Facebook vill uppmuntra användare att läsa på om sekretess och säkerhet på nätet genom att göra sidan Sekretessgrunder mer lättillgänglig.

Läs hela artikeln här