Error, sen startade min Macbook om varför? Fel logg inkluderad.

Tråden skapades och har fått 11 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • 2017-01-25 11:28

Hej,
Jag höll på med två stycken VM maskiner i virtuellbox samtidigt så helt plötsligt blev skärmen svart så stod det att min Macbook lär starta om för att ett fel har påträffats.

Jag har den senaste Macbook Pro 2016 13" utan touch bar. och senaste macOS 12.2.3.

Så här ser min fellogg ut som jag fick upp:

Citat:
Anonymous UUID:    750A8FED-0C82-B87E-682A-EAE7E5C309AE

Wed Jan 25 10:42:00 2017

*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff8003a05ecd): Kernel trap at 0xffffff800389f9ff, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000000000000000, CR3: 0x000000024f53f03d, CR4: 0x00000000003627e0
RAX: 0xffffff80244f2140, RBX: 0x0000000100000000, RCX: 0xffffff80176fa498, RDX: 0xffffff800406a338
RSP: 0xffffff9136b3b818, RBP: 0xffffff9136b3b830, RSI: 0x00000000010c0032, RDI: 0x0000000000000000
R8: 0xffffff80196e13b0, R9: 0x0000000000000001, R10: 0xffffff80244f2460, R11: 0xffffff80176fa498
R12: 0x0000000000000001, R13: 0x0000000000000000, R14: 0x5a742eab991c0081, R15: 0x5a742eab991c0081
RFL: 0x0000000000010202, RIP: 0xffffff800389f9ff, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000000000000000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0, VF: 0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff9136b3b4a0 : 0xffffff80038f210c
0xffffff9136b3b520 : 0xffffff8003a05ecd
0xffffff9136b3b700 : 0xffffff80038a3743
0xffffff9136b3b720 : 0xffffff800389f9ff
0xffffff9136b3b830 : 0xffffff8003ebda1a
0xffffff9136b3b850 : 0xffffff7f84424eb3
0xffffff9136b3b870 : 0xffffff7f84425f5e
0xffffff9136b3b900 : 0xffffff7f84426006
0xffffff9136b3ba10 : 0xffffff7f84456877
0xffffff9136b3ba40 : 0xffffff7f8441e0eb
0xffffff9136b3bab0 : 0xffffff8003ebf92a
0xffffff9136b3bb20 : 0xffffff7f8441dcdb
0xffffff9136b3bb80 : 0xffffff8003eee311
0xffffff9136b3bcc0 : 0xffffff80039c5338
0xffffff9136b3bdd0 : 0xffffff80038f739c
0xffffff9136b3be30 : 0xffffff80038d3fe1
0xffffff9136b3be80 : 0xffffff80038e8387
0xffffff9136b3bf10 : 0xffffff80039f1fce
0xffffff9136b3bfb0 : 0xffffff80038a3f66
   Kernel Extensions in backtrace:
     com.apple.iokit.IOBluetoothFamily(5.0.3f1)[753B3851-05F3-3D10-AF40-E502FD01BF1D]@0xffffff7f84409000->0xffffff7f844ecfff
      dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(31)[B14DC3D3-7250-3DA3-BF50-C666EBEDAF4C]@0xffffff7f84402000

BSD process name corresponding to current thread: blued

Mac OS version:
16D32

Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.4.0: Thu Dec 22 22:53:21 PST 2016; root:xnu-3789.41.3~3/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: C67A8D03-DEAC-35B8-8F68-06FF7B687215
Kernel slide:   0x0000000003600000
Kernel text base: 0xffffff8003800000
__HIB text base: 0xffffff8003700000
System model name: MacBookPro13,1 (Mac-473D31EABEB93F9B)

System uptime in nanoseconds: 11098716516886
last loaded kext at 11063599006283: com.apple.driver.AppleUSBMergeNub  900.4.1 (addr 0xffffff7f86a1b000, size 12288)
last unloaded kext at 8266718665815: com.apple.driver.AppleXsanScheme  3 (addr 0xffffff7f86a1b000, size 32768)
loaded kexts:
org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp  5.1.14
org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt  5.1.14
org.virtualbox.kext.VBoxUSB  5.1.14
org.virtualbox.kext.VBoxDrv  5.1.14
com.logitech.manager.kernel.driver  6.35.1
com.apple.filesystems.smbfs  3.1.1
com.apple.filesystems.afpfs  11.0.4
com.apple.nke.asp-tcp  8.0.1
com.apple.filesystems.autofs  3.0
com.apple.driver.AudioAUUC  1.70
com.apple.driver.AGPM  110.23.14
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler  2.7.0d0
com.apple.driver.X86PlatformShim  1.0.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog  1
com.apple.driver.AppleHDA  278.56
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy  3.13.79
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient  3.6.4
com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC  1.1
com.apple.driver.pmtelemetry  1
com.apple.iokit.IOUserEthernet  1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager  5.0.3f1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X  7.0.0
com.apple.driver.AppleHV  1
com.apple.driver.AppleSMCLMU  208
com.apple.driver.AppleBacklight  170.9.10
com.apple.driver.AppleMCCSControl  1.2.15
com.apple.driver.AppleThunderboltIP  3.0.8
com.apple.driver.AppleCameraInterface  5.57.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking  4.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphics  10.2.2
com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer  10.2.2
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless  1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib  1.0.0
com.apple.BootCache  40
com.apple.filesystems.hfs.kext  366.30.3
com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver  104
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360  1130.3.1a5
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager  161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons  5.0
com.apple.driver.AppleRTC  2.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS  2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC  5.0
com.apple.driver.AppleAPIC  1.7
com.apple.nke.applicationfirewall  172
com.apple.security.quarantine  3
com.apple.security.TMSafetyNet  8
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub  900.4.1
com.apple.security.SecureRemotePassword  1.0
com.apple.iokit.IOUSBUserClient  900.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties  1.1
com.apple.kext.triggers  1.0
com.apple.driver.DspFuncLib  278.56
com.apple.kext.OSvKernDSPLib  525
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUARTTransport  5.0.3f1
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport  5.0.3f1
com.apple.driver.AppleGraphicsControl  3.13.79
com.apple.driver.AppleSSE  1.0
com.apple.driver.AppleHDAController  278.56
com.apple.iokit.IOHDAFamily  278.56
com.apple.iokit.IOAudioFamily  205.12
com.apple.vecLib.kext  1.2.0
com.apple.driver.AppleBacklightExpert  1.1.0
com.apple.driver.AppleSMBusController  1.0.14d1
com.apple.driver.X86PlatformPlugin  1.0.0
com.apple.driver.AppleSMC  3.1.9
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily  6.0.0d8
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily  1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelLpssUARTv1  3.0.60
com.apple.driver.AppleIntelLpssUARTCommon  3.0.60
com.apple.iokit.IOSerialFamily  11
com.apple.iokit.IOSurface  153.3
com.apple.iokit.IONDRVSupport  513.1
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl  3.13.79
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2  289.32
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily  513.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily  394.30.2
com.apple.driver.CoreStorage  540.30.1
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext  1
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard  197
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver  368.7
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport  76.4
com.apple.driver.AppleHSSPIHIDDriver  49
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter  2.1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter  4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily  4.6.1
com.apple.driver.AppleHPM  3.0.9
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CController  3.0.60
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI  4.1.8
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily  6.3.3
com.apple.driver.AppleHSSPISupport  49
com.apple.driver.AppleIntelLpssSpiController  3.0.60
com.apple.driver.AppleIntelLpssDmac  3.0.60
com.apple.iokit.IONVMeFamily  2.1.0
com.apple.iokit.IO80211Family  1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient  1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily  3.2
com.apple.driver.corecapture  1.0.4
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C  3.0.60
com.apple.driver.AppleIntelLpssGspi  3.0.60
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI  1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI  1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter  1.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM  2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime  2.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily  1.1
com.apple.security.sandbox  300.0
com.apple.kext.AppleMatch  1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore  2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity  1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager  1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost  1
com.apple.driver.DiskImages  444.41.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily  2.1
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver  5.0.3f1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily  5.0.3f1
com.apple.iokit.IOReportFamily  31
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver  900.4.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily  2.0.0
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore  28.30
com.apple.iokit.IOUSBFamily  900.4.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily  1.1
com.apple.driver.AppleBusPowerController  1.0
com.apple.driver.AppleACPIPlatform  5.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily  2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily  1.4
com.apple.kec.Libm  1
com.apple.kec.pthread  1
com.apple.kec.corecrypto  1.0
Model: MacBookPro13,1, BootROM MBP131.0205.B11, 2 processors, Intel Core i5, 2 GHz, 8 GB, SMC 2.36f96
Graphics: kHW_IntelIrisGraphics540Item, Intel Iris Graphics 540, Built-In
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, LPDDR3, 1867 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E424A544D4C41522D4E5544
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, LPDDR3, 1867 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E424A544D4C41522D4E5544
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x159), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.171.68.1a5)
Bluetooth: Version 5.0.3f1, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
USB Device: USB 3.0 Bus
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 15.6
Senast redigerat 2017-01-25 11:44

Kan vara fel på RAM, kör hårdvarutest, inte för att det alltid fångar fel, men värt att testa.

 • Medlem
 • 2017-01-25 11:44
Ursprungligen av keptang:

Kan vara fel på RAM, kör hårdvarutest, inte för att det alltid fångar fel, men värt att testa.

Testade att köra det, genom att hålla nere D när man startade upp datorn men den hittade inga fel.

Ursprungligen av Calby:

Testade att köra det, genom att hålla nere D när man startade upp datorn men den hittade inga fel.

Misstänkte det, förhoppningsvis var det bara en engångsgrej.

 • Medlem
 • 2017-01-25 11:49
Ursprungligen av keptang:

Misstänkte det, förhoppningsvis var det bara en engångsgrej.

Okej, men du ser inget som tyder på något i logfilen?

Håller på med mina två VM's nu och tar upp 7,16GB av 8GB på min macbook nu.
Fläkten går för fullt och allt har snurrat i ca 5min - kör det ett tag till och ser om felet återupprepar sig.
För är det fel på ram, borde det bli kaos snart isf.

Sist så startade jag iTunes med min iPad inkopplad, inget jag vågar göra just nu då mina VM's uppdateras.
Men jag testade efter crashen att göra det åter igen dvs utan att ha mina VM's igång och då kom inte felet tillbaka från iTunes.

Senast redigerat 2017-01-25 12:00

Sänk RAM per VM till t.ex. 1,5GB/st. Vad kör du nu?

 • Medlem
 • 2017-01-25 12:11
Ursprungligen av keptang:

Sänk RAM per VM till t.ex. 1,5GB/st. Vad kör du nu?

Uppdaterar Windows 7 Pro (2048MB ram) och även uppdaterar Windows Server 2008 R2 (2048MB ram)

Såg du något i loggen som indikerade på HW issue? Körde även EtreCheck och den hittade inge fel men den flaggade för att Logitechs "program" för min mus har modifierat Kernal.
Så har även Parallelse och Oracle Virtual Box.

Ursprungligen av Calby:

Uppdaterar Windows 7 Pro (2048MB ram) och även uppdaterar Windows Server 2008 R2 (2048MB ram)...

En liten undran. Om man vet att man ska köra så pass "tunga" saker som att ha flera VM igång samtidigt - varför köper man då inte 16 GB? (OBS! Inte menat som en "pekpinne", utan bara en nyfiken fråga.)

För det måste väl gå ganska långsamt nu i Windows med bara 2 GB per VM.

 • Medlem
 • 2017-01-25 13:02
Ursprungligen av Jesper Ohlsson:

En liten undran. Om man vet att man ska köra så pass "tunga" saker som att ha flera VM igång samtidigt - varför köper man då inte 16 GB? (OBS! Inte menat som en "pekpinne", utan bara en nyfiken fråga.)

För det måste väl gå ganska långsamt nu i Windows med bara 2 GB per VM.

Nja faktist inte allt flyter på tämligen bra.
Körde endast med 8GB för jag kommer inte behöva mer efter 3månader då kommer jag gå över på programmering istället.
16GB ram drar mer ström m.m + att jag "snålade" lite, men byter ut denna om 3år och då blir det garanterat en med 16GB.
Jag har mina cyclar på 3år när det gäller datorer.
Dels håller APP bara 3år, sen täcker endast min hemförsäkring datorn till 100% värde i 2år och sedan sänks det till 50% under år 3.

P.S Körde memtest86 i 14min och fick inga problem, men får köra det under natten med - för om memtest86 inte visar några problem så lär det väll inte vara ram minnet? D.S

 • Medlem
 • 2017-01-25 14:41

Installerade om hela macOS nu och uppdaterade till 12.2.3.
Tänkte köra memtest86 under natten, återkommer i tråden hur det blir - säkert bra för någon som kanske får samma fel.

 • Medlem
 • 2017-01-26 20:25

Jag har installerat om allt, och även "läst på lite" och det verkar som att det var Bluetooth som crashade.
Detta gjorde att jag kunde isolera det till Logitech's mjukvara så jag installerade den aldrig igen efter jag hade installerat om macOS.

Jag har även kört 3st virtuella maskiner och haft CPU på 97% och ramminnet var totalt slut så den började använda Swapfilen istället och inte en enda kernel panic.

Jag ska köra memtest86 under natten, återkommer om datorn hittar några fel.

 • Medlem
 • 2017-01-27 11:16

Okej,
Här kommer min felsökning totalt.
Apple HW test = inga fel.
Memtest86+ i 12h = inga fel.
EtreCheck = inga fel
Skivkontrollen visar inga fel heller.

Kernel Panic har inte återkommit efter jag har installerat om macOS och valt att inte installera Logictech's mjukvara.

Så slutssats Logictech's mjukvara gjorde något med Bluetooth drive som inte var bra.

Tänkte mest berätta det så att om någon googlar så hittar dom denna lösning.

1
Clean my mac!
Bevaka tråden
Clean my mac!
Clean my mac!