Under Finder -> Tjänster hittar man ju kommandon finder kan utföra automatiskt, jag har länge använt kommandot skicka via blåtand när jag skickat filer till mobilen men sen jag installerade fugu så har programmet tagit över kortkommandot och jag kan inte längre använda detta kortkommando. Hur justerar man kortkommandona och/eller inställningarna i tjänster i findermenyn?