Systeminställning för rak apostrof

Tråden skapades och har fått 5 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

I ena användarkontot är apostroftecknet (tangenten till höger om "Ä") genomgående rakt (i Word, Textredigeraren, Webläsaren) i det andra kontot på samma dator är det böjt ("curly"). Låter som en systeminställning men jag hittar den inte. Nå'n som vet? MacOS 10.5 på MacBook Intel Core2Duo. Inmatningskälla är Svensk-Pro och systemspråket svenska.

"Smart quotes" heter det.

Beträffande de raka och böjda apostroferna så har jag nu fått bilden något klarare för mig: Grundproblemet är att det inte handlar om hur ett visst tecken visas. Nej, rak respektive böjd eller typografisk apostrof är två olika tecken, men på det synliga vanliga mac-tangentbordet förekommer bara den raka apostrofen. I och med att Word 2004, Word 2008 och andra program har en, som förval aktiverad, funktion som innebär att rak apostrof automatiskt byts ut mot en typografisk dito omedelbart när den skrivs in, så hamnar "rätt" tecken i dokumentet utan att man ens behöver reflektera över varför. Det är bara om man inte gillar autokorrigeringar och därför stänger av hela klabbet, som problemet uppkommer.

1
Man kan välja att skriva den böjda apostrofen (svensk synonym "typografisk apostrof", engelsk synonym "curly quotes" eller ännu bättre "smart quotes") genom hålla skift och alt nedtryckta när man trycker på apostrof-tangenten. Detta skall alltid fungera, oberoende av programinställningar, etc. om jag förstått rätt.

2
Man kan naturligtvis ersätta redan inskrivna raka apostrofer med böjda i ett helt worddokument, genom att använda funktionen "Ersätt…" och klicka på "ersätt alla".

3
– Var reglerar man detta i Word? Jo under meny Verktyg; Autokorrigering. I avdelningen "Autoformat vid inskrivning" ser man till att alternativet "Raka citattecken" med "Typografiska citattecken" är förbockat i stycket "Ersätt vid inskrivning av text". ( I och med att denna inställning är förval i Word 2004 och 2008 så tror jag att flertalet användare inte är medvetna om att Word automatiskt byter ut den raka apostrof man faktiskt skriver in, mot en böjd apostrof. Men så är det. )

Du får ursäkta, men jag förstår inte själva grundfrågan –.vad är det du vill göra?

Jo jag ville veta varför samma tangenttryckning visades på olika sätt beroende på vilket användarkonto jag befann mig i på datorn ifråga. Och så ville jag kunna bestämma själv hur det skall visas och att det inte skulle vara slumpen som avgjorde det.

  • Medlem
  • Norrköping
  • 2009-11-07 19:56

Jag tycker att ni blandar ihop olika saker. Raka vs. böjda och citattecken vs. "smart qoutes".

Apostrofer och citattecknet finns som raka eller böjda. I Word och andra ordbehandlare kan man välja om programmet ska använda det ena eller andra genom autokorrigeringen. För mig som ofta skriver tumtecken (rak dubbelapostrof eller citattecken) så måste jag avaktivera autokorrigeringen eftersom jag annars aldrig får det tecken jag vill ha.

Men sen blandar någon in "smart qoutes" som är något helt annat som förekommer i engelskan men inte i svenskan. "Smart qoutes" innebär att det inledande citattecknet för ett citat är "uppochnervänt" (pricken under böjen) och det avslutande är rättvänt. Men det har inget med raka vs. typografiska tecken att göra. Jämför med spanskans fråga som inleds med ett omvänt frågetecken och avslutas med ett rättvänt.

1
Bevaka tråden