Apple ska börja publicera sina forskningsresultat kring artificiell intelligens.

Läs hela artikeln här