Det börjar bli trångt på disken i min MB Air. Jag får meddelande då och då. När jag ser på informationen för diken visas att det finns ett antal GB "rensbart".

Min fråga är då: Hur kan jag hitta det som är rensbart för att bedöma om jag kan/vill ta bort det?