Jag har flash 10.3 och safari 5.05

En gång i tden så försvann detta problemet för flera flash uppdateringar sen och flera safari uppdateringar sen.. nu kommer det tillbaka. Se bilderna. Det ena med dålig kantutjämning är då insticksfiler (har bara flash) är aktivt. Den andra bilden med insticksfiler avaktiverad.ser normal ut.
Vad är det som händer?

Se

bilagor