macOS kraschar när man ska ftp:a med Filezilla

Tråden skapades och har fått 9 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Härnösand
 • 2016-12-08 08:32

Försöker köra igång Filezilla och det fungerar så långt, men så snabbt jag ska ansluta till en FTP så kraschar hela macOS.
Hittade dessa logfiler i Systemrapporter (Se nedan)
Varenda gång gör detta så kraschar hela macOS direkt och bootar om. Har provat 6ggr nu.
Vad kan man läsa ur dessa "Panic Reports" egentligen? Bifogade även några panic-rapporter som filer.

Har provat att uppdatera Filezilla till senaste utan förbättring. Kör macOS Sierra 10.12.1.
Datorn är från mitten av 2012, en MacBook Pro med SSD och 16GB minne.
Har haft nån enstaka krasch förut också men inget som jag kan med säkerhet säga vad som orsakade det.

Loggtext

Dolt textblock med egen rubrik.

Citat:

Anonymous UUID: FEA268A8-5B65-79DF-1FC5-98F941259D50

Thu Dec 8 08:17:57 2016

*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff802a8065ea): Kernel trap at 0xffffff7fad0c5fd0, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x00000000000001f8, CR3: 0x000000002dfe6000, CR4: 0x00000000001626e0
RAX: 0x0000000000000000, RBX: 0x0000000000000001, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0x0000000000000000
RSP: 0xffffff9230083e00, RBP: 0xffffff9230083e20, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0xffffff8061b70a80
R8: 0xffffff804c6da000, R9: 0xffffff804c843c00, R10: 0xffffff81ea96c000, R11: 0x00000000461b8041
R12: 0x0000000000000000, R13: 0x0000000000000000, R14: 0xffffff7fad0e46d8, R15: 0xffffff805e5d3400
RFL: 0x0000000000010246, RIP: 0xffffff7fad0c5fd0, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x00000000000001f8, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff9230083a90 : 0xffffff802a6f368c
0xffffff9230083b10 : 0xffffff802a8065ea
0xffffff9230083cf0 : 0xffffff802a6a5743
0xffffff9230083d10 : 0xffffff7fad0c5fd0
0xffffff9230083e20 : 0xffffff7fad13434c
0xffffff9230083e50 : 0xffffff7fad0c3e93
0xffffff9230083e70 : 0xffffff7fad0882bc
0xffffff9230083ea0 : 0xffffff7fad0c47e0
0xffffff9230083ec0 : 0xffffff7fad0b1945
0xffffff9230083ee0 : 0xffffff802acbe1ff
0xffffff9230083f30 : 0xffffff802acbca61
0xffffff9230083f80 : 0xffffff802acbc046
0xffffff9230083fb0 : 0xffffff802a6a2af7
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(288.15)[51C08EBC-F91D-34E3-90CC-8F3D3011F8B2]@0xffffff7fad087000->0xffffff7fad117fff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[C29002A1-DF76-3A8E-8D67-D70922DF86AE]@0xffffff7faaf32000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[D01B501C-E5B8-36AC-930C-978C205EFEFF]@0xffffff7fabb77000
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics(10.2)[2612DA52-4653-35C0-B056-B589D81845DA]@0xffffff7fad127000->0xffffff7fad18ffff
dependency: com.apple.iokit.IOSurface(153.1)[D3B2D208-487C-3166-9F7D-D6159AABC428]@0xffffff7fab9e5000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[C29002A1-DF76-3A8E-8D67-D70922DF86AE]@0xffffff7faaf32000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[D01B501C-E5B8-36AC-930C-978C205EFEFF]@0xffffff7fabb77000
dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(288.15)[51C08EBC-F91D-34E3-90CC-8F3D3011F8B2]@0xffffff7fad087000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
16B2555

Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.1.0: Thu Oct 13 21:26:57 PDT 2016; root:xnu-3789.21.3~60/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 8941AC1C-B084-37DE-8A34-4CE638C5CFC9
Kernel slide: 0x000000002a400000
Kernel text base: 0xffffff802a600000
__HIB text base: 0xffffff802a500000
System model name: MacBookPro9,2 (Mac-6F01561E16C75D06)

System uptime in nanoseconds: 159497827752
last loaded kext at 99205301460: com.apple.filesystems.smbfs 3.1 (addr 0xffffff7fab2df000, size 425984)
loaded kexts:
com.fortinet.fct.kext.fctapnke 1
com.intel.kext.intelhaxm 1.1.1
com.apple.filesystems.smbfs 3.1
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 92
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0
com.apple.driver.AGPM 110.23.11
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 127
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 278.23
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.13.74
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4
com.apple.driver.AppleHDA 278.23
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 278.23
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 10.2.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 5.0.1f7
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleSMCLMU 208
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.0.8
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.1f7
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 10.2.0
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.13.74
com.apple.driver.AppleBacklight 170.9.10
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.13
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 5.0.1f7
com.apple.driver.AppleIRController 338
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 251
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 251
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 251
com.apple.driver.CoreStorageFsck 540
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.BootCache 40
com.apple.filesystems.hfs.kext 366.1.1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 394
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 295.20.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.20.24
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.2.6
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1110.4.1a8
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.5
com.apple.driver.AppleSDXC 1.7.6
com.apple.driver.AppleAHCIPort 326
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 5.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 5.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 219.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 172
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 219.0.0
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 5.0.1f7
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 368.4
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 76.4
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 278.23
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
com.apple.iokit.IOSurface 153.1
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.7
com.apple.driver.AppleHDAController 278.23
com.apple.iokit.IOHDAFamily 278.23
com.apple.iokit.IOAudioFamily 205.11
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 4.5.5
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.1f7
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 5.0.1f7
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 5.0.1f7
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 288.15
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.13.74
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.13.74
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 197
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 258
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.1
com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.1
com.apple.driver.CoreStorage 540
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 394
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.5.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.5.5
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.0.5
com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 266
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 394
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.1.6
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.2.3
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.1
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b4
com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.4
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.1
com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 444.20.3
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 5.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0

Citat:

Anonymous UUID: FEA268A8-5B65-79DF-1FC5-98F941259D50

Thu Dec 8 08:13:26 2016

*** Panic Report ***
panic(cpu 1 caller 0xffffff800cf3f4e8): "a freed zone element has been modified in zone kalloc.128: expected 0xc0ffeec983704ad8 but found 0, bits changed 0xc0ffeec983704ad8, at offset 0 of 128 in element 0xffffff803e779980, cookies 0x3f001149bd07d0d8 0x53521629d0f17a7"@/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-3789.21.3/osfmk/kern/zalloc.c:651
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff91fc9734b0 : 0xffffff800cef368c
0xffffff91fc973530 : 0xffffff800cf3f4e8
0xffffff91fc9735a0 : 0xffffff800cf3e739
0xffffff91fc9735f0 : 0xffffff800cf3d174
0xffffff91fc973740 : 0xffffff800d4393c7
0xffffff91fc973770 : 0xffffff800d4a084e
0xffffff91fc973780 : 0xffffff800d4a59d8
0xffffff91fc9737b0 : 0xffffff800d4b06f1
0xffffff91fc9737e0 : 0xffffff800d4b0a40
0xffffff91fc973820 : 0xffffff7f8dd4500c
0xffffff91fc9738c0 : 0xffffff800d4bf4fa
0xffffff91fc973930 : 0xffffff7f8dd53eb5
0xffffff91fc9739a0 : 0xffffff800d4bf4fa
0xffffff91fc973a10 : 0xffffff7f8dd52796
0xffffff91fc973a30 : 0xffffff7f8dd52336
0xffffff91fc973ac0 : 0xffffff7f8dd4bb20
0xffffff91fc973b20 : 0xffffff800d4bf4fa
0xffffff91fc973b90 : 0xffffff7f8dd4b901
0xffffff91fc973c10 : 0xffffff7f8e5c833e
0xffffff91fc973d90 : 0xffffff7f8dd52eed
0xffffff91fc973e10 : 0xffffff800d4bf4fa
0xffffff91fc973e80 : 0xffffff7f8dd5282d
0xffffff91fc973ed0 : 0xffffff7f8dd57731
0xffffff91fc973f10 : 0xffffff7f8dd5748f
0xffffff91fc973f30 : 0xffffff800d4bca61
0xffffff91fc973f80 : 0xffffff800d4bc046
0xffffff91fc973fb0 : 0xffffff800cea2af7
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily(1.1)[39E90AC4-0FCA-3CBD-80B2-3CBCD82940DC]@0xffffff7f8dd1b000->0xffffff7f8dd83fff
dependency: com.apple.driver.AppleBusPowerController(1.0)[DB526B45-1A45-3A81-A0C1-57F826CADEDF]@0xffffff7f8dd0e000
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport(5.0.1f7)[4D685D10-DBB0-37B7-B2E9-E0C878FD22A9]@0xffffff7f8e5be000->0xffffff7f8e5e0fff
dependency: com.apple.iokit.IOBluetoothFamily(5.0.1f7)[794ACDDD-2B46-3BF0-94E9-4FD7C109A427]@0xffffff7f8e48b000
dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[4F7FB6AD-2498-3F71-827C-ED7AA4BF2511]@0xffffff7f8da05000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[C29002A1-DF76-3A8E-8D67-D70922DF86AE]@0xffffff7f8d732000
dependency: com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport(5.0.1f7)[11441623-57F0-3309-9194-ACCA55E80D86]@0xffffff7f8e5b3000
dependency: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily(1.1)[39E90AC4-0FCA-3CBD-80B2-3CBCD82940DC]@0xffffff7f8dd1b000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
16B2555

Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.1.0: Thu Oct 13 21:26:57 PDT 2016; root:xnu-3789.21.3~60/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 8941AC1C-B084-37DE-8A34-4CE638C5CFC9
Kernel slide: 0x000000000cc00000
Kernel text base: 0xffffff800ce00000
__HIB text base: 0xffffff800cd00000
System model name: MacBookPro9,2 (Mac-6F01561E16C75D06)

System uptime in nanoseconds: 62976173335
last loaded kext at 23263291518: com.fortinet.fct.kext.fctapnke 1 (addr 0xffffff7f8ffef000, size 516096)
loaded kexts:
com.fortinet.fct.kext.fctapnke 1
com.intel.kext.intelhaxm 1.1.1
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 92
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AGPM 110.23.11
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 127
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 278.23
com.apple.driver.AppleHDA 278.23
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.13.74
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 278.23
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 5.0.1f7
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.0.8
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleBacklight 170.9.10
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 10.2.0
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.1f7
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleSMCLMU 208
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.13.74
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.13
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 10.2.0
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 5.0.1f7
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 251
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 251
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 251
com.apple.driver.AppleIRController 338
com.apple.driver.CoreStorageFsck 540
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.BootCache 40
com.apple.filesystems.hfs.kext 366.1.1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 394
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 295.20.1
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.2.6
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.20.24
com.apple.driver.AppleSDXC 1.7.6
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.5
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1110.4.1a8
com.apple.driver.AppleAHCIPort 326
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 5.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 5.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 219.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 172
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 219.0.0
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 5.0.1f7
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 368.4
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 76.4
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 278.23
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.iokit.IOSurface 153.1
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.1f7
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 5.0.1f7
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 5.0.1f7
com.apple.driver.AppleHDAController 278.23
com.apple.iokit.IOHDAFamily 278.23
com.apple.iokit.IOAudioFamily 205.11
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.7
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.13.74
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 4.5.5
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 288.15
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.13.74
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 197
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 258
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.1
com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.1
com.apple.driver.CoreStorage 540
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 394
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.5.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.5.5
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.0.5
com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 266
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 394
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.1.6
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.2.3
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b4
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.1
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.4
com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 444.20.3
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 5.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0

Senast redigerat 2016-12-08 11:25

Jag rekommenderar att du testar den senaste nightly build som finns. Som det anges där:

”If you don't have problems with the normal release versions of FileZilla 3, nightly builds may not be of much use for you. Nightly builds are especially useful to see if certain bugs have been fixed or to test new features.”

 • Medlem
 • Härnösand
 • 2016-12-19 15:41
Ursprungligen av Alix:

Jag rekommenderar att du testar den senaste nightly build som finns. Som det anges där:

”If you don't have problems with the normal release versions of FileZilla 3, nightly builds may not be of much use for you. Nightly builds are especially useful to see if certain bugs have been fixed or to test new features.”

Jag har provat olika nightly builds men blir exakt samma sak, 100% krasch efter 30-60sek med Filezilla uppe, men så länge jag kopplar upp till en ftp och browsar runt. Öppnar jag bara filezilla utan att ansluta någonstans fungerar det.

Har du uppdaterat macOS till 10.12.2?

Ursprungligen av Urme:

Jag har provat olika nightly builds men blir exakt samma sak, 100% krasch efter 30-60sek med Filezilla uppe, men så länge jag kopplar upp till en ftp och browsar runt. Öppnar jag bara filezilla utan att ansluta någonstans fungerar det.

Okej. Jag använder Cyberduck, föredrar det framför Filezilla. Cyberduck kan köras gratis men man får en donationslicens för valfri summa. Cyberduck funkar utmärkt.

 • Medlem
 • Härnösand
 • 2016-12-19 16:37
Ursprungligen av Jesper Ohlsson:

Har du uppdaterat macOS till 10.12.2?

Japp uppdaterade till 10.12.2 nyss faktiskt och provade men samma sak. Har även provat en version av Filezilla från April 3.17 som jag vet har fungerat men fortfarande krasch av hela datorn.

 • Medlem
 • Härnösand
 • 2016-12-19 16:38
Ursprungligen av Alix:

Okej. Jag använder Cyberduck, föredrar det framför Filezilla. Cyberduck kan köras gratis men man får en donationslicens för valfri summa. Cyberduck funkar utmärkt.

Jo just nu kör jag faktiskt Cyberduck men har man suttit med Filezilla i så många år tar det tid att vänja sig Och sedan skulle man ju vilja veta vad krascherna i Filezilla beror på, OK om kanske programmet bara kraschade men när hela datorn kraschar känns det mer som kanske hårdvarufel eller något.

 • Medlem
 • Sollentuna
 • 2016-12-19 17:13

Buggen är rapporterad hos Filezilla men avslagen med hänsvisning till att användaren/du måste göra bättre felsökning, för felet sitter antingen i MacOS-kärnan eller i en 3:e-partstillägg. Och du sitter med en VPN-lösning från Fortinet...

 • Medlem
 • Härnösand
 • 2016-12-19 17:26
Ursprungligen av frazze:

Buggen är rapporterad hos Filezilla men avslagen med hänsvisning till att användaren/du måste göra bättre felsökning, för felet sitter antingen i MacOS-kärnan eller i en 3:e-partstillägg. Och du sitter med en VPN-lösning från Fortinet...

Ahhh det var Fortinet klienten som gjorde det! Avinstallerade den och nu fungerar det igen! Tack!
Men vems fel är kraschen egentligen? Är väl Fortinet då som har en bugg ? Nu behöver jag egentligen inte Fortinet klienten mer än nån gång då och då så får väl installera den vid behov.

 • Medlem
 • Sollentuna
 • 2016-12-20 12:56
Ursprungligen av Urme:

Men vems fel är kraschen egentligen? Är väl Fortinet då som har en bugg ?

Felet ligger i klienten FortiClient från Fortinet. Dom har ju lagt till en kext för att hantera sin VPN-lösning. Men glädjande nog(?) så finns det numera tydligen en uppdatering för MacOS Sierra 10.12 enligt ett inlägg i Fortinets forum.

Ursprungligen av Urme:

Nu behöver jag egentligen inte Fortinet klienten mer än nån gång då och då så får väl installera den vid behov.

Och då kommer din dator att krascha varje gång som du kör något över VPN. Jag tror att det är en dålig lösning...

1
Clean my mac!
Bevaka tråden
Clean my mac!
Clean my mac!