Debian på iMac G3

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag försöker att installera Debian 3.1r3 på en iMac G3 (400 MHz) från en netinstall-skiva. Det fungerar fint förutom att jag inte kan komma på vad man ska göra för inställningar under installationen för att få den att visa grafik. Är det någon som vet vad man ska göra för inställningar?

Efter att ha letat ett tag fann jag denna konfiguration:

# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
#
# cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
# md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86

Section "Files"
FontPath	"unix/:7100"	 # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Type1"
#	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/CID" #told to delete this in any file with this line.
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
# paths to defoma fonts
FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection

Section "Module"
Load	"GLcore"
Load	"bitmap"
Load	"dbe"
Load	"ddc"
Load	"dri"
Load	"extmod"
Load	"freetype"
Load	"glx"
Load	"int10"
Load	"record"
Load	"speedo"
Load	"type1"
Load	"v4l"
Load	"vbe"
Load	"xtt"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier	"Generic Keyboard"
Driver	 "keyboard"
Option	 "CoreKeyboard"
Option	 "XkbRules"	"xfree86"
Option	 "XkbModel"	"pc104"
Option	 "XkbLayout"	"us"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier	"Configured Mouse"
Driver	 "mouse"
Option	 "CorePointer"
Option	 "Device"	 "/dev/input/mice"
Option	 "Protocol"	 "ImPS/2"
Option	 "Emulate3Buttons"	"true"
Option	 "ZAxisMapping"	 "4 5"
EndSection

Section "Device"
Identifier	"ATI Technologies, Inc. Rage 128 (RL/VR AGP)"
#	Driver	 "ati"
Driver	 "r128"
VideoRam	8834
Option	 "UseFBDev"	 "true"
Option	 "AGPMode"	 "2" 
# The below are taken from the net but http://www.xfree86.org/current/r1286.html#6 doesn't show as options.
#	Option	 "AGPFastWrite"	 "true" #experimental,freezes X as of sept 2003 but "works" w/rage128
#	Option	 "EnableDepthMoves"	"true" #should be fine for rage 128
#	Option	 "EnablePageFlip"	"true" #crashes iMac Rage128 w/ sarge & daezner's X, Feb16,2005
#	Option	 "backingstore" "true" #from Xorg config for Radeon9200 but wrks w/ above line's setup
#	Option "RenderAccel" "true" #http://www.esdebian.org/forum/viewto...howtopic=10918
EndSection

Section "Monitor"
Identifier	"iMac"
HorizSync	60-60
VertRefresh	75-117
Modeline "1024x768" 78.80 1024 1052 1148 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
Option	 "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
Identifier	"Default Screen"
Device	 "ATI Technologies, Inc. Rage 128 (RL/VR AGP)"
Monitor	 "iMac"
DefaultDepth	16
SubSection "Display"
Depth	 1
Modes	 "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth	 4
Modes	 "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth	 8
Modes	 "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth	 15
Modes	 "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth	 16
Modes	 "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth	 24
Modes	 "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
Identifier	"Default Layout"
Screen	 "Default Screen"
InputDevice	"Generic Keyboard"
InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection

#for radeon 9200 except maybe Option DAMAGE ...
#Section "Extensions"
# Option "Composite" "Enable"
# Option "RENDER" "true"	
# Option "DAMAGE" "true"	
#EndSection

Section "DRI"
Mode	0666
EndSection

Jag hittade den på Ubantu Forums: http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=3723&page=7&pp=10

Då jag testkör konfigurationen så får jag upp muspekaren (krysset) och kan flytta på musen. Trevligt att SSH finns så man slipper skriva allt för hand.

Jag ändrade delen om tangentbordet till detta för att kunna använda svenska tecken på tangentbordet.

Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Keyboard"
    Driver     "keyboard"
    Option     "CoreKeyboard"
    Option     "XkbRules"   "xfree86"
    Option     "XkbModel"   "macintosh"
    Option     "XkbLayout"   "se"
EndSection

Konfigurationsfilen lät jag ligga som /etc/X11/XF86Config-4, startade om och nu fungerar det.

1
Bevaka tråden