Strul att starta Filemaker 9.0.3

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Så här ser det ut i loggfilen:

19:48:33 servern bootpd[3408]: DHCP DISCOVER [bond0]: 1,0:14:51:2a:c8:70 <iMac-003-2>
Sep .3 19:48:33 servern bootpd[3408]: OFFER sent <no hostname> 192.168.31.102 pktsize 359
Sep .3 19:48:34 servern bootpd[3408]: DHCP REQUEST [bond0]: 1,0:14:51:2a:c8:70 <iMac-003-2>
Sep .3 19:48:34 servern bootpd[3408]: ACK sent <no hostname> 192.168.31.102 pktsize 359
Sep .3 19:49:57 servern hdiejectd[3455]: running
Sep .3 19:50:35 servern authexec[3471]: executing /System/Library/ScriptingAdditions/StandardAdditions.osax/Contents/MacOS/uid
Sep .3 19:50:52 servern kernel[0]: Finder[209] Unable to clear quarantine `Read Me.pdf': 30
Sep .3 19:52:33 servern [0x0-0x24024].com.apple.JarLauncher[3517]: SystemFlippers: didn't consume all data for long ID 0 (pBase = 0x10012d6e0, p = 0x10012d6e4, pEnd = 0x10012d6e8)
Sep .3 19:52:33 servern [0x0-0x24024].com.apple.JarLauncher[3517]: SystemFlippers: didn't consume all data for long ID 0 (pBase = 0x10012b670, p = 0x10012b674, pEnd = 0x10012b678)
Sep .3 19:52:34 servern kernel[0]: CoreServicesUIAg[3518] Unable to clear quarantine `admin-console-client.jar': 13
Sep .3 19:52:34 servern [0x0-0x24024].com.apple.JarLauncher[3517]: Failed to load Main-Class manifest attribute from
Sep .3 19:52:34 servern [0x0-0x24024].com.apple.JarLauncher[3517]: /Library/FileMaker Server/Admin/admin-server/admin-client-lib/admin-console-client.jar
Sep .3 19:54:03 servern [0x0-0x26026].com.apple.JarLauncher[3539]: SystemFlippers: didn't consume all data for long ID 0 (pBase = 0x10012b670, p = 0x10012b674, pEnd = 0x10012b678)
Sep .3 19:54:03 servern [0x0-0x26026].com.apple.JarLauncher[3539]: SystemFlippers: didn't consume all data for long ID 0 (pBase = 0x100110100, p = 0x100110104, pEnd = 0x100110108)
Sep .3 19:54:09 servern [0x0-0x26026].com.apple.JarLauncher[3539]: Failed to load Main-Class manifest attribute from
Sep .3 19:54:09 servern [0x0-0x26026].com.apple.JarLauncher[3539]: /Library/FileMaker Server/Admin/admin-server/admin-client-lib/http.jar

Nyinstallerat en server
Mac OS X server 10.5.8
Filemaker 9.0.3

Den vill inte starta. Någon med Java.

Har googlat men kört fast. Tips?

Är filrättigheterna rätt satta? Jag vet att det kan strula när man installerar serverprogramvaran.
/Jenny

1
Bevaka tråden