• Medlem
  • Stockholm
  • 2011-10-12 19:14

Lion-återställningsuppdatering innehåller förbättringar för Lion-återställning och löser ett problem med att använda Hitta min Mac när ett Firmware-lösenord är aktiverat.

För mer information om den här uppdateringen, gå till http://support.apple.com/kb/HT4986?viewlocale=sv_SE.