Nu finns Wifi-tjänsten Facebook Express tillgänglig i Indien som ska ge landet snabbt och pålitligt internet.

Läs hela artikeln här