Den skotske författarens verk i bok- och filmformat lär vara bekant för fulkulturella konsumenter, men författaren själv är sannolikt inte lika välkänd.

Läs hela artikeln här