...och dagen är inte över ännu. Blir nog över 1.300 inlägg idag (eller mer!)