• Medlem
  • 2017-09-25 12:40

Jag vill få ut sökvägen till en fil som monteras i InDesign för att efteråt utvärdera om bildfilen ligger på ett bra ställe eller om den ska kopieras och länkas om? Jag fattar inte hur jag för target (?) vidare i en event handler (i Applescript).