Hej! I tabellen Summering enligt bild. Vill jag summera antalet celler i intervaller i kolumnen Steg enligt bilden. Klarar ju att summera "<5000"och ">15000". Men klarar inte att få till formeln för intervallerna. Hjälp mig någon... Nb använder funktionen ANTAL.OM

Senast redigerat 2016-01-28 19:52