Har installerat Boot camp och sedan windows
Sedan har jag installerat ett program med namnet Visoft för att rita badrum med.
första ver, av detta 2006-4 funkar men har nu uppdaterat detta till en nyare ver,
Och då kommer problemmet att programet inte startar. Enligt tillverkar så är detta ett windows fel ????
Får denna fel log:

Error : [DATE:2006-10-16 17:00:38]
Location: ViSoftApllication:Run
Message: Main application crash
Description:

System.ArgumentException

Message: En ogiltig parameter har använts.
StackTrace:
at System.Drawing.Image.get_Width()
at System.Drawing.Bitmap..ctor(Image original)
at 1.1k.2(Tile )
at 1.1k.2(ContainerRegion )
at 1.1L.0(WallTileBoard , Size , Double )
at 8.6.89()
at 8.6.80()
at Visoft.Framework.Document.TileChangeHandler.Invoke()
at Visoft.Framework.Document.TileSelector.set_CurrentWallTileBoard(WallTileBoard value)
at 8.6.85()
at 8.6.83()
at 8.6.12()
at Visoft.Framework.Settings.ModulePropertiesLoadedHandler.Invoke()
at Visoft.Framework.Settings.UserSettings.LoadModuleProperties()
at 0.8B.0()
Source: System.Drawing