Det finns ju ett Key Command för att visa gömma inspectorn.
Det finns också ett för att visa gömma "extended parameters".

Men finns det något key command för att visa/gömma de två areorna ovanför kanalstrippen? D.v.s. motsvarande att klicka på de små pilarna.
Jag vet inte vad de kallas så jag hittar dem inte i Key Commands-menyn.

På en MacBook blir det nämligen lite trångt för parametrarna och de spiller över kanalstrippen, det vore praktiskt med ett sådant kommando.