Analys av skärmpanelerna i nya Imac

Förutom 99macs stora test av de nya modellerna av Imac som ni kanske redan sett så har också skärmarna fått sig en ordentlig genomgång. Det visar sig att skärmarna i både den mindre och den större modellen klarar sig riktigt bra.

Har du för dig att den lilla Imacen brukar ha en sämre skärm? Glöm då det! Förr i tiden, på den vita plastens tid, stämde det att Imacen med den mindre skärmytan var halvskamlig med en enklare och sämre sorts lcd-panel med allsköns problem som kass betraktningsvinkel och kringskuren förmåga att återge färger korrekt. De senaste åren har Apple hållit lägstanivån hos Imacen på en väldigt hög nivå och det sitter därför riktigt bra skärmar i båda storlekarna hos Imacen. Så när som på vissa detaljer är det i praktiken identisk skärmprestanda hos båda storlekarna, dessutom riktigt bra prestanda!

Rakt upp och ned märker du två saker. Bilden är uniform och jämn över ytan utan några iögonfallande variationer eller blödningar mot kanter och liknande. Det är också samma nyans över ytan på testexemplaren, men det ska tilläggas att det handlar om massproducerade maskiner. Är du ute efter ”intill perfekta” nivåer av uniformitet över ytan måste du sikta på specialistskärmar för foto och grafik där skärmen gått och väl kan kosta lika mycket som Imacen själv.

Imacarna följer färgstandard

Apple fortsätter också en tradition med att hålla skärmen korrekt mot den i dag viktigaste standarden, ITU Rec. 709, som används för att specificera färgrymden för hdtv-standard och srgb, det vill säga allt i form av film, bilder, grafik som i dag produceras för återgivning på en display.

Färgrymden är nästan spot-on på rätt nivåer. Avvikelsenivån, mätt som deltaE1994, är under 3 vilket räknas som i princip omöjligt att se. Det vill säga att primär- och sekundärfärger återges med rätt nivåer. Det är heller inga skiftningar i luminansen hos färgerna, till exempel att grönt återges för ljusstarkt med pastelleffekt eller liknande. Även i vinkel håller sig nyanserna på rätt nivåer.

Vitbalansen följer också illuminant D65 mycket väl, inom deltaEuv 3 till 4 hos 27-tummaren och kring deltaEuv 5 hos 21,5-tummaren. 21,5-tummaren är något blåare. Där 27-tummaren i princip har en färgtemperatur kring 6600 Kelvin ligger 21,5-tummaren på 6800 Kelvin med röd/grön-balansen intakt.

Med andra ord får du en gråskala som i grunden är korrekt och vitbalanserad med en färgrymd som sätter nyanserna där de ska. Det kan skilja sig en del mellan exemplaren, så ta inte för givet att den Imac du köper framåt våren är exakt som dessa vi har mätt. Fast du måste vara en användare vilken ställer höga krav på färgåtergivning för att korrigering med hjälp av mätutrustning ska bli ett måste. Detta är helt enkelt mycket för att vara direkt ur kartong.

Till vänster är den senaste modellen av Imac 27 tum. Till höger Imac 21,5 tum.

Skärmarna beter sig närmast identiskt hos 27- och 21,5-tums Imac. Vi har en korrekt färgrymd med milda avvikelser inom vad som räknas som standardnorm. Vitbalansen är snäppet blåare hos 21,5-tummare men mycket kan handla om exemplarskillnader. Det enda lilla problemet är gamma där båda skärmarna återger mörka nyanser för mörkt, men det gick att ordna enkelt. Skalan för vitbalansen är absolut i procent i förhållande till D65. I en perfekt värld ligger nivåerna på 0 procent, gamma följer den gula linjen och cirklarna överlappar fyrkanterna i färgdiagrammet.

Synar vi extra noga syns små skavanker

Helt perfekt är det sällan och man kan alltid hitta något att peka på. Med testbilder går det snabbt att avgöra att det finns ett par småproblem. Problem som kan behöva korrigering för den som återigen ställer höga krav. Tonkurvan, gamma, löper inte exakt som den bör. Båda exemplaren har för hög gamma i botten av gråskalan, det vill säga att mörka nyanser, skuggor och lågdagrar återges för dämpade och ljussvagt. Detta kan faktiskt åtgärdas på ett oväntat enkelt sätt genom den inbyggda ”Kalibreringen”, mer om det längre fram i texten.

Testbilder avslöjar också en viss nivå av posterisering i gråramper. Det vill säga att en gråramp med en kontinuerlig gradering från svart till vitt har vissa tydliga ojämna steg. Men det är också allt. Imacen skärm svarar inte på samma nivå som en proffsskärm riktad mot er med de högsta kraven och det har heller inte varit tanken. Jämfört med en godtycklig dussinskärm är det ändå suveränt bra skärmar hos Imacen. Lägstanivån är som skrivet väldigt hög.

Utan tvekan ips-panel

Apple specificerar inte vilken panel som sitter i Imacen men av allt att döma är det precis som i tidigare modeller en lcd-panel med ips-teknik. Ljuskällan är som tidigare modeller och som väntat givetvis lysdioder. Lysrör skulle inte få plats i den nya slimmade formen. En ips-panel innebär framför allt fyra saker:

+ Hög nivå av uniformitet, det vill säga jämnhet över ytan hos ljusstyrka och färger. Milda skiftningar förekommer med dessa är just milda

+ Utmärkt betraktningsvinkel

+ I vinkel är de faktiska avvikelserna små och bilden är intakt.

- Förhållandevis låg panelkontrast

Med andra typiska egenskaper för ips-paneler. Betraktningsvinkeln är viktig för du kan flytta huvudet rejält åt sidan innan det påverkar bilden. Horisontellt blir bilden något gulare och tonkurvan (gamma) skiftar så att bilden ljusas upp något i mörka nyanser. Vertikalt blir bilden främst blåare. Både och, till exempel när du står upp och kikar över axeln på en Imac-användares skärm tar vitbalansskiftningarna ut varandra och du får främst ett blaskigare kontrastintryck.

Poängen är att betraktningsvinkeln inte ställer till med problem såvida du inte får för dig att ligga ned och titta snett på skärmen eller liknande. Du slipper fenomenet hos sämre sorters skärmar, likt Macbook Air eller äldre små Imacar att du inte kan få en jämn återgivning över ytan hur du än gör. Du slipper alla tendenser till att använda ett skruvstäd åt huvudet för att behålla bildens karaktär och du slipper problem med att vinklar får överdriven effekt på färgnyanser.

Vid 30 graders vinkel är avvikelserna så pass små att tre personer kan sitta framför skärmen och uppleva ungefär samma bildintryck. Med andra typer av paneler kan detta vara omöjligt då skiftar kraftigt i såväl färgnyanser karaktären på tonkurvan i den grad att kurvorna hamnar utanför skalan. Exemplet är från 27-tummaren 30 grader horisontellt och 30 grader både horisontellt och vertikalt. 21,5-tummaren avviker på samma sätt men i lite större grad. Mätvärdena baseras på den profil med förbättrad tonkurva som vi tog fram.

Bilden blaskar ur i vinkel

Kontrastförhållandet hos bildpanelen är förhållandevis låg. 27-tummaren mäter 900:1 i kontrastförhållande och 21,5-tummaren 1200:1. 27-tummaren har därför en tendens att se lite blaskigare ut i svärtan när den står bredvid 21,5-tummaren. Nu ligger däremot dessa värden ungefär på det kontrastförhållande som våra ögon är kapabel till att registrera. Upplevelsemässigt ska inte Imacen upplevas som grådassig när den återger svart. Skulle man ändå få det intrycket är det ofta tecken på att man har dragit ljusstyrkan för högt i förhållande till ljusnivån i rummet. Eller att man står i vinkel mot Imacen.

I vinkel minskar nämligen kontrastförhållande och bilden upplevs gradvis mer urvattnad. Ljusstyrkan i vitt minskar och ljusnivån i svart ökar. Detta är typiskt för ips-paneler att färgerna håller rätt nivå i vinkel men själva kontrastintrycket minskar. Givetvis inget problem för dig som sitter i rätt position men väl värt att notera. Vinklar vi mätaren 30 grader horisontellt har vi halverat kontrastförhållandet. Vinklar vi ytterligare 30 grader vertikalt och kontrastförhållandet då sjunker ännu mer och hamnar på 150:1 respektive 190:1. Men som skrivet: alla intrycken av färger och nyanser är i grunden intakta. Bilden är blaskigare i vinkel men heller inte så mycket mer än just blaskigare.

Blank yta är klarare, men placeringskänslig

Pixelmatrisen på 21,5 respektive 27-tummaren är 1920 x 1080 respektive 2560 x 1440 pixel. 16:9-format med andra ord. Ur arbetsynpunkt är 27-tummaren den något behagligare skärmen. Gott om yta och på armlängds avstånd fullt så skarpt som min normalskarpa syn vill ha det.

Skärmytan är ett blankt glas och ger tydliga reflektioner där du kan utläsa detaljer i det som speglas. Nu finns det ett modernare reflexfilter på plats och det är i svårt att spegla sig själv och klämma finnar, plocka ögonbryn eller leta spenat mellan tänderna. Så länge som du placera skärmen rätt vill säga.

Den blanka ytan får problem med direkta ljuskällor som lampor och fönster men det får alla skärmar, även de som har matt yta. Skillnaden är att reflexerna yttrar sig på olika sätt beroende på ytan. Kan du få bort ljuskällorna kommer den blanka skärmen att skapa ett djupare intryck av kontrast och även tydligare intryck av skärpa jämfört med ett matt skärmfilter. Imacen finns endast med blank skärm.

Ljusstyrka i nivå med Apples övriga skärmar

Ljusstyrkan hos 27-tummaren är något högre än hos 21,5-tummaren och ligger strax över 400 candela (cd/m2) där 21,5-tummaren når cirka 350 candela. Detta med ljusstyrkan på maxläge, alltså sexton ”pluppar”. Sedan varierar detta med huruvida du kör med automatisk justering via ljussensorn eller inte och den är aktiv från början. Detta ändrar du förstås i Systeminställningar -> Bildskärmar.

350 candela är vad vi får ut från Apples stationära skärmar och deras bärbara skärmar (Iphone inkluderat!) när deras skärmar är maximerade på samma sätt. Något oväntat att 27-tummaren krämar på mer. Fast nu lär du inte köra med full fräs såvida du inte sitter i en ogynnsam ljus rumsmiljö. Då är det för ögat knappt någon upplevd skillnad mellan 350 och 400 candela. Måste du köra så pass ljusstarkt är rumsmiljön i alla fall den avgörande faktorn för hur du upplever skärmen.

Arbetar du i en ljuskontrollerad miljö och har ett mål på 200, 160, 120 eller 80 candela hamnar du på 10, 9, 7 respektive 5 ”pluppar” som närmast. Givetvis med den automatiska justeringen avstängd. Det går inte att släcka skärmen helt med ljusstyrkereglaget. Noll ”pluppar” ger fortfarande en ljusstyrka på några candela.
Ljusstyrkan har en viss inverkan på vitbalansen där fullt sprutt på plupparna ger något blåare bild. Inget som lär synas i praktiken annat än för dig som är ute efter den absolut mesta möjliga precision på färgerna.

Ljusstyrkan hos Imac från maximala sexton till noll ”pluppar”. 27-tummaren är alltså något ljusstarkare, men det är sällan man märker en sådan skillnad i praktiken. Dessa värden påverkas av ljussensorn och den är aktiverad från början.

Så den lilla fixen

Upplever du att Imacen är för något mörk i skuggor och lågdagrar? Då finns det ett litet enkelt och egentligen lite lustigt sätt att åtgärda detta. Apples program för att kalibrera skärmen (egentligen påverkar du grafikkortets signal och inte skärmen) kan lätt ordna det problemet. Du når det via Systeminställningar -> Bildskärm, fliken Färg och Kalibrera-knappen. Detta startar den ”gamla goda” assistenten för bildkskärmskalibrering. Aktivera expert-läget.
Det fåniga med detta program är att det inte fungerar. De ändringar du genomför med gråskalejusteringen försvinner när du stegar dig vidare genom assistenten. Majoriteten av de förändringar och förbättringar jag kan mäta med min utrustning existerar endast så länge som assistenten är igång och försvinner när programmet stängs ned.

Lustigt nog kan vi åtgärda Imacens problem med att den sotar igen skuggorna genom att kort och gott stega oss genom guiden utan att ändra något. De sista två stegen kryssar du för att använda skärmens ursprungliga gamma och dess ursprungliga vitpunkt. Spara sedan profilen. Tonkurvan efter denna enkla åtgärd och med den nya profilen är förbättrad!

Enkelt knep. Stega igenom Kalibreringsassistenten i Expert-läge utan att ändra något. Kryssa för att använda skärmens ursprungliga gamma och dess ursprungliga vitpunkt. Profilen detta skapar har en bättre och mer korrekt tonkurva än Apples medföljande profil.

Effekten av denna enkla åtgärd. Gamma och vitbalans före och efter du stegar fram en ny profil. Snäppet för ljust efteråt men storleken på felet är mindre och tonkurvan blir överlag jämnare. Detta exempel är 21,5-tummaren. Samma effekt uppnås på 27-tummaren. Önskas bättre kontroll? Då behöver du mätutrustning.

Sammanfattning – skålformade Imacens skärm

Båda Imacarnas skärmar visar närmast identisk bildåtergivning. 27-tummaren är snäppet ljusstarkare medan 21,5-tummaren håller ett högre kontrastförhållande och därför lättare behåller intrycket av djupsvärta. Betraktningsvinkeln är utmärkt och ska överhuvudtaget inte ställa med några praktiska problem.

Ytan hos Imacen är blank och har ett tämligen effektivt reflexfilter. Så länge som du kan placera skärmen rätt i rummet kommer den blanka ytan bidra med bättre intryck av kontrast och skärpa jämfört med en matt skärm. Färgmässigt är det mycket bra och ligger mycket bra i förhållande till färgstandard. Undantaget är att tonkurvan dämpar mörka nyanser för mycket men det var lätt att korrigera.
Vill du ha bättre skärm än vad Imacen ger? Då måste du kliva upp rejält i prisnivå och ställa riktigt höga eller specifika krav!

Läs 99macs stora test av de nya modellerna av Imac här.

Skriven av Thomas Ytterberg
Kommentarer
33 svar

Vad passar inte bättre dessa gråa och regniga dagar än att titta på varenda reklamfilm för iPhone som har gjorts?

För att få sälja sina produkter i Ryssland och kringliggande länder måste Apple i god tid registrera dessa hos EEC (Eurasian Economic Commission).

Att blanda podcasts och musik är inte optimalt och nu har Spotify börjar skicka ut en uppdatering som ger oss en betydligt bättre överblick.

Den där stressande känslan när man möts av en pop-up på sin iPhone och den frågar om det inte är dags att gå ned till low-power-mode för att telefonen har 20 procent kvar är inte rolig. I samma ögonblick inser man att powerbanken ligger hemma, eller så var man duktig och tog med den men självklart är även den slut på batteri.

Analysfirman IDC har släppt en ny rapport där de har granskat telefonleveranser i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) för första kvartalet.

Apple uppskattar inte att oberoende serviceverkstäder lagar Apple-produkter och överklagar dom i Norge. Expertvittne spelade in förhöret.

PLACE BANNER HERE
PLACE BANNER HERE
PLACE BANNER HERE