I Xcode finns en bra funktion. Ett kommando för att snabbt anpassa textrutans stolek till storleken på texten som skrivits, med kommandot "Size to Fit content". Ligger under Editor. Finns denna funktion i Pages eller går det att skapa detta kommando? Jag tycker det vore självklart, så att man slipper manuellt justera storleken på rutan (Objektet) med att dra i hörnen.

Att själva snabbkommandot ⌘ = sedan inte fungerar på ett svenskt tangentbord är en annan sak, men det fungerar i varje fall i menyn på Xcode.