MacBook Air 13 tum, tidigt 2015 kraschar OS X El Capitan

Tråden skapades och har fått 30 svar. Det senaste inlägget skrevs .
 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-26 19:31

Hej!

Har en ovan nämnd Macbook som kraschar hela tiden vid användande, oftare om den står en lite stund utan att man aktivt använder den verkar det som, och får nedanstående beskrivning i kraschrapporten. Är det någon som har en lösning på detta problem? Är datorn kaput eller sitter det i OS:et? Fungerade innan El Capitan

Dold text:

Anonymous UUID: 9A9E4FE0-6A1F-9F68-13EC-95691E17EAEB

Wed Aug 26 19:16:16 2020

*** Panic Report ***
Machine-check capabilities: 0x0000000001000c07
family: 6 model: 61 stepping: 4 microcode: 46
signature: 0x306d4
Intel(R) Core(TM) i7-5650U CPU @ 2.20GHz
7 error-reporting banks
Processor 2: IA32_MCG_STATUS: 0x0000000000000005
IA32_MC4_STATUS(0x411): 0xbe00000000800400
IA32_MC4_ADDR(0x412): 0x00007fff9abd5305
IA32_MC4_MISC(0x413): 0x00007fff9abd5305
Processor 3: IA32_MCG_STATUS: 0x0000000000000005
IA32_MC4_STATUS(0x411): 0xbe00000000800400
IA32_MC4_ADDR(0x412): 0x00007fff9abd5305
IA32_MC4_MISC(0x413): 0x00007fff9abd5305
panic(cpu 2 caller 0xffffff80179d075a): "Machine Check at 0xffffff80179ec73b, registers:\n" "CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000141743000, CR3: 0x000000001ae7f000, CR4: 0x00000000003627e0\n" "RAX: 0x0000000000000060, RBX: 0xffffff801823d4c0, RCX: 0x0000000000000001, RDX: 0x0000000000000000\n" "RSP: 0xffffff912338bef0, RBP: 0xffffff912338bf20, RSI: 0x0000000000000002, RDI: 0xffffff801802cec0\n" "R8: 0x0000000000000004, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xffffff8018113776, R11: 0x0000000000000000\n" "R12: 0x0000000000000060, R13: 0x0000000000000002, R14: 0x000017eb301392a7, R15: 0x0000000000000000\n" "RFL: 0x0000000000000046, RIP: 0xffffff80179ec73b, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-3248.73.11/osfmk/i386/trap_native.c:168
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff801774b4f0 : 0xffffff80178dab52
0xffffff801774b570 : 0xffffff80179d075a
0xffffff801774b6d0 : 0xffffff80179ec48f
0xffffff912338bf20 : 0xffffff80179d1a29
0xffffff912338bf40 : 0xffffff80178f22fd
0xffffff912338bf90 : 0xffffff80178f27f0
0xffffff912338bfb0 : 0xffffff80179ca3f7

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
15G22010

Kernel version:
Darwin Kernel Version 15.6.0: Thu Jun 21 20:07:40 PDT 2018; root:xnu-3248.73.11~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 7564B0E7-EB5D-3887-BA79-59C870165AB1
Kernel slide: 0x0000000017600000
Kernel text base: 0xffffff8017800000
__HIB text base: 0xffffff8017700000
System model name: MacBookAir7,2 (Mac-937CB26E2E02BB01)

System uptime in nanoseconds: 26319717592903
last loaded kext at 3257245603120: com.apple.filesystems.afpfs 11.0 (addr 0xffffff7f9a5c1000, size 368640)
last unloaded kext at 303662115670: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f9a5a1000, size 61440)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.afpfs 11.0
com.apple.nke.asp-tcp 8.0.0
com.apple.filesystems.smbfs 3.0.1
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.AGPM 110.22.0
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.6.0d0
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleHDA 274.12
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.12.7
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.4.6f4
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleIntelBDWGraphics 10.1.4
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.4.6f4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.0.8
com.apple.driver.AppleCameraInterface 5.46.0
com.apple.driver.AppleSMCLMU 208
com.apple.driver.AppleIntelBDWGraphicsFramebuffer 10.1.4
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleBacklight 170.8.9
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.13
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.7.1
com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver 86
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.BootCache 38
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.8.5
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.8
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1042.2.1a2
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 4.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 4.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.nke.applicationfirewall 163
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.security.SecureRemotePassword 1.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 274.12
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
com.apple.iokit.IOSurface 108.3.2
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.4.6f4
com.apple.driver.AppleHDAController 274.12
com.apple.iokit.IOHDAFamily 274.12
com.apple.iokit.IOAudioFamily 204.4
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.4.6f4
com.apple.driver.CoreCaptureResponder 1
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.12.9
com.apple.driver.AppleIntelLpssUARTCommon 2.0.60
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d7
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.12.9
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 205.14
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.7.7
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 1.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.7
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.0.1
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 304.12
com.apple.driver.AppleHIDTransport 5
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 181
com.apple.driver.AppleHSSPIHIDDriver 43
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.8.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.0.4
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.0.2
com.apple.iokit.IO80211Family 1110.26
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.driver.AppleHSSPISupport 43
com.apple.driver.AppleIntelLpssSpiController 2.0.60
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.0.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.0.1
com.apple.driver.AppleIntelLpssGspi 2.0.60
com.apple.driver.AppleIntelLpssDmac 2.0.60
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.0.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.0.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 417.4
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 4.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: MacBookAir7,2, BootROM 193.0.0, 2 processors, Intel Core i7, 2,2 GHz, 8 GB, SMC 2.27f2
Graphics: Intel HD Graphics 6000, Intel HD Graphics 6000, Built-In
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80CE, 0x4B3445364533303445452D45474345000000
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80CE, 0x4B3445364533303445452D45474345000000
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x117), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.95.178.1a2)
Bluetooth: Version 4.4.6f4, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
Serial ATA Device: APPLE SSD SM0128G, 121,33 GB
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: Card Reader
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Bus: MacBook Air, Apple Inc., 27.2

Tack på förhand!

Senast redigerat 2020-08-26 20:44
 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2020-08-26 21:06

Lösningen på diverse problem brukar vara att ladda ner och installera den så kallade combo update.
https://support.apple.com/kb/dl1885?locale=sv...

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-26 21:15
Ursprungligen av mattiL:

Lösningen på diverse problem brukar vara att ladda ner och installera den så kallade combo update.
https://support.apple.com/kb/dl1885?locale=sv...

Hmm ok, skulle göra det nu men tydligen uppfyller inte min HD kraven för att installera uppdateringen.

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2020-08-26 21:24
Ursprungligen av livi:

Hmm ok, skulle göra det nu men tydligen uppfyller inte min HD kraven för att installera uppdateringen.

Fullt på disken?

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-26 21:28
Ursprungligen av mattiL:

Fullt på disken?

Nope 70 gb kvar. Kan det vara något med hur hårddisken är partionerad/inställd/formaterad?

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2020-08-26 21:32

Vad får du för meddelande, visa gärna en bild.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-26 21:44
Ursprungligen av mattiL:

Vad får du för meddelande, visa gärna en bild.

Of course:

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2020-08-26 22:00

Jag antar att du redan har 10.11.6 installerad, eller?
Har du kört någon diskkontroll på sista tiden?

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-26 22:09

Stämmer bra, ingen diskkontroll relativt nyligt. Kör en sådan imorgon, återkommer tack för bollandet så länge.

 • Medlem
 • Karlskoga
 • 2020-08-27 01:24

Starta om med Alt nedtryckt och välj att installera OSX igen, ovanpå den gamla.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 07:05
Ursprungligen av mattiL:

Jag antar att du redan har 10.11.6 installerad, eller?
Har du kört någon diskkontroll på sista tiden?

Skivkontroll genomförd utan anmärkning.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 07:05
Ursprungligen av kenjon:

Starta om med Alt nedtryckt och välj att installera OSX igen, ovanpå den gamla.

Det har jag testat utan framgång. Det verkar vara något med nya OS X som spökar.

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2020-08-27 12:16

Varför kör du ett så gammalt operativsystem då den datorn ska klara senaste som släppts?

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 13:40

Har provat ha ett äldre (senast version innan) och det nyaste och det är med det nyaste som problemen uppstått.

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2020-08-27 14:19

El Capitan är inte nytt (10.11.6), det är åratals gammalt

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 14:39

Det var den versionen som fungerade bäst när problemen var tidigare.

Ursprungligen av livi:

Det var den versionen som fungerade bäst när problemen var tidigare.

Vilka tidigare problem? Om det har funnits andra problem tidigare, så vore det bra om du ger lite bakgrundsinformation kring detta.

Men mitt tips är:
Gör en helt ny installation med 10.15 Catalina i stället. Lägg inte en massa tid på ett fem år gammalt operativsystem.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 20:05

Det är inga andra problem. Datorn kraschar utan förklaring. Jag kan inte installera något operativsystem nu då datorn hänger sig under installationsprocessen om och om igen.

Ursprungligen av livi:

Det är inga andra problem....

Varför skrev du då: "Det var den versionen som fungerade bäst när problemen var tidigare."

Den formuleringen låter verkligen som att du hade andra problem innan du provade med de här ominstallationsförsöken.

Men, men... Då glömmer vi väl det...

Ursprungligen av livi:

...datorn hänger sig under installationsprocessen om och om igen.

Lägg installationsfilen - med hjälp av t.ex DiskMaker X - på ett USB-minne. Formatera och Installera därifrån.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 20:22

Problemen har återkommit efter dem har varit borta, därav formuleringen.

Jag provar det, tack för tipset.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 21:05

Problemen fortsätter ...

Ursprungligen av livi:

Problemen fortsätter ...

Du måste lämna mer information än så. Berätta mer om vad du gjorde när detta dök upp.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 21:22

I samband med att datorn installersde nyaste OS när jag provade att lägga installationsfilen på USB-sticka.

Ursprungligen av livi:

I samband med att datorn installersde nyaste OS när jag provade att lägga installationsfilen på USB-sticka.

Jag måste tyvärr säga att jag inte förstår speciellt mycket av dina beskrivningar.

- Hände det efter att du hade fixat USB-minnet, och skulle installera från USB-minnet?
- Vilken version är det du försöker installera? Du säger bara "nyaste", men tidigare kallade du El Capitan för "nyaste".
- Hur gjorde du när du "byggde" USB-minnet? Med DiskMaker X? Vilken version av det programmet?

Berätta mycket mer detaljerat!

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 21:44
Ursprungligen av Jesper Ohlsson:

Jag måste tyvärr säga att jag inte förstår speciellt mycket av dina beskrivningar.

- Hände det efter att du hade fixat USB-minnet, och skulle installera från USB-minnet?
- Vilken version är det du försöker installera? Du säger bara "nyaste", men tidigare kallade du El Capitan för "nyaste".
- Hur gjorde du när du "byggde" USB-minnet? Med DiskMaker X? Vilken version av det programmet?

Berätta mycket mer detaljerat!

Ska se om jag kan göra ett bättre jobb. Angående OS tidigare blandade jag ihop namnen, därav den förvirringen

Nu använde jag DiskMaker X 9.0 för att installera Catalina. När installationsprocessen påbörjats så kraschade datorn, sin vana trogen, och då kom den genomstrukna cirkeln.

 • Medlem
 • Barentsburg
 • 2020-08-27 21:59

Berätta steg för steg hur du gör med Diskmaker, vilka knappar du trycker på etc. och i vilket steg bilden kommer upp.

Alltså verkligen detaljerat vad du gör.

Ursprungligen av livi:

...När installationsprocessen påbörjats så kraschade datorn, sin vana trogen, och då kom den genomstrukna cirkeln.

Fortfarande otydlig information. När du säger "installationsprocessen" - menar du då byggandet av USB-minnet, eller menar du själva MacOS-installationen efter byggandet av USB-minnet?

Några andra saker att prova:
- Återställ SMC, https://support.apple.com/sv-se/HT201295
- Nollställa NVRAM, https://support.apple.com/sv-se/HT204063
- Starta i säkert läge, https://support.apple.com/sv-se/HT201262

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-27 22:06
Ursprungligen av Jesper Ohlsson:

Fortfarande otydlig information. När du säger "installationsprocessen" - menar du då byggandet av USB-minnet, eller menar du själva MacOS-installationen efter byggandet av USB-minnet?

Några andra saker att prova:
- Återställ SMC, https://support.apple.com/sv-se/HT201295
- Nollställa NVRAM, https://support.apple.com/sv-se/HT204063
- Starta i säkert läge, https://support.apple.com/sv-se/HT201262

När installationen av operativsystemet påbörjats efter byggandet av USB-stickan.
Provar dem övriga förslagen.

Jag tycker det låter som hårdvarufel. Jag hade kört diagnostiken först innan jag lagt mer tid på den https://support.apple.com/sv-se/HT202731

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2020-08-28 06:25
Ursprungligen av suddgummi:

Jag tycker det låter som hårdvarufel. Jag hade kört diagnostiken först innan jag lagt mer tid på den https://support.apple.com/sv-se/HT202731

Tack för förslaget. Jag provar.

Bevaka tråden