• Medlem
  • Göteborg
  • 2016-02-19 13:44

Hej!
Idag behövde jag en testmiljö för OS X och ville installera El Cap. virtuellt i VirtualBox. Visar sig att den filen som laddas ned från App Store inte är bootbar, men jag hittade tillslut ett sätt lösa det.

Guiden utgår ifrån att du använder dig av VirtualBox

1. Ladda ned El Cap. från App Store som en installationsfil.
2. Öppna Terminalen och kör dessa kommandon:

Citat:

hdiutil attach "/Applications/Install OS X El Capitan.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg" -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/esd

hdiutil create -o ElCapitan3.cdr -size 7316m -layout SPUD -fs HFS+J

hdiutil attach ElCapitan3.cdr.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/iso

asr restore -source /Volumes/esd/BaseSystem.dmg -target /Volumes/iso -noprompt -noverify -erase

rm /Volumes/OS\ X\ Base\ System/System/Installation/Packages

cp -rp /Volumes/esd/Packages /Volumes/OS\ X\ Base\ System/System/Installation

cp -rp /Volumes/esd/BaseSystem.chunklist /Volumes/OS\ X\ Base\ System/

cp -rp /Volumes/esd/BaseSystem.dmg /Volumes/OS\ X\ Base\ System/

hdiutil detach /Volumes/esd

hdiutil detach /Volumes/OS\ X\ Base\ System

hdiutil convert ElCapitan3.cdr.dmg -format UDTO -o ElCapitan3.iso

mv ElCapitan3.iso.cdr ElCapitan3.iso

3. Skapa en ny maskin med El Cap. som OS.
4. Ändra under inställningar för maskinen System -> Chipset till PIIX3
5. Läs in ISO-filen vi skapade i steg 2 i CD/DVD.
6. Starta maskinen.

Om den endast visar en CD/DVD att installera på och inte en hårddisk, välj Verktygsprogram - Skivverktyg i menyn.
Formatera VirtualBox-partitionen till en HFS+ journalförd med GUID.

Allt sker på egen risk.

Källa: http://apple.stackexchange.com/questions/1987...