• Wisserbesser
  • Uddevalla
  • 2018-03-25 19:34

Phil Stokes skriver på applehelpwriter.com hur maskiner med (Home)brew är sårbara. Sårbarheten är relativt enkel att förstå, lösning på problemet erbjuds längst ner på sidan.