Jag har lagt till X11 som startobjekt eftersom jag kör mycket X-applikationer. Detta fungerar alldeles utmärkt tills jag kopplar upp mitt mobila bredband. Då kan jag helt plötsligt inte öppna några nya fönster. Felmeddelandet jag får är:

$ xterm
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified

xterm Xt error: Can't open display: :0.0

Om jag startar om X11 funkar det igen, men då måste jag avsluta mina X-applikationer, vilket jag oftast inte vill. Alternativt kan jag göra "export DISPLAY=$(uname -n):0", men då kan jag bara öppna nya fönster från det terminalfönstret...

Några tips, någon? Mitt mobila bredband är från Telenor och modemet är ett Option Icon 225 (GIO225).