Vad finns i elevernas Ipad, Tina?

Det har blivit allt vanligare att elever använder Ipad i skolan. 99mac frågar mediepedagogen Tina Tegnér hur surfplattan kommer till nytta i undervisningen på Kristinedalsskolan i Stenungsund.

Med serien #Vad finns i din tittar 99mac närmare på hur olika personer använder sina Macar eller IOS-prylar. Nu har turen kommit till Tina Tegnér med elever på Kristinedalsskolan i Stenungsund.

Berätta lite kort om dig och var du jobbar?

– Jag heter Tina Tegnér och bor med min familj i Stora Höga i Stenungsund. Här har vi närhet till havet och alla aktiviteter som det för med sig.

Jag har en bakgrund som förskollärare, men har sedan 2006 arbetat som lärare på låg- och mellanstadiet. Jag följde en klass från årskurs 1-6 och det var en spännande resa att få följa deras lärande under så många år. De går i årskurs nio nu.

Min inriktning som lärare är "IKT och Lärande" och ett år av min utbildning var förlagd på IT-universitetet i Göteborg. Mitt mål har alltid varit att arbeta med ny teknik vardagligt i skolan. Den klass som jag följde fick egna datorer i årskurs 6 vilket var roligt både för mig och dem eftersom vi då lättare kunde arbeta med det vi ville. De hade då också blivit vana användare av bloggar, wikis och olika sociala medier.

De tre senaste åren har jag undervisat halvtid på mellanstadiet och arbetat som mediepedagog den andra halvan på Kristinedalskolan som ligger i Stenungsund. Kristinedalskolan är en F-9 skola och nu håller även Särskolan på att flytta in hos oss. Från och med detta läsår arbetar jag kvar på skolan som mediepedagog, men har också börjat arbeta kommunövergripande som skolutvecklare med fokus på digitala verktyg. Som mediepedagog på Kristinedalskolan sköter jag vårt Mediatek och coachar lärare och elevgrupper när det gäller användningen av digitala verktyg i undervisningen.

I Stenungsunds kommun får alla en egen Ipad i årskurs 6 som de sedan har med sig under tiden i grundskolan. Tina Tegnér berättar för 99mac att de är inne på femte året med "Varsin" som de kallar det i kommunen.

Hur funkar det? Får eleverna göra vad de vill med sina Ipad?

– Eleverna administrerar själva sina Ipad och kan ladda ned appar. Vi ser det som självklart att de också får ta hem dem då lärandet inte bara sker under skoltid.

Vad använder ni Ipad till i skolan? Hur fungerar det i skolarbetet?

– Under läsåret som gick arbetade jag i engelska i årskurs 6 och vi hade till exempel ett spännande utbyte med några skolor i andra länder. Vi samarbetade med hjälp av bloggar och tog del av hur det är i skolan i andra länder och likheter och skillnader vad gäller kultur och traditioner. Fokus var på att kommunicera med hjälp av text och bild. Vårt arbete finns på kvar på bloggen Wayupnorthsweden.

Använder ni några särskilda appar?

– Vi använder många olika appar. Vissa ämnesspecifika för att färdighetsträna, men vi har framförallt fokus på appar för Digitalt berättande som exempelvis Imovie, Book Creator, Puppet Pals HD, Sock Puppets, 3D Avatar Creator/Buddypoke , Tellagami, Explain everything, Garageband, Paint Music, I Can Animate, Comicbook och Strip Designer.

På skolan finns en filmtradition sedan vi för många år sedan var med i projektet "Med kameran som pennan". Att eleverna får uttrycka sig på många olika sätt med olika medier, gör ju också att eleverna får möjlighet att hantera den samtid som de har runtomkring sig.

Det jag tycker är spännande att se hos eleverna är när de kombinerar olika appar. Kanske skapar en bakgrundsbild i appen Paper för att sedan plocka in den i en annan app och arbeta vidare.

Det finns också många bra appar för elever som behöver alternativa verktyg. Styrkan hos Ipaden är den inbyggda kameran. Med en app som Prizmo kan en elev som har svårt att läsa fotografera en text för att sedan få den uppläst. En app som Tabletop är också fantastisk för oss när vi tar emot nyanlända elever från andra länder. Med Tabletop Translator kan man prata in och få det man säger översatt till ett annat språk.

Är det något du saknar/skulle vilja ha? Någon funktion eller app kanske?

– Personligen skulle jag gärna se att fler elever fick möjlighet att arbeta publikt i skolan och få uppdrag som inte bara är knutet till skolan utan en möjlighet att arbeta utanför klassrummet. Att få arbeta med med kontakter runt om i Sverige, men också utanför vårt land. Det är ju faktiskt möjligt med hjälp av tekniken.

Jag känner inte att det är något jag saknar, men jag är en sådan person som arbetar med de verktyg som jag har att tillgå. Det finns webbsidor som inte fungerar så bra på Ipaden, men istället har jag tillsammans med eleverna hittat andra sätt att arbeta på.

Med Honor 9 vill det Huawei-ägda mobilmärket bli nummer ett bland Europas unga konsumenter, och detta ska göras med dubbla kameralinser och blankpolerade färger.

Apple köper upp Sensomotoric Instruments och får därmed teknik för ögonspårning. Tekniken innefattar både virtuell och förstärkt verklighet.

Den europeiska kommissionen dömer Google till rekordböter och ålägger bolaget att ändra sina sökalgoritmer för att inte missgynna konkurrerande tjänster.

Med IOS 11 blir IOS världens största plattform för förstärkt verklighet. Apple har släppt ramverkat AR Kit till utvecklare som visar upp möjligheterna i flera videoklipp.

Som utannonserat under WWDC har Apple nu gjort en första betaversion av IOS 11 för Iphone och Ipad tillgänglig för allmänheten.

Gör telefonen till en livräddare

Skaffa dig ett medicinskt ID

IOS innehåller en enkel funktion som kan rädda ditt liv. Har du inte redan aktiverat och fyllt i ditt medicinska ID berättar vi hur du gör här.