Sedan hela världen började använda ansiktsmask har rykten om en återkomst av Touch ID cirkulerat - Ming-Chi Kuo tror sig veta när!

Läs hela artikeln här