Mail på min Iphone synkar inte mejl som jag redan har läst på datorn. Jag måste öppna Mail-appen för att den synkningen ska ske. Irriterande att ha en badge som jag anar inte är ny för mig. Men man måste ju kolla...
Jag har ett Icloud-konto och allting är markerat för synkning till Icloud, så vitt jag vet, på båda enheter. Jag hittar ingen funktion för bakgrundsuppdatering för Mail i Iphone. Men det borde väl vara inbyggt? Strömsparläge är aldrig på.
Finns det något sätt att fixa detta?