Hejsan

Jag hade ett problem med iTunes ikväll som jag löste med ett nytt Applescript. Problemet är att i iTunes > Radio så finns ju inte samma namn och beskrivningar på radiokanalerna som de har när man lagt dem i en spellista och spelat dem minst en gång. Inte alla byter namn men tillräckligt många för att det skall vara irriterande.

Jag har två datorer och ville lägga till samma radiokanal i den andra datorn som fanns i den första, men det finns ju inget som heter samma under iTunes > Radio.

Applescript to the rescue!

Vad scriptet gör är helt enkelt att spela varje radiokanal i 5 sekunder. Självklart behöver man inte lyssna på det, man kan göra något annat under tiden.

  1. Först gjorde jag en ny spellista.

  2. Sedan drog jag alla radiokanaler i min favoritkategori Electronica i iTunes > Radio till den ny spellistan, det blev 185 stycken.

  3. Sedan skapade jag ett Applescript som spelar varenda markerad radiokanal i fem sekunder, vilket får dem att uppdatera sina namn och beskrivingar.

  4. 185*5/50 = drygt 15 min, lagom för en kort promenad alltså. Sätt volymen på högsta och gå ut.

I iTunes måste du först markera alla radiokanalerna i det stora fönstret som visar din nya spellista innan du kör scriptet.

För att köra scriptet, kopiera koden nedan in i ett nytt dokument i programmet Program > Applescript > Manusredigerare

Tryck på Kompilera-knappen (det för att Manusredigerare kollar om scriptet är begripligt) och sedan Play-knappen för att köra det. Markerade kanaler i iTunes börjar spelas.

Är inga kanaler markerade i spellistan, så händer inget.

Notera också att man inte får några uppdateringar om man står i iTunes > Radio och spelar kanalerna där. De namnen och beskrivningarna ändras inte. Så man måste skapa en spellista först med kanalerna.

tell application "iTunes"
	activate
	set allTheChannels to selection
	
	repeat with aChannel in allTheChannels
		
		try
			play aChannel
		end try
		
		delay 5 -- (sekunder)
		
	end repeat
end tell

Jag hoppas någon tycker detta är användbart?