Jag har börjat se mig omkring efter lämplig lokal. Både för egen del och för vänners. Jag har hittat en massa halvdassiga resurser på nätet men inget som imponerar i fråga om utbud eller sökbarhet.

Så min fråga till er är om det finns något 'blocket' för affärs-, butiks-, kontors- och lager-lokaler.