

Är det några konstigheter? Eller är det bara köra?

Command (⌘) – Option (⌥) – R startar internetåterställning. Du kan installera på USB minnet därifrån.

Lyckligtvis har din interna hårddisk inga fysiska problem. Men det har några logiska problem som måste åtgärdas. Har du någonsin kört First Aid i Recovery Mode för att reparera systemdisken?

Du kan starta om din Mac-dator och omedelbart trycka på och hålla ned Kommando + R-tangentkombinationer när du hör Mac: s startljud. Släpp inte tangenterna förrän du ser Apple-logotypen. Välj Diskverktyg från macOS Utilities-menyn i återställningsläget. Välj startdiskett (Macintosh HD vanligtvis) i den vänstra sidofältet. Klicka på First Aid överst och klicka på Kör för att reparera den här disken.

 • Medlem
 • Karlskoga
 • 2020-01-21 09:53

DiskWarrior har räddat mej ett par gånger.
https://www.alsoft.com

 • Medlem
 • 2020-01-21 10:32

Så fick installerat om osx, valde att köra High sierra, än så länge har datorn funkat utan några som helst problem.

Tack för alla tips här inne. uppskattas

 • Medlem
 • 2020-01-23 23:45
Ursprungligen av berne:

Så fick installerat om osx, valde att köra High sierra, än så länge har datorn funkat utan några som helst problem.

Tack för alla tips här inne. uppskattas

Ne tyvärr så har den börjat krångla igen:(

Nu ”fryser” den till å den runda bollen kommer upp att den tänker.
Börjar fundera på om det kan vara SSD som börjar bli trött, har kollat via skivverktyg men det visar den inte något fel, inte heller via apples hårdvara test.
Finns de något bra program som kan undersköna hårdvaran på Mac?

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2020-01-24 02:12
Ursprungligen av berne:

Ne tyvärr så har den börjat krångla igen:(

Nu ”fryser” den till å den runda bollen kommer upp att den tänker.
Börjar fundera på om det kan vara SSD som börjar bli trött, har kollat via skivverktyg men det visar den inte något fel, inte heller via apples hårdvara test.
Finns de något bra program som kan undersköna hårdvaran på Mac?

Återigen, all erfarenhet talar för att det är en defekt hårddiskkabel. Häng inte upp dig på att den troligen redan bytts för några år sedan, detta ÄR en svag punkt på dessa modeller.

Det finns inget diagnosprogram som ger någon särskild ”felkod” vid trasig hårddiskkabel. Men dina symtom ÄR typiska för detta fel.

Jämför några tidigare 99mac-trådar om du vill
Ny hårddiskkabel - igen?!
Text kan dröja 40-60 sekunder
MacBook Pro startar 1 av 5 ggr sedan uppdatering
Hårddisk startar i kabinett men inte när den sitter i som intern
Min mac fastnar på startskärm behöver svar nu!

 • Medlem
 • 2020-01-24 02:15
Ursprungligen av IngoX:

Återigen, all erfarenhet talar för att det är en defekt hårddiskkabel. Häng inte upp dig på att den troligen redan bytts för några år sedan, detta ÄR en svag punkt på dessa modeller.

Det finns inget diagnosprogram som ger någon särskild ”felkod” vid trasig hårddiskkabel. Men dina symtom ÄR typiska för detta fel.

Jämför några tidigare 99mac-trådar om du vill
Ny hårddiskkabel - igen?!
Text kan dröja 40-60 sekunder
MacBook Pro startar 1 av 5 ggr sedan uppdatering
Hårddisk startar i kabinett men inte när den sitter i som intern
Min mac fastnar på startskärm behöver svar nu!

Får beställa en ny, var är bästa stället att beställa, är eBay eller finns någon svenska sida?

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2020-01-24 02:25
Ursprungligen av berne:

Får beställa en ny, var är bästa stället att beställa, är eBay eller finns någon svenska sida?

Första bästa träff på google: Fyndiq.se 87 kr

Eller om det känns tryggare: Från iFixits europa-store € 30

iFixits instruktioner

 • Medlem
 • 2020-02-01 18:12
Ursprungligen av IngoX:

Första bästa träff på google: Fyndiq.se 87 kr

Eller om det känns tryggare: Från iFixits europa-store € 30

iFixits instruktioner

Har beställt men dom hade inte så snabb lev:( beställde 24/1 men fort inte fått den. Planerad lev 6/2😒

 • Medlem
 • 2020-02-05 11:32

mmm tror jag har hittat felet, eller så om det bara är slumpen nu:S

Hade en gammal hdd ligganes tror det är macens org hdd. Slängde in en i datorn å det verkar funkar mlt bättre, inte krånglat 1 gång än så länge.

men en ssd bör väl klara mer än 2 år? känns lite klent

Ursprungligen av berne:

mmm tror jag har hittat felet, eller så om det bara är slumpen nu:S

Hade en gammal hdd ligganes tror det är macens org hdd. Slängde in en i datorn å det verkar funkar mlt bättre, inte krånglat 1 gång än så länge.

men en ssd bör väl klara mer än 2 år? känns lite klent

Vad är det för en SSD? En del är riktigt usla. Köp Samsung (860 Evo) i första, andra och tredje hand, därefter kanske en Crucial (MX500). Satakablar till den modellen är att betrakta som engångsvarianter, en ny för varje byta rekommenderas.

 • Medlem
 • 2020-02-05 11:50
Ursprungligen av Zeugma:

Vad är det för en SSD? En del är riktigt usla. Köp Samsung (860 Evo) i första, andra och tredje hand, därefter kanske en Crucial (MX500). Satakablar till den modellen är att betrakta som engångsvarianter, en ny för varje byta rekommenderas.

Det är en samsung evo. Bytte även då kabel, får inte några fel på ssd när man kör skivverktyg på Mac den hittar inte något på den

Bevaka tråden