Den nya versionen innehåller bl a fixar för diverse renderingsbuggar, krasch vid uppstart när en iSight eller USB-mikrofon är inkopplad, orörliga fordon, ofunktionell knapp för dedikerad server...

Uppdateringen (4,2 MB) och den nya fulla demoversionen (200 MB) finns att hämta hos Mac Game Files.