Försöker mig på ett fullscreen-fönster (det skall fortfarande se ut som ett "fönster"). Har lyckats få det till fullscreen efter några dagars googlande.

Full-screen görs med följande:

-(void) awakeFromNib {
		@try {
			NSApplicationPresentationOptions options = NSApplicationPresentationHideDock + 
			NSApplicationPresentationHideMenuBar;
			[NSApp setPresentationOptions:options];
		}
		@catch (NSException * e) {
			NSLog(@"Error: Make sure you have a valid combination of options.");
		}
	[window setFrame:[[NSScreen mainScreen] visibleFrame] display:YES] ;	
}

Detta döljer menyraden och dockan och maximerar fönstret. Dock så inaktiverar det även "minimera"-knappen, men den vill ja ha kvar. Jag vill alltså ha både stäng-knappen och minimera-knappen.

Finns det någon lösning på detta?