Två månader gammal MacBook Pro krashar

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej

Har fått problem med min nya MacBook Pro.
Den krashar väldigt ofta, jag har en Corsair Performance Pro SSD 128GB och 16GB Corsair 1333MHz minne i den.
Kör Bootcamp och jag har inga problem i Windows, endast i OSX Lion (senaste versionen).

Har fått en krashrapport som kanske kan hjälpa.
Tacksam för all hjälp.

Interval Since Last Panic Report: 188895 sec
Panics Since Last Report: 14
Anonymous UUID: 60B17485-FBF8-4630-88D0-EFB9E5D6441F
Wed Feb 29 20:04:12 2012
panic(cpu 0 caller 0xffffff80002c266d): Kernel trap at 0xffffff80002901d0, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x00007fe190b98000, CR3: 0x00000000197e103f, CR4: 0x00000000000606e0
RAX: 0x0000000000000001, RBX: 0x0000000000098000, RCX: 0xffffff802597e300, RDX: 0x00000000000b4c39
RSP: 0xffffff81d28ebda0, RBP: 0xffffff81d28ebdc0, RSI: 0x0000000020b54117, RDI: 0xffffff80076b9618
R8: 0xffffff81d28ebf08, R9: 0xffffff81d28ebef8, R10: 0x00007fe190c00000, R11: 0x00007fe190b97ff0
R12: 0xffffff80076b9618, R13: 0x0000000000000000, R14: 0xffffff802714d380, R15: 0x0020000000000000
RFL: 0x0000000000010206, RIP: 0xffffff80002901d0, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000
CR2: 0x00007fe190b98000, Error code: 0x0000000000000000, Faulting CPU: 0x0
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff81d28eba60 : 0xffffff8000220702
0xffffff81d28ebae0 : 0xffffff80002c266d
0xffffff81d28ebc80 : 0xffffff80002d7a1d
0xffffff81d28ebca0 : 0xffffff80002901d0
0xffffff81d28ebdc0 : 0xffffff800026c9a3
0xffffff81d28ebf40 : 0xffffff80002c1f0b
0xffffff81d28ebfb0 : 0xffffff80002d7941
BSD process name corresponding to current thread: Mail
Mac OS version:
11D50b
Kernel version:
Darwin Kernel Version 11.3.0: Thu Jan 12 18:47:41 PST 2012; root:xnu-1699.24.23~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 7B6546C7-70E8-3ED8-A6C3-C927E4D3D0D6
System model name: MacBookPro8,2 (Mac-94245A3940C91C80)
System uptime in nanoseconds: 37169178725
last loaded kext at 6005126397: com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.4d0 (addr 0xffffff7f81dac000, size 28672)
loaded kexts:
at.obdev.nke.LittleSnitch 2.4.0
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.4d0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.filesystems.ntfs 3.10
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AudioAUUC 1.59
com.apple.driver.AppleHDA 2.1.7f9
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.1.7f9
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
com.apple.kext.ATIFramebuffer 7.1.8
com.apple.driver.AGPM 100.12.42
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.9
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.26
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.1d2
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.1d2
com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.2.2
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 4.7.5d4
com.apple.driver.AppleLPC 1.5.3
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.0.16
com.apple.ATIRadeonX3000 7.1.8
com.apple.driver.AppleBacklight 170.1.9
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 7.1.8
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 225.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 225.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 225.2
com.apple.driver.AppleIRController 312
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.0.3
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 33
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.0.1
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.8.9
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 513.20.19
com.apple.driver.AppleSDXC 1.1.4
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.0.8b2
com.apple.driver.AppleUSBHub 4.5.0
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.5.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.2.0
com.apple.driver.AppleUSBUHCI 4.4.5
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.4
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 4.5.8
com.apple.driver.AppleRTC 1.4
com.apple.driver.AppleHPET 1.6
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.7
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.4
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 167.3.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.5
com.apple.nke.applicationfirewall 3.2.30
com.apple.security.quarantine 1.1
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 167.3.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.AppleAVBAudio 1.0.0d11
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 2.1.7f9
com.apple.driver.DspFuncLib 2.1.7f9
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
com.apple.iokit.IOSurface 80.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.0.3f12
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.5
com.apple.iokit.IOAVBFamily 1.0.0d22
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.4
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.6fc6
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
com.apple.driver.AppleHDAController 2.1.7f9
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.1.7f9
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.0.16
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.1d8
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 4.7.5d4
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.0.16
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.3
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 1.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSource 1.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 1.5.9
com.apple.kext.ATI6000Controller 7.1.8
com.apple.kext.ATISupport 7.1.8
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.2
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 7.1.8
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.2
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 13
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 1.5.9
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 1.5.9
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.2.1
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 4.0.3f12
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 4.0.3f12
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.0.3f12
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 227.1
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 4.4.5
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 4.5.3
com.apple.driver.AppleUSBComposite 4.5.8
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.0.3
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7
com.apple.driver.XsanFilter 403
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.0.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.0.3
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 1.3.2
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 1.7.4
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.4.5
com.apple.iokit.IO80211Family 412.2
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.0d5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 2.0
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 4.5.8
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.7
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.5.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily 4.5.8
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 177.3
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.DiskImages 331.3
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.7
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.18
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.4
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.6.8
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
Model: MacBookPro8,2, BootROM MBP81.0047.B26, 4 processors, Intel Core i7, 2.2 GHz, 16 GB, SMC 1.69f3
Graphics: AMD Radeon HD 6750M, AMD Radeon HD 6750M, PCIe, 512 MB
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F384758334D314131333333433920
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F384758334D314131333333433920
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.100.98.75.19)
Bluetooth: Version 4.0.3f12, 2 service, 11 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: Corsair Performance Pro, 128.04 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-8A8
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfa100000 / 3
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0253, 0xfa120000 / 5
USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 4
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x821a, 0xfa113000 / 6
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x8509, 0xfa200000 / 2
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfd100000 / 2
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd110000 / 3

  • Skribent
  • Sollentuna
  • 2012-02-29 21:43

Funkar den bättre om du sätter tillbaka originalminnena?

Ursprungligen av Vassius:

Funkar den bättre om du sätter tillbaka originalminnena?

Tack för svar!
Har precis slängt i dem och den har inte krashat än så länge.
Finns det vissa minnen man ska akta sig för att använda?
Jag har för mig att jag har läst att minnena jag använder inte ska vara några problem.

  • Medlem
  • Trondheim
  • 2012-03-01 20:51

Har sett några trådar på forumet där just Corsair nämns som ett problembarn. Det innebär att de orsakat problem för några fler än andra märken på minnen. Kan mycket väl vara så att du fått just ett sådant par.

Ett exempel på sådan tråd

1
Bevaka tråden