Skrivet av Ola Andersson
Nyhet: FileMaker 9.0 lanserat idag

Automatisk skalning av layoutobjekt
I teorin innebär denna nya funktion att du skall kunna bygga layouter som passar olika storlekar på skärmar vilket är väldans praktiskt om dina användare har olika stora skärmar. I praktiken så hade jag lite bekymmer med att få den att fungera som jag ville, men jag lade inte så mycket tid på det heller.

Man kan alltså tala om för ett layoutobjekt att det skall sträcka ut sig tills dess det stöter på något åt fyra håll, upp, ner, vänster och höger. Så för ett fält inställt att sträcka sig åt höger som ligger på ett flikobjekt inställt att sträcka sig åt höger så kommer fält och flik att sträcka sig tills de stöter på fönstrets kant.

Notera kryssen vid ankaren i denna bild, kryss betyder sträck inte och utan kryss betyder det sträck ut dig åt det hållet. Både fält och flikobjekt är inställda på samma sätt.

Notera att flikar och fält sträcker på sig till fönstrets kant...

När fönstret blir mindre så blir även fält och flikobjekt mindre:

Uppdatering: Ok, det syns inte så bra som jag tänkt när båda bilderna är skalade till bredden 500 pixlar, men om man kollar i verktysraden där det står Century Gothic som valt typsnitt, så ser man att kanten på fönstret är på ett nytt ställe i nedre bilden, mera åt vänster. Alla fält har alltså blivit kortare när fönstrets kant ändrades. Ledsen för de dåliga bilderna.