Hur gör jag denna flytt enklast?
Jag vill få med alla mejl och alla kontakter.