Jag undrar om det finns något program eller något sätt att se vilka tecken som kommer från en PC som är uppkopplad till min Mac (OS 10.5.8). Alltså om jag skickar olika alt-tecken etc så vill jag veta hex-koden för det mottagna tecknet!