För dem som gärna använder sin iPad stationärt har Kensington en fullmatad docka till Apples plattor.

Läs hela artikeln här