miniguide

Så säkrar du Facebook efter döden

Det kan vara värt att fundera över vad du vill ska hända med ditt Facebook-konto när du dör, och det sociala nätverket erbjuder flera alternativ.

#Facebook är världens i särsklasst mest populära sociala nätverk, och har 1,79 miljarder aktiva användare enligt data från 2016. En persons Facebookprofil innehåller ofta en stor mängd personlig information såsom bilder, textinlägg och annat.

En källa för diskussion har varit vad som händer med en persons Facebook-konto när denne avlider. Sedan 2015 har Facebook ett system på plats där en annan person kan bli förvaltare av kontot, och sedan tidigare finns möjligheter att ta bort kontot eller ha kvar det som minne för anhöriga men dölja det för övriga världen.

Att tänka på sin egen bortgång är inte roligt, men det kan vara värt att lägga en stund på att gå igenom sina inställningar i Facebook så att kontot tas om hand på rätt sätt om något skulle hända. Här är några alternativ att tänka igenom!

Bestäm vad som ska hända med ditt konto

En anhörig kan via ett särskilt formulär skicka en förfrågan till Facebook gällande en avlidan persons konto. Här kan begäras att kontot förvandlas till en minnessida, eller raderas om personen ifråga inte gjort det valet tidigare. Det går också att skicka en särskild begäran eller ställa frågor. För att styrka sin identitet som anhörig krävs också att dokument bifogas så som dödsattest.

Det går dock att göra flera olika val innan döden som underlättar hanteringen av Facebook-kontot efteråt. Om Facebook får information om att en person gått bort gör de som regel om kontot till en minnessida. Du kan annars på förhand meddela Facebook om du vill att ditt konto ska raderas helt och hållet i händelse av bortgång. Om du på förväg utser en efterlevande kontaktperson gör detta också saker och ting enklare.

Utse efterlevande kontaktperson

Det kan vara en mycket god idé att utse en kontaktperson som kan förvalta ditt Facebook-konto i händelse av din bortgång. Då kan minnessidan fungera som digital minneslund där anhöriga kan dela minnen.

Kontaktpersonen kan fästa ett inlägg på kontot, exempelvis information om begravning eller ett sista meddelande från den avlidne. Kontaktpersonen kan också svara på nya vänförfrågningar som kommer in, och uppdatera profil- och omslagsfoto.

Om kontot ställts in så går det också att låta kontaktpersonen ladda hem en kopia av all information från Facebook-kontot. Däremot kan personen inte logga in på kontot, ändra tidigare inlägg eller läsa den avlidnes meddelanden. Meddelanden följer heller inte med om personen laddar hem en kopia av kontot.

Det säger alltså sig självt att den efterlevande kontaktpersonen ska vara någon du litar på, och du måste dessutom vara minst 18 år för att kunna utse en sådan. Det krävs givetvis också att personen har ett eget Facebook-konto.

Du utser en kontaktperson genom att gå in i Inställningar -> Säkerhet och välja Efterlevande kontaktperson. Här kan du också bocka för rutan Tillstånd för dataarkiv om personen ska få ladda hem en kopia av kontot.

Radera kontot

Om du vill radera ditt Facebook-konto permanent i händelse av bortgång, anmäler du detta via Inställningar -> Säkerhet -> Efterlevande Kontaktperson. Om du redan har utsett en efterlevande kontaktperson här tas denne bort.

Minnessida

En minnessida låter vänner och familj samlas för att dela sina minnen av personen som gått bort. Innehåll som personen delat tidigare ligger kvar, och anhöriga kan alltså se bilder och inlägg. Ingen kan däremot logga in på ett konto som gjorts om till minnessida, och de visas heller inte på andra delar av Facebook och dyker inte upp vid sökningar av andra.

Texten "Till minne av" visas vid personens namn i profilen, och beroende på hur du på förväg ställt in ditt konto kan du låta efterlevande dela minnen på minnessidans tidslinje. Detta går dock bara om du på förväg utsett en efterlevande kontaktperson som kan hantera kontot, annars kan sidan inte ändras alls.

Minnesgrupp

Om en bortgången persons konto raderats, antingen på personens egen begäran eller en anhörigs finns det andra sätt att minnas personen på Facebook. Istället för att förvandla kontot till en minnessida, erbjuder Facebook möjligheten att skapa en dedikerad grupp till minne av den bortgångne. Det här kan göras av vem som helst, då det inte finns någon koppling till personens konto utan bara är en plats där anhöriga kan dela bilder och minnen.

Du skapar en grupp genom att välja Skapa Grupp från menyn längst uppe till höger i Facebook. Därefter kan du välja vilken typ av sekretess som ska gälla för gruppen; om den ska vara öppen för alla eller bara synas av de som blir inbjudna. Gruppen kan sedan få en särskild omslagsbild och en beskrivande text.

Extra tips: Utse betrodda kontakter!

När du ändå är inne i Facebook-inställningarna för att planera för ditt eftermäle kan det vara en god idé att göra en annan inställning. Precis ovanför efterlevande kontakt finns nämligen möjligheten att utse mellan tre och fem betrodda kontakter. Detta är helt enkelt personer du känner som kan hjälpa dig att få tillträde till ditt Facebook-konto om du till exempel glömmer lösenordet. Dessa personer kan i sådana fall hjälpa till med att verifiera din identitet.

Det är alltså värt att gå igenom sina inställnignar i Facebook, inte bara med tanke på döden utan också för att planera livet.

Kommentarer
1 svar

Med nya iMac lanserade Apple ett nytt Magic Keyboard med Touch ID och nu går det att köpa löst.

Att ha ren och fräsch luft hemma blir allt mer populärt och idag visar IKEA upp sin senaste serie som heter STARKVIND.

Apple har haft en app till Android under flera år med namnet ”Flytta till iOS” som ska underlätta bytet mellan Android till iPhone - nu är det Googles tur.

Intel har sakta börjat tappat sin status som ledande processortillverkare och i en ny värld där mindre är bättre tror sig nu processorjätten att de kan återta tronen om några år.

En iMac med större skärm och bättre processor har länge ryktats lansera under pågående år men nu påstås det att väntan blir längre.

Apple fortsätter hitta nya material att använda i sina chassi till iPhone och nu påstås det alltså bli titanlegering.