• Oregistrerad
  • 2006-11-02 15:08

Hur väljer man vilken plugin som webbläsare skall använda för att spela upp t.ex. mediafiler?

Jag märkte nyligen då jag installerade flip4mac (som gör att Quicktime kan spela Windows Media) att alla webbläsare bytte från Windows Media-pluginen till Quicktime-pluginen då jag spelar Windows Mediafiler.

Av experimentskäl skulle jag vilja köra Windows Mediapluginen i en webbläsare, men hur ändrar man det, t.ex. i Firefox eller Safari?