Jag kan lista alla datorerna i "local" utan problem men när jag väljer ut en dator och klickar på connect-knappen under datorsybolen får jag följande felmeddelande:

usage: mount_cifs -t cifs url
url: cifs://[[domain;]username[:password]@[hostname][:port]/share/path

Jag har Dave 4.1 Evaluation installerat och domänen dyker upp men jag kan inte lista datorerna utan måste först lista "local", sedan går det.

Hur sparar jag variablerna för mount_cifs-kommandot i Findern?

Med "Connect to server" använder jag ju Dave och det funkar. Det är bara direkt i Findern som jag har problem.