Jag lyckas inte knäcka hur jag ska få ihop en formel och hoppas att ni ska kunna hjälpa mig. Jag vill göra en tabell där samtliga värden vid en specifik kategori räknas samman. Det är inte helt lätt och jag behöver all hjälp jag kan få. För att förklara skriver jag ett exempel som är tydligare än det jag ska använda formeln till.

Exemplet: Jag gör en tabell med samtliga städer i Europa med över 1 miljon invånare. I tabellen finns tre kolumner (stadens namn, innevånarantal, land). Sen vill jag göra en ny tabell över antalet "storstadsbor" i vardera land. Jag kanske börjar med England och vill du skriva en formel där cellen räknar samman samtliga värden (i kolumn 2) på dem rader där ordet i kolumn 3 är "England".

Anledningen att jag vill att cellen själv ska hitta raden är för att jag ska kunna sortera om den andra tabellen som jag vill, samt att jag kanske kompletterar med ytterligare städer som vuxit säg över 1 miljongränsen.

Hjälp hemskt gärna till!