Snart kommer en ny lag som gör DoS (Denial of Service) attacker olagliga. Det blir alltså olagligt att försöka sänka sajter & tjänster genom massiva anropsattacker.

”Genom bestämmelsen föreskrivs straffansvar för den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling. Det straffbara förfarandet tar alltså sikte på åtgärder som verkar på ett sådant sätt att de stör eller hindrar att sådana uppgifter kan användas på avsett sätt. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas tillgänglighetsattacker eller överbelastningsattacker.”

Vettigt, eller?

http://www.idg.se/2.1085/1.105628