Hej
Vid försäljning via inspelat samtal har jag följande frågor.
Enskilda firmor:
A: Måste nämna ångerrätten i det inspelade avtalet?
B: Måste nämna ångerrätten i det inspelade avtalet SAMT posta skriftlig bekräftelse till kunden där ångerrätten framgår innan portering genomförs?

Privatpersoner:
A: Måste nämna ångerrätten i det inspelade avtalet?
B: Måste nämna ångerrätten i det inspelade avtalet SAMT posta skriftlig bekräftelse till kunden där ångerrätten framgår innan portering genomförs?

Med vänlig hälsning Daniel