Analysera felmeddelandet efter datorkrasch (hjälp!)

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Har en arbetsdator som det har hänt någonting allvarligt med. Det är en Macbook Pro tidigt 2011 med nyinstallerat Yosemite och 4GB ram.
Den har börjat krascha och starta om sig själv med jämna mellanrum sedan igår kväll. Sedan 09.30 imorse har det redan hänt två ggr.
Har provat att reparerat skivbehörigheterna och resettat PRAM.

Det här felmeddelandet får jag. Det enda jag kan tyda är att det är en notis om grafikkortet, men vet inte ifall det har någon innebörd.
Mycket tacksam för all typ av hjälp eller tips.

Wed Nov 5 10:12:48 2014

*** Panic Report ***
panic(cpu 2 caller 0xffffff8028c1e80a): Kernel trap at 0xffffff7faadc4e68, type 0=divide error, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffffff80b42a9d20, CR3: 0x000000000998f033, CR4: 0x00000000000626e0
RAX: 0x00000000ffffffff, RBX: 0xffffff8035e7c600, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0x0000000000000000
RSP: 0xffffff80c313b5b0, RBP: 0xffffff80c313b6b0, RSI: 0xffffff8029229750, RDI: 0x0000000000000000
R8: 0x00000000000006a4, R9: 0xffffff802be9b148, R10: 0xffffff7faae04ca0, R11: 0xffffff80c4e6f000
R12: 0xffffff8035e7c600, R13: 0xffffff80b42a9000, R14: 0xffffff8093122000, R15: 0x0000000000000000
RFL: 0x0000000000010246, RIP: 0xffffff7faadc4e68, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xffffff80b42a9d20, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x2

Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff80c313b260 : 0xffffff8028b3a811
0xffffff80c313b2e0 : 0xffffff8028c1e80a
0xffffff80c313b4a0 : 0xffffff8028c3a443
0xffffff80c313b4c0 : 0xffffff7faadc4e68
0xffffff80c313b6b0 : 0xffffff7faadd615d
0xffffff80c313b6e0 : 0xffffff7faada9b69
0xffffff80c313b710 : 0xffffff7faada9e94
0xffffff80c313b760 : 0xffffff7faade83f4
0xffffff80c313b7a0 : 0xffffff7faade769b
0xffffff80c313b7d0 : 0xffffff7faade8022
0xffffff80c313b820 : 0xffffff7faadef7be
0xffffff80c313b940 : 0xffffff7faadb1782
0xffffff80c313b970 : 0xffffff7faade781d
0xffffff80c313b9a0 : 0xffffff7faadb0901
0xffffff80c313bae0 : 0xffffff7faadaef05
0xffffff80c313bb30 : 0xffffff8029101156
0xffffff80c313bb60 : 0xffffff802910283b
0xffffff80c313bbc0 : 0xffffff8029100003
0xffffff80c313bd00 : 0xffffff8028bea517
0xffffff80c313be10 : 0xffffff8028b3e91c
0xffffff80c313be40 : 0xffffff8028b235a3
0xffffff80c313be90 : 0xffffff8028b33e8d
0xffffff80c313bf10 : 0xffffff8028c0a142
0xffffff80c313bfb0 : 0xffffff8028c3ac66
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics(10.0)[CAE2DE9E-751D-31F1-B6BE-410FAE7DFB00]@0xffffff7faada4000->0xffffff7faae0afff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[766FC23F-452C-3B74-951C-598BB17BCF06]@0xffffff7fa9324000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[6D99A3BE-D531-3780-880B-13F2FC894A4A]@0xffffff7fa9c65000

BSD process name corresponding to current thread: WindowServer

Mac OS version:
14A389

Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.0.0: Fri Sep 19 00:26:44 PDT 2014; root:xnu-2782.1.97~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 89E10306-BC78-3A3B-955C-7C4922577E61
Kernel slide: 0x0000000028800000
Kernel text base: 0xffffff8028a00000
__HIB text base: 0xffffff8028900000
System model name: MacBookPro8,1 (Mac-94245B3640C91C81)

System uptime in nanoseconds: 523063082153
last loaded kext at 360256305789: com.apple.filesystems.smbfs 3.0.0 (addr 0xffffff7fab256000, size 389120)
last unloaded kext at 123396425741: com.apple.driver.AppleUSBUHCI 656.4.1 (addr 0xffffff7fa99d6000, size 65536)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.smbfs 3.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM 100.14.37
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.3.0f10
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.7.21
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
com.apple.driver.AppleHDA 266.5
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 10.0.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.4d1
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 2.0.2
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 10.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.0f10
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 266.5
com.apple.driver.AppleLPC 1.7.3
com.apple.driver.AppleBacklight 170.4.12
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.10
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
com.apple.driver.AppleIRController 327.5
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.7.0
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.6.5
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.20.24
com.apple.driver.AppleUSBHub 705.4.1
com.apple.driver.AppleSDXC 1.6.5
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.1.2b3
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.2
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 705.4.14
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.7
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 3.1
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 3.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 161
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 218.0.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.7.21
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.DspFuncLib 266.5
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.15
com.apple.iokit.IOAudioFamily 200.6
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOSurface 97
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.0f10
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.3.0f10
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 705.4.0
com.apple.driver.AppleHDAController 266.5
com.apple.iokit.IOHDAFamily 266.5
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.6
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.7.21
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.13d1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.8.0d49
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.AppleUSBHIDKeyboard 175.5
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 175.5
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 245.2
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 705.4.9
com.apple.driver.CoreStorage 471
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.7.0
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.0.6
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.0.6
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.0.2
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.0
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 3.1.7
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 4.2.1
com.apple.iokit.IO80211Family 700.52
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b3
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.6
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.7.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 705.4.14
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 389.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.0
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 3.1
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: MacBookPro8,1, BootROM MBP81.0047.B27, 2 processors, Intel Core i7, 2.7 GHz, 4 GB, SMC 1.68f99
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In, 384 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
Bluetooth: Version 4.3.0f10 14890, 3 services, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: Hitachi HTS545050B9A302, 500,11 GB
Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5970H
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Hub
USB Device: Keyboard Hub
USB Device: USB Receiver
USB Device: Apple Keyboard
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 22.1

Kvarstår problemet om du kopplar bort allt onödigt från datorn? (Möss, USB-enheter osv)
Provat ett annat användarkonto?
Kör du LittleSnitch eller program från RougeAmoeba? (airfoil etc)

Ursprungligen av reboot81:

Kvarstår problemet om du kopplar bort allt onödigt från datorn? (Möss, USB-enheter osv)
Provat ett annat användarkonto?
Kör du LittleSnitch eller program från RougeAmoeba? (airfoil etc)

Bra fråga. Verkar vara väldigt slumpmässigt för nu har datorn fungerat utan problem i 1 timme. Förväntar mig dock att det kommer hända när som helst igen.

Använder inte LittleSnitch eller annat från RougeAmoeba.

Fick detta som svar av en annan jag frågat:
Din grafikdrivrutin försöker dela 0x000000000000000000000000ffffffff (edx:eax) med 0x0 (ecx) (troligtvis). Varför är rätt svårt att säga.

Antingen är kanske minnet trasigt (en cell returnerar alltid 0 oavsett vad man skriver till den) eller ett register på grafikkortet (samma där) eller så har drivrutinskoden en divide-by-zero i sig.

Krashen händer i grafikdrivrutinen för ditt inbyggda intel-grafikkort iaf.

Om den började krasha precis när du uppdaterade kan du, om du letar runt lite på nätet, hitta en äldre version av drivrutinen och försöka installera den.

Om det hela började krasha orelaterat till uppdateringen kan det vara som så att kortet eller minnet faktiskt är trasigt.

Känns lagom kul. Tänkte nog testa att hitta en äldre drivrutin och se vad som händer.

  • Medlem
  • 2014-11-05 11:37

Har du provat att starta om modermodemet, själva hjärtat i hårddisken?

Ursprungligen av Dalle:

Har du provat att starta om modermodemet, själva hjärtat i hårddisken?

Grattis till ett bra skämt!

1
Bevaka tråden