Jag har tappat texten på de tre fälten längst ner på skärmen när jag är inne i Time Machine.
Det är fälten där det står Avbryt, vilket datum jag är på och återskapa.

Någon som vet hur man får texten tillbaka