Testveckan börjar med att ställa in telefonen och försöka få över allt material från min gamla mobil. Sen ska massor av appar ned och lösenord skrivas in.

Läs hela artikeln här