• Medlem
  • Uppsala
  • 2017-09-21 16:54

Jag upptäckte precis av händelse en intressant funktion med Evernote. Om man släpper en HTML-fil på Evernote-ikonen infogas filen som en anteckning. Alltså, inte som en bilaga till en anteckning, utan som en formaterad anteckning.

Det innebär att tillsammans med exempelvis Marked 2 så kan man skapa ganska avancerade anteckningar utan att behöva pyssla runt med formateringsverktygen i Evernote.

Kanske någon annan också kan ha nytta av det.