Jag har en liten konfigurationsfråga som ni Mac OS X Server proffs säkert kan svara på.

Jag har tio användare som vardera har varsin homefolder. Två grupper: Utvecklare och Redaktörer. Jag vill att grupperna ska ha varsin "share" där dom kan spara sina gemensamma filer - dessa shares är också utdelade via Apache.

Mina frågor:

- Om en användare loggar in via AFP vill jag se både homefolder och den share som gruppen tillhör.

- Hur gör jag motsvarande med FTP? (tänker på inställningen home folder/ftproot osv)

- Hur sätter jag rättigheterna för dessa shares? Filerna ska ju kunna läsas av webbservern som heter "www" och fulla rättigheter för gruppen utvecklare/redaktörer.