Via ett frågeformulär till flera telefonoperatörer försöker EU-kommissionen nu bilda sig en uppfattning om Apple följer lagstiftningen när de säljer Iphone i Europa.

Läs hela artikeln här