Safari kraschar hela tiden.

Tråden skapades och har fått 17 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-01 16:12

Jag kan inte få slut på Safaris kraschande. Jag har testat att slå av alla extensions (inte avinstallerar) och raderat Safari plist com.apple.Safari.plist Så jag behöver hjälp med fler saker att prova. Bifogar det som står i konsolen som kanske inte säger något?

Citat:

01/01/16 15:21:50,073 ReportCrash[4188]: com.apple.message.domain: com.apple.crashreporter.writereport.crash
com.apple.message.signature: com.apple.WebKit.WebContent
com.apple.message.signature2: com.apple.WebKit.WebContent ||| 11601 (11601.1.56)
com.apple.message.result: YES
com.apple.message.signature3: 29DDE1EA205FDD003260D449FD782A0E
com.apple.message.summarize: YES
SenderMachUUID: 2A505BF0-CE7C-3DB7-8755-86802FD69E3F

Version av OS X?
Uppstod problemet bara helt plötsligt, eller kan du sätta det i samband med något annat, t.ex. en uppdatering?

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-01 17:34

Det enda jag kommer ihåg är att jag uppdaterade Flash.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-01 19:49

Popupen när det kraschar säger "Safari Web Content quit unexpectedly."

Citat:

Process: com.apple.WebKit.WebContent [9956]
Path: /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
Identifier: com.apple.WebKit.WebContent
Version: 11601 (11601.1.56)
Build Info: WebKit2-7601001056000000~3
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: Safari [9884]
User ID: 501

Date/Time: 2016-01-01 19:56:48.851 +0100
OS Version: Mac OS X 10.11 (15A284)
Report Version: 11
Anonymous UUID: 46B601DA-AB70-E622-01D4-5B5CAB389DC1

Time Awake Since Boot: 26000 seconds

System Integrity Protection: enabled

Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: EXC_I386_GPFLT
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

Global Trace Buffer (reverse chronological seconds):
2.235825 CFNetwork 0x000000010b0e23eb Explicitly setting CF cookie storage singleton
2.236292 CFNetwork 0x000000010b118c85 Explicitly setting cookie storage singleton

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 com.apple.CoreText 0x000000010a9fb940 IndicClassTable::IndicClassTable(IndicClassTable const&, __CTFont const*, OTL::GSUB&, bool) + 138
1 com.apple.CoreText 0x000000010a9c46a7 IndicShapingEngine::IndicShapingEngine(TCharStream const*, TRunGlue*, IndicClassTable const&, OTL::GSUB&, bool) + 219
2 com.apple.CoreText 0x000000010a935da1 void TOpenTypeMorph::ApplyShapingEngine<TInlineVector<unsigned int, 30ul> >(OTL::GSUB&, OTL::GlyphLookups&, unsigned int*, CFRange, TInlineVector<unsigned int, 30ul>&, bool&, SyncState&) + 1809
3 com.apple.CoreText 0x000000010a934f88 TOpenTypeMorph::ShapeGlyphs(SyncState&) + 402
4 com.apple.CoreText 0x000000010a93aa03 TShapingEngine::ShapeGlyphs(TLine&, TCharStream const*) + 295
5 com.apple.CoreText 0x000000010a989f3b TTypesetter::FinishEncoding(std::__1::tuple<TLine const*, TCharStream const*, void const* (*)(__CTRun const*, __CFString const*, void*), void*, std::__1::shared_ptr<TBidiLevelsProvider>*, unsigned int, unsigned char> const&, TLine&, signed char) + 235
6 com.apple.CoreText 0x000000010a96bd58 TTypesetterUniChar::Initialize() + 626
7 com.apple.CoreText 0x000000010a96c75f CTLineCreateWithUniCharProvider + 75
8 com.apple.WebCore 0x0000000110675099 WebCore::Font::canRenderCombiningCharacterSequence(unsigned short const*, unsigned long) const + 361
9 com.apple.WebCore 0x0000000110671adb WebCore::FontCascade::fontForCombiningCharacterSequence(unsigned short const*, unsigned long, WebCore::FontVariant) const + 859
10 com.apple.WebCore 0x00000001100f074d WebCore::ComplexTextController::collectComplexTextRuns() + 1021
11 com.apple.WebCore 0x000000011049739a WebCore::ComplexTextController::ComplexTextController(WebCore::FontCascade const&, WebCore::TextRun const&, bool, WTF::HashSet<WebCore::Font const*, WTF::PtrHash<WebCore::Font const*>, WTF::HashTraits<WebCore::Font const*> >*, bool) + 522
12 com.apple.WebCore 0x000000011067151a WebCore::FontCascade::floatWidthForComplexText(WebCore::TextRun const&, WTF::HashSet<WebCore::Font const*, WTF::PtrHash<WebCore::Font const*>, WTF::HashTraits<WebCore::Font const*> >*, WebCore::GlyphOverflow*) const + 58
13 com.apple.WebCore 0x0000000110669add WebCore::FontCascade::width(WebCore::TextRun const&, WTF::HashSet<WebCore::Font const*, WTF::PtrHash<WebCore::Font const*>, WTF::HashTraits<WebCore::Font const*> >*, WebCore::GlyphOverflow*) const + 493
14 com.apple.WebCore 0x00000001103472e5 WebCore::RenderMenuList::updateOptionsWidth() + 533
15 com.apple.WebCore 0x00000001103470c4 WebCore::RenderMenuList::styleDidChange(WebCore::StyleDifference, WebCore::RenderStyle const*) + 84
16 com.apple.WebCore 0x0000000110e9ac40 WebCore::Style::attachRenderTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WTF::PassRefPtr<WebCore::RenderStyle>) + 1712
17 com.apple.WebCore 0x0000000110e9ae83 WebCore::Style::attachChildren(WebCore::ContainerNode&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&) + 163
18 com.apple.WebCore 0x0000000110e9aa51 WebCore::Style::attachRenderTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WTF::PassRefPtr<WebCore::RenderStyle>) + 1217
19 com.apple.WebCore 0x0000000110e9ae83 WebCore::Style::attachChildren(WebCore::ContainerNode&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&) + 163
20 com.apple.WebCore 0x0000000110e9aa51 WebCore::Style::attachRenderTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WTF::PassRefPtr<WebCore::RenderStyle>) + 1217
21 com.apple.WebCore 0x0000000110e9ae83 WebCore::Style::attachChildren(WebCore::ContainerNode&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&) + 163
22 com.apple.WebCore 0x0000000110e9aa51 WebCore::Style::attachRenderTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WTF::PassRefPtr<WebCore::RenderStyle>) + 1217
23 com.apple.WebCore 0x0000000110e9ae83 WebCore::Style::attachChildren(WebCore::ContainerNode&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&) + 163
24 com.apple.WebCore 0x0000000110e9aa51 WebCore::Style::attachRenderTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WTF::PassRefPtr<WebCore::RenderStyle>) + 1217
25 com.apple.WebCore 0x0000000110e9ae83 WebCore::Style::attachChildren(WebCore::ContainerNode&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&) + 163
26 com.apple.WebCore 0x0000000110e9aa51 WebCore::Style::attachRenderTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WTF::PassRefPtr<WebCore::RenderStyle>) + 1217
27 com.apple.WebCore 0x0000000110e9ae83 WebCore::Style::attachChildren(WebCore::ContainerNode&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&) + 163
28 com.apple.WebCore 0x0000000110e9aa51 WebCore::Style::attachRenderTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WTF::PassRefPtr<WebCore::RenderStyle>) + 1217
29 com.apple.WebCore 0x0000000110e9935c WebCore::Style::resolveTree(WebCore::Element&, WebCore::RenderStyle&, WebCore::RenderTreePosition&, WebCore::Style::Change) + 716
30 com.apple.WebCore 0x0000000110e99080 WebCore::Style::resolveTree(WebCore::Document&, WebCore::Style::Change) + 336
31 com.apple.WebCore 0x0000000110571f1d WebCore::Document::recalcStyle(WebCore::Style::Change) + 285
32 com.apple.WebCore 0x00000001100f616f WebCore::ThreadTimers::sharedTimerFiredInternal() + 175
33 com.apple.WebCore 0x00000001100f6088 WebCore::timerFired(__CFRunLoopTimer*, void*) + 24
34 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a4a9f4 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_TIMER_CALLBACK_FUNCTION__ + 20
35 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a4a683 __CFRunLoopDoTimer + 1075
36 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a4a1da __CFRunLoopDoTimers + 298
37 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a416d1 __CFRunLoopRun + 1841
38 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a40d38 CFRunLoopRunSpecific + 296
39 com.apple.HIToolbox 0x0000000107ca8d55 RunCurrentEventLoopInMode + 235
40 com.apple.HIToolbox 0x0000000107ca8b8f ReceiveNextEventCommon + 432
41 com.apple.HIToolbox 0x0000000107ca89cf _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 71
42 com.apple.AppKit 0x000000010438cf3a _DPSNextEvent + 1067
43 com.apple.AppKit 0x000000010438c369 -[NSApplication _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 454
44 com.apple.AppKit 0x0000000104380ecc -[NSApplication run] + 682
45 com.apple.AppKit 0x000000010434a162 NSApplicationMain + 1176
46 libxpc.dylib 0x000000010b97e4f2 _xpc_objc_main + 793
47 libxpc.dylib 0x000000010b97cf1e xpc_main + 494
48 com.apple.WebKit.WebContent 0x0000000104338b4a 0x104338000 + 2890
49 libdyld.dylib 0x000000010b5cc5ad start + 1

Thread 1:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a478a __workq_kernreturn + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90358c _pthread_wqthread + 1283
2 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901375 start_wqthread + 13

Thread 2:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a50a2 kevent_qos + 10
1 libdispatch.dylib 0x000000010b5741ad _dispatch_mgr_invoke + 216
2 libdispatch.dylib 0x000000010b573e15 _dispatch_mgr_thread + 52

Thread 3:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a478a __workq_kernreturn + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90358c _pthread_wqthread + 1283
2 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901375 start_wqthread + 13

Thread 4:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a478a __workq_kernreturn + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90358c _pthread_wqthread + 1283
2 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901375 start_wqthread + 13

Thread 5:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a478a __workq_kernreturn + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90358c _pthread_wqthread + 1283
2 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901375 start_wqthread + 13

Thread 6:

Thread 7:: com.apple.NSEventThread
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b79ec96 mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b79e0d7 mach_msg + 55
2 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a42024 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
3 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a414ec __CFRunLoopRun + 1356
4 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a40d38 CFRunLoopRunSpecific + 296
5 com.apple.AppKit 0x00000001044e2eed _NSEventThread + 149
6 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 8:: com.apple.NSURLConnectionLoader
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b79ec96 mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b79e0d7 mach_msg + 55
2 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a42024 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
3 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a414ec __CFRunLoopRun + 1356
4 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a40d38 CFRunLoopRunSpecific + 296
5 com.apple.CFNetwork 0x000000010af1bc2d +[NSURLConnection(Loader) _resourceLoadLoop:] + 412
6 com.apple.Foundation 0x000000010584c084 __NSThread__start__ + 1351
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 9:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a42b2 __semwait_signal + 10
1 libsystem_c.dylib 0x000000010b6c7a75 nanosleep + 199
2 libc++.1.dylib 0x0000000106940020 std::__1::this_thread::sleep_for(std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000000l> > const&) + 75
3 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010fedba8b bmalloc::Heap::scavenge(std::__1::unique_lock<bmalloc::StaticMutex>&, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000l> >) + 155
4 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010fedb6e4 bmalloc::Heap::concurrentScavenge() + 68
5 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010feddc6a bmalloc::AsyncTask<bmalloc::Heap, void (bmalloc::Heap::*)()>::entryPoint() + 90
6 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010feddc09 bmalloc::AsyncTask<bmalloc::Heap, void (bmalloc::Heap::*)()>::pthreadEntryPoint(void*) + 9
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 10:: WebCore: Scrolling
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b79ec96 mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b79e0d7 mach_msg + 55
2 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a42024 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
3 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a414ec __CFRunLoopRun + 1356
4 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a40d38 CFRunLoopRunSpecific + 296
5 com.apple.CoreFoundation 0x0000000106a82751 CFRunLoopRun + 97
6 com.apple.WebCore 0x00000001101542c4 WebCore::ScrollingThread::initializeRunLoop() + 244
7 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
8 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
10 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
11 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 11:: JavaScriptCore::Marking
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a3f5e __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90473d _pthread_cond_wait + 767
2 libc++.1.dylib 0x000000010690168f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac81b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 12:: JavaScriptCore::Marking
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a3f5e __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90473d _pthread_cond_wait + 767
2 libc++.1.dylib 0x000000010690168f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac81b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 13:: JavaScriptCore::Marking
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a3f5e __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90473d _pthread_cond_wait + 767
2 libc++.1.dylib 0x000000010690168f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac81b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 14:: JavaScriptCore::Marking
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a3f5e __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90473d _pthread_cond_wait + 767
2 libc++.1.dylib 0x000000010690168f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac81b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 15:: JavaScriptCore::Marking
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a3f5e __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90473d _pthread_cond_wait + 767
2 libc++.1.dylib 0x000000010690168f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac81b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 16:: JavaScriptCore::Marking
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000010b7a3f5e __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90473d _pthread_cond_wait + 767
2 libc++.1.dylib 0x000000010690168f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac81b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8ac668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6 com.apple.JavaScriptCore 0x000000010f8a1e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b9039b1 _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b90392e _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x000000010b901385 thread_start + 13

Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x000000010aa279b0 rbx: 0x00007fff5b8b0b77 rcx: 0x00007fff5b8c0b48 rdx: 0x4093600000000000
rdi: 0x00007f9ccc0365c0 rsi: 0x000000010aa51c18 rbp: 0x00007fff5b8be9e0 rsp: 0x00007fff5b8be710
r8: 0xd500f9c4fe02df04 r9: 0x00000000a339cfff r10: 0x0000000000000007 r11: 0x00007f9ccc000000
r12: 0x00007fff5b8c0b48 r13: 0x00007fff5b8c2950 r14: 0x00007fff5b8c0b48 r15: 0x0000000000000b4d
rip: 0x000000010a9fb940 rfl: 0x0000000000010206 cr2: 0x00007f9ccc83c000

Logical CPU: 4
Error Code: 0x00000000
Trap Number: 13

Binary Images:
0x104338000 - 0x104338fff com.apple.WebKit.WebContent (11601 - 11601.1.56) <E51CBF67-0A5A-3883-B265-62DEC3C93B7F> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
0x104343000 - 0x104f65fff com.apple.AppKit (6.9 - 1404.11) <AE68D5C7-0215-3027-A54B-437B1B392CA2> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x105811000 - 0x105811fff WebProcessShim.dylib (7601.1.56) <A5FA4FD3-6A42-368E-A329-A3CAB7A46162> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebProcess.app/Contents/MacOS/WebProcessShim.dylib
0x105816000 - 0x105b6aff7 com.apple.Foundation (6.9 - 1252) <2D13ED37-BFFE-3B7F-A65A-D6ED43B05EE9> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x105dfe000 - 0x10613afff com.apple.WebKit (11601 - 11601.1.56) <8394298C-09C6-31CC-A745-9A5782931CE9> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
0x1064ab000 - 0x106815ddf libobjc.A.dylib (680) <CE3C3C78-A7BB-3147-8375-55424032FF5E> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x1068fa000 - 0x10694dff7 libc++.1.dylib (120.1) <54190E1B-EE49-3D6D-AC29-2813D7380BA5> /usr/lib/libc++.1.dylib
0x1069ac000 - 0x1069adffb libSystem.B.dylib (1225.1.1) <E48AAE3F-370E-34AE-AECA-4CA28F211479> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x1069b8000 - 0x106e2cff7 com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1253) <A8A44D66-A3B2-3B5D-B75B-EC2DC968F4BD> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x1070ac000 - 0x1070e4fff com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 99) <8BD12AE2-BE91-37CF-955B-62E08551FF83> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
0x107121000 - 0x10729ffff com.apple.UIFoundation (1.0 - 435) <237F281F-7F15-3309-B749-F8DA37822F9F> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
0x107368000 - 0x10736bffb libScreenReader.dylib (425.4) <1DCA43B7-C1BA-3A17-B69D-6F0491F648C0> /usr/lib/libScreenReader.dylib
0x107375000 - 0x107375fff com.apple.Accelerate (1.10 - Accelerate 1.10) <C1EABB1D-444B-3AA5-AC39-B854E049CB71> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x10737c000 - 0x10737ffff com.apple.IOSurface (108.0.1 - 108.0.1) <43D70E5A-64F5-384A-A95E-64253538C24F> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x107389000 - 0x107389fff com.apple.ApplicationServices (48 - 48) <B5326BD2-AF17-3880-A8C5-3C990AE4A1C8> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x10738f000 - 0x107534ff3 com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.13 - 1.13) <7380C7DA-7CE8-34DF-BB3D-DAFE9406674F> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x107626000 - 0x107626fff com.apple.audio.units.AudioUnit (1.13 - 1.13) <017C6053-C32E-34EE-AAAE-6702E74F14EF> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x107634000 - 0x1078dafff com.apple.CoreData (120 - 640) <7934FDB8-526E-32F4-BE20-55388DB8CCBF> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x107a29000 - 0x107a98ffb com.apple.datadetectorscore (7.0 - 460) <65672990-505F-3B1D-87FB-42BE532A4D07> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x107adf000 - 0x107bedfff com.apple.desktopservices (1.10 - 1.10) <76AA21FE-0F96-366A-9B43-6188FBC29ABE> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x107c78000 - 0x107f6dff3 com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 806) <510697D0-2F92-3256-B587-AD11DF988430> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x1080ed000 - 0x1082bbff7 com.apple.QuartzCore (1.11 - 410.7) <3DDB2E3A-6902-3216-8DC4-56ED16B7C698> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x1083a6000 - 0x1083a6fff com.apple.quartzframework (1.5 - 21) <E37B0DA2-8DEB-3D46-9038-BD91E789A375> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
0x1083aa000 - 0x108627ffb com.apple.security (7.0 - 57336.1.9) <E44CA10F-E1E2-3DC5-BCF3-EF76649A0918> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x108792000 - 0x108798ff7 com.apple.speech.recognition.framework (5.1.1 - 5.1.1) <433F8745-874A-39B3-A7C6-2EDA8C2C6B4A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x1087a7000 - 0x1087edff7 libauto.dylib (186) <460B0167-C89B-37EC-823C-52F684B31C26> /usr/lib/libauto.dylib
0x10880a000 - 0x108a17fff libicucore.A.dylib (551.24) <DEB70F32-DA94-323B-B6D1-03D09C8FB10C> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x108adf000 - 0x108bcefff libxml2.2.dylib (29) <0702E13C-D726-3DAF-B0D1-77F7B9EF6A37> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x108c09000 - 0x108c1afff libz.1.dylib (60) <43317BEA-ACA2-34C2-AF37-902AA926C83A> /usr/lib/libz.1.dylib
0x108c25000 - 0x108d6cfff com.apple.coreui (2.1 - 362) <1F30C006-9058-3B39-9DC3-594FDB108174> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x108ea9000 - 0x108eaafff com.apple.Safari.Safari (1.0 - 1) <03CCCDD1-8F95-32BE-87FA-744F5450E7E2> /Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.wkbundle/Contents/MacOS/Safari
0x108eaf000 - 0x108f00ff7 com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 - 4.3.0) <E9B6EFBA-F6EA-3F20-8C91-53EC7D464773> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x108f27000 - 0x108f2cfff com.apple.DiskArbitration (2.7 - 2.7) <B391A885-1286-3718-A341-8C84560DDE58> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x108f3c000 - 0x108f3dfff liblangid.dylib (122) <EAC09BF0-5E88-3060-AA51-EC71B4D26F3C> /usr/lib/liblangid.dylib
0x108f48000 - 0x108f6cfff com.apple.MultitouchSupport.framework (304.9 - 304.9) <650FA404-DC2C-365E-8373-218F1D765D35> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x108f86000 - 0x108ff9fff com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1178.1.4) <B30239A0-B11E-36E9-AB49-2C53942A6447> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x109033000 - 0x109034fff libDiagnosticMessagesClient.dylib (100) <F2D8CFCC-A00A-3675-9C01-EF0C663F2445> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
0x10903c000 - 0x10903cfff com.apple.CoreServices (728.4 - 728.4) <208E32DA-E7D9-3B4F-A545-EE2BFB53696D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x109046000 - 0x1090cfff7 com.apple.PerformanceAnalysis (1.0 - 1) <E7C53B84-558F-39EA-949C-82F4163F6F14> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
0x10915a000 - 0x109176fff com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 239) <05652CAD-E7F5-3225-929D-E13F241FBA41> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
0x109194000 - 0x1091a2fff com.apple.opengl (12.0.34 - 12.0.34) <7D63C884-AF3D-3167-ABCE-F7EEBDF9762B> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x1091ad000 - 0x1091cefff com.apple.Sharing (438.0.1 - 438.0.1) <10C4A9FA-47C9-37D9-A60A-C27CC57A2539> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
0x109200000 - 0x10a464ffb com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 934) <58D776C4-1455-305A-A3EC-645D418541CC> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x10a59d000 - 0x10a7a9ff7 com.apple.CoreImage (11.0.0 - 366) <8FEAE237-1EBA-3058-B4B3-BB36F6640F44> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
0x10a904000 - 0x10aa30ff7 com.apple.CoreText (352.0 - 494.3) <2A5DCA97-300D-36FB-9E94-3041CFF6D615> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x10aae3000 - 0x10acacff7 com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1432) <1C0E4F9F-375D-305B-A8E5-DE8D4C4B8A80> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x10ad47000 - 0x10ad48fff libquit.dylib (197) <83A1F251-7619-3AFC-AAA1-5F8D9B992F6A> /usr/lib/libquit.dylib
0x10ad4e000 - 0x10adfefff com.apple.backup.framework (1.7 - 1.7) <551ABBE3-211D-3D7D-B811-B2F863DD17CB> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x10ae96000 - 0x10aeb2ff7 libextension.dylib (78) <3A674BC1-8D7E-3A62-80EF-F950B02CB0FF> /usr/lib/libextension.dylib
0x10aed1000 - 0x10aed2ff7 libodfde.dylib (23) <B2194A77-3D29-3CE2-9D96-F8986A198980> /usr/lib/libodfde.dylib
0x10aed8000 - 0x10af03ff3 libarchive.2.dylib (32) <731529D2-1178-3742-AFE0-6CA8568FBB19> /usr/lib/libarchive.2.dylib
0x10af13000 - 0x10b19aff3 com.apple.CFNetwork (760.0.5 - 760.0.5) <66C3378C-430D-3803-8025-66120AFDCD16> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x10b38a000 - 0x10b3e8fff com.apple.SystemConfiguration (1.14 - 1.14) <FED4C250-DDEB-3CC3-B88D-FFA56E21425E> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x10b423000 - 0x10b43eff7 libCRFSuite.dylib (34) <65E4DC91-A994-3921-B5B0-696123CE0C1E> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
0x10b449000 - 0x10b472fff libc++abi.dylib (125) <F5027B46-1801-344D-BD51-2E6D188C8900> /usr/lib/libc++abi.dylib
0x10b487000 - 0x10b48bfff libcache.dylib (75) <4948E2C8-867F-3E9D-AAE7-2F30F0B345C6> /usr/lib/system/libcache.dylib
0x10b491000 - 0x10b49cff7 libcommonCrypto.dylib (60074) <BD1DCF19-8353-3F6A-AFFA-EBBA29A302A8> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
0x10b4ad000 - 0x10b4b4ff7 libcompiler_rt.dylib (62) <253B36E5-572D-377D-AE99-A02CE32590E5> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
0x10b4c2000 - 0x10b4cafff libcopyfile.dylib (127) <CA2602AB-E8B7-3CD8-A0C5-D86E35FDA09F> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
0x10b4d7000 - 0x10b54efc7 libcorecrypto.dylib (334) <4E1B969F-8449-3B21-9880-51AD58E25AA6> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
0x10b56c000 - 0x10b599fff libdispatch.dylib (500.1.5) <6B38497E-9448-3433-9D6B-6223F2A99431> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x10b5c9000 - 0x10b5ccffb libdyld.dylib (360.14) <F9D64D8C-4C33-3D06-B7F8-697F13292894> /usr/lib/system/libdyld.dylib
0x10b5d5000 - 0x10b5d5ff7 libkeymgr.dylib (28) <47080280-8B57-3D75-8A20-9E100864DE27> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
0x10b5e0000 - 0x10b5e0ff7 liblaunch.dylib (755.1.19) <7EC0F297-43CC-3D11-B46B-7E72E372648A> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
0x10b5eb000 - 0x10b5f0ff7 libmacho.dylib (875.1) <A9EC23EC-11A0-3B4F-A8AC-B990C8267A6E> /usr/lib/system/libmacho.dylib
0x10b5f7000 - 0x10b5f8fff com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 25) <BC19A1D1-805B-3FC5-BF0B-1EF6FB36FE74> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x10b5fe000 - 0x10b600ff7 libquarantine.dylib (80) <1693C5FE-EA0A-3122-85EB-7950ECC7435A> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
0x10b60a000 - 0x10b60bffb libremovefile.dylib (41) <C7CFF5F2-AFFB-3C8D-BDB4-D66D50E657C0> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
0x10b612000 - 0x10b629fff libsystem_asl.dylib (322) <97D794DA-8CE5-3676-AC5E-364F6D172BDA> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
0x10b63e000 - 0x10b63ffff libsystem_blocks.dylib (65) <1B4F1F10-823E-3781-8162-6884D14DF0D6> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
0x10b648000 - 0x10b6d5fe7 libsystem_c.dylib (1081.1.3) <A60CE86D-1FF3-32AD-A672-C7597F884529> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
0x10b701000 - 0x10b703ff7 libsystem_configuration.dylib (801.1.1) <EB55C3D8-048D-350E-BF24-0CBD4479D51C> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
0x10b70a000 - 0x10b70cfff libsystem_coreservices.dylib (19) <692631A0-1923-32CA-9BD5-044B1382FFDE> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
0x10b714000 - 0x10b728fff libsystem_coretls.dylib (82) <21EDACF1-D9B3-3086-9821-60EB75E7F965> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib
0x10b739000 - 0x10b741ffb libsystem_dnssd.dylib (624.1.2) <DB6AB206-4AD8-369D-BF57-1D246AD60582> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
0x10b749000 - 0x10b772ff7 libsystem_info.dylib (476) <65D0643A-C8AE-3E8D-9F6E-E4AD823F16B2> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
0x10b78d000 - 0x10b7abfff libsystem_kernel.dylib (3247.1.106) <7DD242A1-E2BF-39D1-8787-B174046E4F15> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x10b7c4000 - 0x10b7f3fc3 libsystem_m.dylib (3105) <07D50372-30ED-3B03-9FA0-0662BF8F0098> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
0x10b804000 - 0x10b820ff7 libsystem_malloc.dylib (67) <1B57A614-3D60-3F87-876F-7DB4AF38120F> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
0x10b82b000 - 0x10b889fff libsystem_network.dylib (582.1.4) <14ECA259-D471-3E47-A843-FF0990577893> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
0x10b8c5000 - 0x10b8cdfff libsystem_networkextension.dylib (384.1.2) <4736FCC5-9DBA-31F4-AAC8-CD0A177CF502> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
0x10b8da000 - 0x10b8e3ffb libsystem_notify.dylib (149) <56ABC155-CB99-30A8-A8B1-C204B5615092> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
0x10b8ed000 - 0x10b8f5fef libsystem_platform.dylib (73.1.1) <3F4D2390-E3DE-3C24-A515-95DFAC8671C4> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
0x10b900000 - 0x10b909ff7 libsystem_pthread.dylib (137.1.1) <1373D0F1-C6CA-364E-A6BA-8BDBD0D34670> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
0x10b91d000 - 0x10b920fff libsystem_sandbox.dylib (459.1.8) <2F36D536-482C-39EC-BAFD-72297728F0A4> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
0x10b92a000 - 0x10b92bfff libsystem_secinit.dylib (20) <932ED582-E80F-39DA-B0FA-F1BC5F1AD2F8> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
0x10b931000 - 0x10b932fff ATSHI.dylib (394) <A5F7B431-3443-37D6-824B-46DB105965C5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/ATSHI.dylib
0x10b938000 - 0x10b949ff7 libsystem_trace.dylib (200) <E26A91EA-AD67-3FA2-A3B6-79A93DCC716E> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
0x10b95b000 - 0x10b95bff7 libunc.dylib (29) <D9B0C7B1-8648-3AAC-931C-E7CD362FAA8A> /usr/lib/system/libunc.dylib
0x10b95f000 - 0x10b964ff3 libunwind.dylib (35.3) <FDA18078-A775-3BAF-A5A6-8A7B75D6AA99> /usr/lib/system/libunwind.dylib
0x10b96d000 - 0x10b996fff libxpc.dylib (755.1.19) <3E09C275-A33B-357A-B0AB-A2DDF88EC9D5> /usr/lib/system/libxpc.dylib
0x10b9bb000 - 0x10b9bbfff libenergytrace.dylib (10) <64F779D4-2192-37EC-8DB5-EC55BAE50058> /usr/lib/libenergytrace.dylib
0x10b9c4000 - 0x10b9d4fff libbsm.0.dylib (34) <F1E41935-5C5D-3704-AE9D-AEA1F2BCF8B1> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x10b9e1000 - 0x10b9ecfff libkxld.dylib (3247.1.106) <D38002C3-A391-361B-ACD3-5FF2EDA51EDC> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x10b9f2000 - 0x10ba00fff libxar.1.dylib (302) <898402AF-0DF3-341D-83EA-4A1B1770E718> /usr/lib/libxar.1.dylib
0x10ba0f000 - 0x10bb2cfff libsqlite3.dylib (216) <6ED840B7-716E-3CA9-BBA0-7BE4B6E85A4F> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x10bb4b000 - 0x10bb4ffff libpam.2.dylib (20) <7F986CE8-EF74-3BC3-BB7E-5267E24EAFFE> /usr/lib/libpam.2.dylib
0x10bb59000 - 0x10bb59fff libOpenScriptingUtil.dylib (169) <5C4A51D4-09A9-3209-8E57-15F112725CC4> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
0x10bb62000 - 0x10bb70ff7 libbz2.1.0.dylib (38) <99C5121D-8147-3B51-8D79-66245C863338> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x10bb7a000 - 0x10bb94ff3 liblzma.5.dylib (10) <8CD18286-49EA-31E4-8A73-1BF8DECED6C6> /usr/lib/liblzma.5.dylib
0x10bb9e000 - 0x10bba6fff com.apple.CoreServices.FSEvents (1222.1.1 - 1222.1.1) <79DF16A7-E169-38A5-BF5E-2D45F86DE154> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
0x10bbb3000 - 0x10be98ff3 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1136 - 1136) <9DE930A3-63C0-3E21-965A-132D97D61892> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x10bf16000 - 0x10bfb6fff com.apple.Metadata (10.7.0 - 972.9) <83FB4CDD-29DE-3DAD-8FEB-FD9E9474576F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x10c022000 - 0x10c07ffff com.apple.CoreServices.OSServices (728.4 - 728.4) <FF34E0E4-6559-3102-8833-E93DF21C9A4F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x10c0c9000 - 0x10c138fff com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <45A716CD-D9E7-3F1F-9EC8-BB37CA9E8C04> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x10c17f000 - 0x10c1d4fff com.apple.AE (701 - 701) <87FDCC5A-82AC-36A2-BFE9-D0B2A3D870F1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x10c20a000 - 0x10c32fff7 com.apple.LaunchServices (728.4 - 728.4) <78774CB9-B206-360F-BC9F-2ACA69811814> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x10c3ec000 - 0x10c41aff7 com.apple.DictionaryServices (1.2 - 250) <94678AC8-41FF-3D2E-A35E-D83AD18D7A78> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x10c442000 - 0x10c487ff7 com.apple.coreservices.SharedFileList (24.2 - 24.2) <07212306-2DBC-303B-B042-4C02E70F073C> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
0x10c4bd000 - 0x10c4c5fff com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <5602F3EB-64F6-3495-BEF0-988F92974234> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x10c4d1000 - 0x10c4dbfff com.apple.NetAuth (6.0 - 6.0) <ABBBE552-26E0-3682-8BFD-C59EC702F347> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
0x10c4eb000 - 0x10c4edfff com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <07F03548-C89E-3082-B170-6D03D839B551> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
0x10c4f9000 - 0x10c4fefff com.apple.TCC (1.0 - 1) <8D7468B6-D5A3-3BF9-BD98-E8087AF0B61B> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
0x10c50b000 - 0x10c79eff7 libmecabra.dylib (696) <55386F90-7260-38EC-BA41-897865944908> /usr/lib/libmecabra.dylib
0x10c7fc000 - 0x10c86dfff com.apple.ApplicationServices.ATS (377 - 394) <BCFC24A8-6ACA-3B90-8896-019F38A649F6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x10c8a1000 - 0x10c937ff7 com.apple.ColorSync (4.9.0 - 4.9.0) <AA8AD098-1792-3803-926B-6A9DAC9CCF9A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x10c984000 - 0x10c9d0ffb com.apple.HIServices (1.22 - 548) <19389B63-C373-31AE-9180-3A11093EAE58> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x10ca0b000 - 0x10ca1affb com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <E7D610A1-1445-3CA3-B9A1-EE15D54B75AB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x10ca2c000 - 0x10ca77ffb com.apple.print.framework.PrintCore (11.0 - 472) <34EA102A-D482-37FF-9C9B-E4FE4275913B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x10caa6000 - 0x10cae0fff com.apple.QD (3.12 - 302) <46969760-B02A-3ED5-B8BC-D6144939B16E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x10cb05000 - 0x10cb11fff com.apple.speech.synthesis.framework (5.4.12 - 5.4.12) <8D8F331E-21D2-3B7E-B977-3EB1D9E44D5B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x10cb2c000 - 0x10cb6eff7 com.apple.Metal (54.26.3 - 54.26.3) <9000AE52-6638-309E-90A5-CB18C83A0A0E> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
0x10cbf4000 - 0x10d0b2fd3 com.apple.vImage (8.0 - 8.0) <7CBF4A5A-FA05-3577-BFB4-133E0BDF5EDA> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x10d110000 - 0x10d110fff com.apple.Accelerate.vecLib (3.10 - vecLib 3.10) <715465E1-283F-3A84-B522-73E32D4F0755> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x10d118000 - 0x10d22afef libvDSP.dylib (563.3) <1CF0ABF8-ADD3-3DEA-8E12-AA4C97ACCB95> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x10d23c000 - 0x10d2f5ff7 libvMisc.dylib (563.3) <6FA62C6F-4722-3A64-8116-75A2B902989B> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x10d307000 - 0x10d709fff libLAPACK.dylib (1159) <BDADCDAE-1FD8-3190-B9DD-DB671495EEE2> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x10d767000 - 0x10d927feb libBLAS.dylib (1159) <4A01C32E-452C-314C-B878-E301D4998C68> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x10d94b000 - 0x10d961ff7 libLinearAlgebra.dylib (1159) <01BD9187-521F-3F96-B477-24511318AECD> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
0x10d96b000 - 0x10d97bfff libSparseBLAS.dylib (1159) <C10D35D2-3D3D-3EB0-8215-527BD1F1F3E0> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
0x10d989000 - 0x10d989fff libmetal_timestamp.dylib (600.0.41.2) <C8548755-D695-380D-991E-A94484084B6E> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUCompiler.framework/libmetal_timestamp.dylib
0x10d991000 - 0x10d994ff7 libCoreFSCache.dylib (119.5) <9BFF447F-D571-3EE6-860E-29886F1F913F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
0x10d99a000 - 0x10d9a0fff com.apple.IOAccelerator (203.7.1 - 203.7.1) <68212F3D-7660-3391-89CA-99363ED9AB4D> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
0x10d9ad000 - 0x10daa8fff libFontParser.dylib (158) <3CD078A8-2E20-3B0F-B312-A2E641C76873> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x10db2d000 - 0x10db72ff3 libFontRegistry.dylib (155) <BC1B3AD5-4927-3AB7-94FF-CD93BF895D98> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x10dba0000 - 0x10dbbdfff com.apple.AppleVPAFramework (2.0.15 - 2.0.15) <2847B765-B0A9-3D74-BDEF-556795270AE1> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVPA.framework/Versions/A/AppleVPA
0x10dbcd000 - 0x10dc5add7 com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <6230F3A0-C89D-3A35-A896-A17B3513E8DB> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
0x10dcbc000 - 0x10dce0ff7 libJPEG.dylib (1432) <3A9FA6E4-C315-357E-984A-B00565F8FD82> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x10dce9000 - 0x10dd44ff7 libTIFF.dylib (1432) <38655E86-6726-31D1-A4DF-0C8BBE504B0B> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x10dd54000 - 0x10dd79ff7 libPng.dylib (1432) <62A78342-19B9-3CEA-9832-5DB7F24B8CF9> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x10dd86000 - 0x10dd8afff libGIF.dylib (1432) <5A5C6F14-D41E-3C90-9AEE-E94DA9124E8D> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x10dd93000 - 0x10de85ff7 libJP2.dylib (1432) <FB66F098-1365-378D-88E8-0008BA72CA6F> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x10deb0000 - 0x10deb2ff7 libRadiance.dylib (1432) <C3F42E90-28EC-3DB3-B907-8D403D3B505A> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x10debb000 - 0x10deefff7 com.apple.CoreVideo (1.8 - 191.1) <FA99D150-EFCE-3F32-ACDF-5E91AD97F176> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x10df19000 - 0x10df5aff7 libGLU.dylib (12.0.34.11) <4F500E40-33FD-3EFF-8513-E553E3B4D560> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x10df6d000 - 0x10df75fff libGFXShared.dylib (12.0.34.11) <011CCF06-3F8D-3695-A60F-E67F72FF1583> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x10df7d000 - 0x10df88fff libGL.dylib (12.0.34.11) <C7196A5D-3BC1-301A-9695-A9122BC773B3> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x10df9f000 - 0x10dfddff7 libGLImage.dylib (12.0.34.11) <057F9F59-B58A-3C8D-A965-F4929A212406> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x10dfe6000 - 0x10dfe8fff libCVMSPluginSupport.dylib (12.0.34.11) <36238490-6F35-35CA-B0B8-4032ABA7C537> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
0x10dfee000 - 0x10dff1fff libCoreVMClient.dylib (119.5) <3B709F2E-35BA-3D96-9324-E56AF5F68E50> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x10dffa000 - 0x10e04afff libcups.2.dylib (435) <FA565876-F9B2-3021-8E89-6D665ED01B3D> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x10e064000 - 0x10e07efff com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <D2F0BF94-8656-3FBF-81AC-43D417B661F1> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x10e098000 - 0x10e0c9ffb com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <D50CDB44-72E9-3520-9965-93901621F781> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
0x10e0ed000 - 0x10e109ff3 libresolv.9.dylib (60) <B192EC27-84EC-3D8A-9CBF-0374B5C9B31A> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x10e11a000 - 0x10e20cff7 libiconv.2.dylib (44) <82529E3B-0485-344C-8075-83C7725D6A6F> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x10e21d000 - 0x10e290ffb com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <2D358FB4-61BB-3BB6-9EF7-D9868A0B0275> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
0x10e2c7000 - 0x10e2ccff7 libheimdal-asn1.dylib (452.1.1) <6E911973-1E1A-3F80-B955-FA78CF20FBFD> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
0x10e2d9000 - 0x10e2e5ff7 com.apple.OpenDirectory (10.11 - 194) <E0F63D60-23C8-3FB7-BA78-5BD861354352> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x10e300000 - 0x10e309ff3 com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <6EF43A6E-C071-36A3-8B94-694AC6BEF6D3> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
0x10e317000 - 0x10e330fff com.apple.CFOpenDirectory (10.11 - 194) <64C52603-1947-3350-819E-3A45F9036036> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x10e353000 - 0x10e3c7ff3 com.apple.securityfoundation (6.0 - 55126) <C2DFA113-1814-3701-B185-D82E11A26E86> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x10e40b000 - 0x10e4b2fff com.apple.LanguageModeling (1.0 - 1) <C405E993-F0DF-39E4-9B74-FE310E63DD8E> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
0x10e4cf000 - 0x10e4e6fff libmarisa.dylib (4) <4D3AE55B-CE77-364F-B8DE-C95CAA48B291> /usr/lib/libmarisa.dylib
0x10e4f3000 - 0x10e4feff7 libChineseTokenizer.dylib (16) <1794A880-9C3D-37B2-8F3E-6CAFFB396089> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
0x10e513000 - 0x10e524fff libcmph.dylib (6) <43880250-9C2D-395C-90C7-CCCE109FF1B2> /usr/lib/libcmph.dylib
0x10e531000 - 0x10e549fc7 libcompression.dylib (23) <803C89B9-1E7D-3658-A2CF-2B8371C54638> /usr/lib/libcompression.dylib
0x10e558000 - 0x10e55aff7 com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <0EA1807B-4F41-317D-A6C2-E6A23F201252> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
0x10e564000 - 0x10e58dff7 libxslt.1.dylib (14) <412A09C9-7C02-351E-A416-2453361EACA9> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x10e59d000 - 0x10e632fff com.apple.ink.framework (10.9 - 214) <F1B3B6C9-FF8D-3E68-93EB-8CDCEB65171A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x10e666000 - 0x10e871fff libFosl_dynamic.dylib (16.24) <7B19F360-858C-3C49-9E6D-A95CF3BE2186> /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
0x10ea1a000 - 0x10ee48fff com.apple.vision.FaceCore (3.3.1 - 3.3.1) <D02FBB03-42A5-3E75-83C1-F563B1E3258F> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
0x10f068000 - 0x10f0b7ff7 com.apple.opencl (2.6.9 - 2.6.9) <68A63931-3F6F-3DE2-9C8D-624006908B83> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x10f0d4000 - 0x10f0dffff com.apple.CrashReporterSupport (10.11 - 715) <D0D22E00-4DA0-3AEF-8522-0814F9070666> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x10f0f3000 - 0x10f115ff7 com.apple.IconServices (68 - 68) <9F8B9184-8DA8-3B7A-970B-3086DDD1CC6F> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
0x10f13a000 - 0x10f159ff7 com.apple.framework.Apple80211 (11.0 - 1101.30) <7A0350BD-18E0-38F3-80F2-EABD1643BA2D> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
0x10f16b000 - 0x10f1d5ff7 com.apple.framework.CoreWLAN (11.0 - 1100.19) <3CA2F32A-4FBF-39ED-83EC-F2E3C43D3775> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
0x10f221000 - 0x10f2c4fff com.apple.Bluetooth (4.4.0 - 4.4.0f4) <DA1727B1-03EE-32BE-922E-43F06C498AFF> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
0x10f34a000 - 0x10f3b1fff com.apple.framework.CoreWiFi (11.0 - 1100.19) <537EFC2F-3A23-36D7-9320-8834D51EB243> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
0x10f41a000 - 0x10f42dfff com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <A63B8FB0-F8B3-368D-B482-733FF0373610> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
0x10f448000 - 0x10f46ffff com.apple.ChunkingLibrary (167 - 167) <C22F5038-7354-330F-8F38-36F187E6A4B1> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
0x10f47e000 - 0x10f4b8ff7 com.apple.DebugSymbols (132 - 132) <6F5853A1-5DA8-3C42-8E02-2B972F34BCE0> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
0x10f4de000 - 0x10f566fff com.apple.CoreSymbolication (3.1 - 58048.1) <CC7CAE84-DEC6-3184-B841-559DBE97D025> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
0x10f581000 - 0x10f5d1ff7 com.apple.Symbolication (1.4 - 58044) <BC1259C8-C671-3014-A9C4-85BC767EA962> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
0x10f60a000 - 0x10f616fff com.apple.SpeechRecognitionCore (2.2.7 - 2.2.7) <12117823-8A9E-3C88-A01C-3B25D68535CE> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
0x10f62b000 - 0x10f62bfff com.apple.Carbon (154 - 157) <DF95E7EB-1CFC-3C83-B114-60FFEEAE166E> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x10f636000 - 0x10f636fff com.apple.Cocoa (6.11 - 22) <A033F342-1FEC-3DFD-830A-E8EE284DF492> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x10f63b000 - 0x10f796ffb com.apple.WebKitLegacy (11601 - 11601.1.56) <67953F90-F17B-3320-8F40-BF946F6A57B4> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebKitLegacy.framework/Versions/A/WebKitLegacy
0x10f89e000 - 0x10ff43ff3 com.apple.JavaScriptCore (11601 - 11601.1.56) <1FC92922-FBCD-3EA4-AE13-F2F05525A125> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x1100e1000 - 0x11119eff7 com.apple.WebCore (11601 - 11601.1.55) <2BB648CE-67B0-3D07-B512-9902FE4EF739> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
0x111b22000 - 0x111b26fff com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 96) <1D76DDD3-D45A-3679-8B72-5EECE6C1ACAC> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x111b30000 - 0x111b33ff7 com.apple.help (1.3.3 - 46) <AA185754-DEEB-3091-9301-7B23C4D36818> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x111b41000 - 0x111b46fff com.apple.ImageCapture (9.0 - 9.0) <E53CC0B8-9D36-3636-B602-8AB4CEB4C313> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x111b56000 - 0x111b6fffb com.apple.openscripting (1.7 - 169) <6AA25650-8900-33C6-AD49-D0543DB27C16> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x111b84000 - 0x111b85ff3 com.apple.print.framework.Print (10.0 - 266) <F13A0609-793A-3A43-A961-AAFC81AC8FDA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x111b90000 - 0x111b92ff7 com.apple.securityhi (9.0 - 55006) <A46A58CB-E0AA-3EBD-AABF-A3B219A18ACF> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x11514c000 - 0x11517aff7 com.apple.CoreServicesInternal (248 - 248) <EAD7A7B3-D775-3E4C-98B8-36D047795993> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/CoreServicesInternal
0x1151f0000 - 0x115474ff7 com.apple.RawCamera.bundle (6.16 - 817) <A09CE1E4-8EEE-38D5-BE7D-14FDC84D62A1> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
0x1165bf000 - 0x1165f0fff com.apple.CommerceKit (1.2.0 - 453) <7FF1718C-129D-335F-9472-73350B223E75> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/CommerceKit
0x116624000 - 0x116651fff com.apple.Safari.SafeBrowsing (11601 - 11601.1.48) <671465AB-8BEE-3B80-8590-672877DB5ADD> /System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/Versions/A/SafariSafeBrowsing
0x11667d000 - 0x11672cfff com.apple.cloudkit.CloudKit (480 - 480) <2507C1D3-733F-394A-9ADC-FF8FAD7D21B9> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit
0x1167ca000 - 0x1167cbffb libsysmon.dylib (85) <33D690F7-2025-3AEE-9942-0349F9053D92> /usr/lib/libsysmon.dylib
0x1167d2000 - 0x1167ddfff com.apple.CommerceCore (1.0 - 453) <2E605FE7-DEB6-354E-A6E1-E9D24D8E7B69> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
0x1167ec000 - 0x1167f0fff com.apple.ServerInformation (2.0 - 1) <D8306CE3-B5E5-3F18-ACE9-587722E2E6D2> /System/Library/PrivateFrameworks/ServerInformation.framework/Versions/A/ServerInformation
0x1167f8000 - 0x1167faffb libutil.dylib (43) <E37832CF-5EE6-345A-B0EC-FFC8D2B67375> /usr/lib/libutil.dylib
0x116c00000 - 0x1172ccffb com.apple.Safari.framework (11601 - 11601.1.56) <B42F2957-7CD1-3D0B-8DDE-814A05DF4C19> /System/Library/PrivateFrameworks/Safari.framework/Versions/A/Safari
0x11770c000 - 0x1179ebff7 com.apple.Safari.Shared (11601 - 11601.1.54) <EB44BE0A-79A1-3A00-A5D1-5F7E0A737FA1> /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/SafariShared
0x117b02000 - 0x117b3aff7 com.apple.Accounts (113 - 113) <689EE961-FC8D-3225-AD29-8AECDDB5AEBE> /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Accounts
0x117b6f000 - 0x117bbbff7 com.apple.corelocation (1486.17 - 1615.36) <57417982-D0E1-3835-B705-A0242E65C5E4> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation
0x117bd8000 - 0x117c09ff7 libtidy.A.dylib (15.17) <917B7716-5060-3755-A1BA-435DAC06E778> /usr/lib/libtidy.A.dylib
0x117c1a000 - 0x117c49fff com.apple.securityinterface (10.0 - 55065) <8F140606-7DDA-34D0-823E-514994E0DE8A> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
0x117c79000 - 0x117cdfff7 com.apple.StoreFoundation (1.0 - 453) <6328B8F8-D04C-3663-9514-6E18502ECE39> /System/Library/PrivateFrameworks/StoreFoundation.framework/Versions/A/StoreFoundation
0x117d40000 - 0x117ddafff com.apple.SoftwareUpdate.framework (6 - 786) <D9258552-224E-3E30-8851-3445081075A5> /System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdate.framework/Versions/A/SoftwareUpdate
0x117e5f000 - 0x117e81ff7 com.apple.framework.familycontrols (4.1 - 410) <941D3CE9-826F-38C9-A553-6F44435ADFF6> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x117e9c000 - 0x117eb1fff com.apple.AppContainer (4.0 - 261.1.1) <6F31BB33-0D51-3A4D-A7DD-42446BF43DA0> /System/Library/PrivateFrameworks/AppContainer.framework/Versions/A/AppContainer
0x117ec9000 - 0x117ecbff7 com.apple.SecCodeWrapper (4.0 - 261.1.1) <2CAEF317-4FB1-3A88-BF83-975469C7F272> /System/Library/PrivateFrameworks/SecCodeWrapper.framework/Versions/A/SecCodeWrapper
0x117ed2000 - 0x118140fff com.apple.AuthKit (1.0 - 1) <824743CB-250F-3456-8DD0-0A8D812A92EA> /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/AuthKit
0x118169000 - 0x1181a4fff com.apple.AuthKitUI (1.0 - 1) <768F2416-5052-3F06-804D-8B08D09E4581> /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKitUI.framework/Versions/A/AuthKitUI
0x1181e9000 - 0x118206fff com.apple.DistributionKit (700 - 1000) <96154AA5-C669-3BB1-A791-E87A19AA152D> /System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Frameworks/DistributionKit.framework/Versions/A/DistributionKit
0x118223000 - 0x11824ffff com.apple.framework.SystemAdministration (1.0 - 1.0) <F17C889A-632F-3946-87F3-B797C5F1ED75> /System/Library/PrivateFrameworks/SystemAdministration.framework/Versions/A/SystemAdministration
0x11827a000 - 0x118285fff com.apple.DirectoryService.Framework (10.11 - 194) <AE493A5F-E112-39C4-AD7A-3E740A21AB42> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x11828f000 - 0x118365ff7 com.apple.DiskImagesFramework (10.11 - 414) <AF08B107-F65D-36DD-9B94-A0C868C300BC> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages
0x1183c6000 - 0x1183cafff com.apple.LoginUICore (3.1 - 3.1) <6DCEED7A-529B-3AFD-8F83-97A40B56E4D9> /System/Library/PrivateFrameworks/LoginUIKit.framework/Versions/A/Frameworks/LoginUICore.framework/Versions/A/LoginUICore
0x1183d5000 - 0x118461fff libCoreStorage.dylib (517) <753BB578-62C6-36F8-B366-72EF7742D42B> /usr/lib/libCoreStorage.dylib
0x118488000 - 0x118493fff libcsfde.dylib (517) <83340980-0FC2-33DC-B98B-562C4842568E> /usr/lib/libcsfde.dylib
0x11849f000 - 0x118559fff com.apple.DiscRecording (9.0.1 - 9010.4.3) <9E68D2AF-7205-3764-B051-8F112AFA8208> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
0x1185c3000 - 0x118611fff libcurl.4.dylib (90) <00662A4C-B89A-3A17-93FF-950C6DE47F99> /usr/lib/libcurl.4.dylib
0x118623000 - 0x118656fff com.apple.MediaKit (16 - 807) <6F40D74C-7F2C-3693-AF80-63365A6F7680> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit
0x11866a000 - 0x118691ff7 com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <EA83603A-7C4D-37F1-A416-064CD1B9D34B> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedCloudStorage
0x1186b4000 - 0x1186b6fff com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <1FF63331-0B4A-385D-AC44-7AE665947553> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin
0x1186bd000 - 0x1186c6fff com.apple.icloud.FindMyDevice (1.0 - 1) <28CE764F-4C4C-3A75-B7AE-EDBC7A189E82> /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyDevice.framework/Versions/A/FindMyDevice
0x1186d6000 - 0x11870dff7 com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <207E4A14-E3CC-3658-ABAF-B5CAEC9ED1EB> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x11871b000 - 0x11872dfff libsasl2.2.dylib (209) <D48CE2C5-D0C5-39BD-A7DD-C999E81CF885> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x118736000 - 0x11873efff com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <B0028247-B333-36F5-8098-8EC95E6C2B23> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
0x11874c000 - 0x118833ff7 libcrypto.0.9.8.dylib (59) <7C4E5457-B66C-39CA-BC0E-15CA6C051FC0> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
0x11889c000 - 0x1188a4fff com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <8DBB11A2-150A-3E70-8B83-DDEDAB15E2C3> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP
0x1188ac000 - 0x1188bafff libIASAuthReboot.dylib (1010) <7BFFBDB4-8093-394A-8081-00846017D7A1> /usr/lib/libIASAuthReboot.dylib
0x1188c2000 - 0x1188ddfff com.apple.PackageKit.PackageUIKit (3.0 - 545.1) <8D299E3D-55E7-3B71-AAD2-91CAB5D6A04F> /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Frameworks/PackageUIKit.framework/Versions/A/PackageUIKit
0x1188f7000 - 0x1189b4fc7 com.apple.PackageKit (3.0 - 545.1) <0AF5667F-1292-3625-B930-26688F254568> /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Versions/A/PackageKit
0x118a39000 - 0x118a51fff com.apple.login (3.0 - 3.0) <078E6AF3-E73B-3F8D-B889-0A42EC1DBBE7> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/login
0x118a64000 - 0x118a81fff com.apple.pluginkit.framework (1.0 - 1) <0601C318-E10E-3A62-BCA1-67B3A6108F17> /System/Library/PrivateFrameworks/PlugInKit.framework/Versions/A/PlugInKit
0x118a9f000 - 0x118adcff3 com.apple.bom (14.0 - 193.6) <1EC081F8-056A-3956-BA41-C6FEC622C9BE> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x118af0000 - 0x118afffff com.apple.AppleFSCompression (80 - 1.0) <34166CFF-ED5D-3234-A0A2-CB1809879E72> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
0x118b09000 - 0x118b58ff7 com.apple.DiskManagement (8.0 - 950) <63F3800C-8DE8-3C6C-AFD0-17D630B388DC> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/DiskManagement
0x118b82000 - 0x1190a4fff com.apple.QuartzComposer (5.1 - 334) <B28D6929-25C0-3F27-9454-EAE22857EF4A> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
0x1193c4000 - 0x11946ffff com.apple.PDFKit (3.1 - 3.1) <165524C4-8101-341C-AD0A-CCBC1AFB0C2C> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
0x1194f3000 - 0x119517fff com.apple.quartzfilters (1.10.0 - 1.10.0) <B25F42F6-2548-39A8-9A9E-35331FD813EB> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
0x119548000 - 0x1197b4fff com.apple.imageKit (2.6 - 928) <753100AA-B8F4-3364-A111-88AAB67949B2> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
0x119a18000 - 0x119b03ff7 com.apple.QuickLookUIFramework (5.0 - 696.1) <921959F6-96C2-3814-8D20-0E761AB51199> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
0x119bd3000 - 0x119d17ff7 com.apple.QTKit (7.7.3 - 2937) <C04A69AB-93F9-3BB4-BF56-1CD408183CE7> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
0x119e2f000 - 0x119e32ff7 com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5 - 3.1.5) <E4643432-0DF2-3CD3-9F63-3A7665B25838> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
0x119e3a000 - 0x119fe1ffb com.apple.avfoundation (2.0 - 1046.9.1) <BFA3AB94-F05C-3827-BD20-4BE3DC6F3AAC> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/AVFoundation
0x11a173000 - 0x11a24bfff com.apple.CoreMedia (1.0 - 1731.15.4) <30C4C79B-38E7-331F-A3D1-8D0777D23FD4> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x11a2af000 - 0x11a805ff7 com.apple.MediaToolbox (1.0 - 1731.15.4) <BA54842F-7017-3E07-98A5-94E59C462929> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x11a8f9000 - 0x11ac74ffb com.apple.VideoToolbox (1.0 - 1731.15.4) <72715A24-C3BC-35D8-8240-BBBD56E37090> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x11acc4000 - 0x11acdafff com.apple.CoreMediaAuthoring (2.2 - 953) <82B62463-6125-3B03-AA57-8724E13C7F41> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
0x11acf3000 - 0x11ad3eff7 com.apple.CoreMediaIO (701.0 - 4790) <999CED97-2777-37EF-8425-F25B1B1F5A04> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
0x11ad67000 - 0x11adcaff3 libAVFAudio.dylib (161) <1E0384CE-FF8D-36EE-8A28-50CD673D3109> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/Resources/libAVFAudio.dylib
0x11ae1a000 - 0x11ae1dfff libspindump.dylib (197) <D55A6D6B-7B7D-3D15-AC6C-73DE9954C671> /usr/lib/libspindump.dylib
0x11ae24000 - 0x11ae54ff3 com.apple.CoreAVCHD (5.8.0 - 5800.4.2) <56AA41E6-2F60-31D8-B506-2D4A5C341C77> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
0x11ae60000 - 0x11ae65fff com.apple.MediaAccessibility (1.0 - 79) <309526B0-1A18-3C2D-B425-A2BB61EED005> /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/MediaAccessibility
0x11ae71000 - 0x11ae74fff com.apple.Mangrove (1.0 - 1) <7CA6F485-F7A5-301C-9F14-4C667EF8B2F3> /System/Library/PrivateFrameworks/Mangrove.framework/Versions/A/Mangrove
0x11ae7b000 - 0x11b253fef com.apple.CoreAUC (214.0.0 - 214.0.0) <36675355-FEF4-3DC0-9734-AE6F125883C2> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
0x11b260000 - 0x11b2b2fff com.apple.AppleVAFramework (5.0.31 - 5.0.31) <F0CFD860-FA5E-3BD5-80FA-12C0B4CF620D> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x11b2bd000 - 0x11b2c3fff com.apple.XPCService (2.0 - 1) <E50F1206-8B6B-3CDB-BC66-E5B70B4B41C7> /System/Library/PrivateFrameworks/XPCService.framework/Versions/A/XPCService
0x11b2cd000 - 0x11b2d8fff com.apple.AppSandbox (4.0 - 261.1.1) <39C1D57B-457A-39BD-BB0A-9B8C5D8C986E> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSandbox.framework/Versions/A/AppSandbox
0x11b2e5000 - 0x11b315ff7 libsandbox.1.dylib (459.1.8) <46104D7B-2B76-3C3C-A551-9DED100A2D8B> /usr/lib/libsandbox.1.dylib
0x11b32b000 - 0x11b333fff libMatch.1.dylib (27) <D8024E9A-795B-30FC-BCE7-DB1E20889AB9> /usr/lib/libMatch.1.dylib
0x11b338000 - 0x11b3c5fff com.apple.CorePDF (4.0 - 4) <EDC193AE-0D72-3BDD-807D-28D1A5942AE3> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
0x11b41f000 - 0x11b47fff7 com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 696.1) <727FE6BE-8E92-38A3-BDEB-2410B553BB27> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
0x11b4c6000 - 0x11b4cfff7 com.apple.DisplayServicesFW (3.0 - 378) <69821BC1-66F6-30FE-B706-134F3A9FCAD7> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x11b4db000 - 0x11b52dfff com.apple.ImageCaptureCore (7.0 - 7.0) <74BC5DBA-FD63-31B9-A55B-C3C128852F1D> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
0x11b574000 - 0x11b576ff7 com.apple.SafariServices.framework (11601 - 11601.1.56) <AE587153-A7C4-39CB-9755-CF3B64402B3A> /System/Library/PrivateFrameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices
0x11b57d000 - 0x11b5e9ff7 com.apple.contacts.Contacts (1.0 - 2137) <3503806B-F315-3869-88FD-FFF8D5C10973> /System/Library/Frameworks/Contacts.framework/Versions/A/Contacts
0x11b68b000 - 0x11b701ff7 com.apple.MMCS (1.3 - 349) <C445C851-09F2-34F8-AA4C-D7135C15945F> /System/Library/PrivateFrameworks/MMCS.framework/Versions/A/MMCS
0x11b740000 - 0x11b752fff com.apple.contacts.ContactsPersistence (1.0 - 2137) <40E67B07-5DC9-3B5E-8266-1A27142268D0> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsPersistence.framework/Versions/A/ContactsPersistence
0x11b76c000 - 0x11b9b7fff com.apple.AddressBook.framework (9.0 - 1679) <26FE27B6-40B7-3633-906D-5323ACEE3337> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
0x11bc55000 - 0x11bc5cff7 com.apple.phonenumbers (1.1.1 - 105) <49696A1F-83FC-3BE8-A7E8-F0F4EAA326BB> /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
0x11bc63000 - 0x11bc71fff com.apple.IntlPreferences (2.0 - 192) <5DE7D4D8-6E30-3AD2-B2BB-1E5475794768> /System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework/Versions/A/IntlPreferences
0x11bc82000 - 0x11bca1ff7 com.apple.contacts.vCard (1.0 - 2137) <74FA0133-CFBB-3055-B429-AF2D13B24D7D> /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/Versions/A/vCard
0x11bcd1000 - 0x11bcfcff7 com.apple.AddressBook.ContactsFoundation (8.0 - 2137) <082A84FD-0076-3129-8193-2BCB0EAD15E2> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/Versions/A/ContactsFoundation
0x11bd3d000 - 0x11bd4bfff com.apple.ToneLibrary (1.0 - 1) <E8B44453-4E70-393C-AECF-988D0A8284A6> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/ToneLibrary
0x11bd5e000 - 0x11bd73fff com.apple.ToneKit (1.0 - 1) <3722D681-0582-335A-A992-A972D2046163> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneKit.framework/Versions/A/ToneKit
0x11bd8e000 - 0x11bda9fff com.apple.aps.framework (4.0 - 4.0) <A3971E50-DD87-3752-B37A-E58557AD5AF2> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
0x11bdc6000 - 0x11be66fff com.apple.ViewBridge (157 - 157) <78610813-8150-3DD5-823D-F0ECDB0A583F> /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/ViewBridge
0x11bed0000 - 0x11bed2fff com.apple.OAuth (25 - 25) <DFC11955-75DD-303E-BFCB-0F70A4C541E0> /System/Library/PrivateFrameworks/OAuth.framework/Versions/A/OAuth
0x11bed9000 - 0x11bedefff com.apple.AssetCacheServices (14 - 14) <8C912A44-6635-33A0-82A3-389585BAC0F1> /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/AssetCacheServices
0x11beea000 - 0x11c357ffb com.apple.GeoServices (1.0 - 1151.2.13.1) <13CD8BAC-6DFD-3BD1-A2C4-683D5E2DE330> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices
0x11c6c6000 - 0x11c6d6ff3 com.apple.ProtocolBuffer (1 - 242) <B3D0CEE0-1ED1-39BB-8C81-896F36398802> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
0x11c6e9000 - 0x11c6edff7 com.apple.ParsecSubscriptionServiceSupport (1.0 - 972.9) <5B1DFFD5-82F6-3B45-9BF1-DE2929446F2B> /System/Library/PrivateFrameworks/ParsecSubscriptionServiceSupport.framework/Versions/A/ParsecSubscriptionServiceSupport
0x11c8f7000 - 0x11c909ff7 com.apple.webcontentfilter.framework (5.1 - 5.1) <C1CB2DA7-11B9-3547-B29C-132B48555501> /System/Library/PrivateFrameworks/WebContentAnalysis.framework/WebContentAnalysis
0x11c921000 - 0x11c944ff7 com.apple.speech.LatentSemanticMappingFramework (2.12.1 - 2.12.1) <D46E147D-0A33-3409-9B12-FA662854F408> /System/Library/Frameworks/LatentSemanticMapping.framework/Versions/A/LatentSemanticMapping
0x11c959000 - 0x11ca7bff7 com.apple.NetworkExtension (1.0 - 1) <3B268DF0-E234-3E11-8BEB-A819A56CB707> /System/Library/Frameworks/NetworkExtension.framework/NetworkExtension
0x11cb3d000 - 0x11cb60fff com.apple.Network (1.0 - 1) <166EA4A4-C5C1-3211-9F13-BE5A3E3FF317> /System/Library/PrivateFrameworks/Network.framework/Versions/A/Network
0x11cb86000 - 0x11cbb3ffb com.apple.SystemConfiguration.EAP8021X (14.0.0 - 14.0) <422C1D99-8B18-304D-9D3D-809E94F8244E> /System/Library/PrivateFrameworks/EAP8021X.framework/Versions/A/EAP8021X
0x11cbcb000 - 0x11cbd2fff libnetwork.dylib (582.1.4) <37BD4D39-4CCA-3073-9858-5FA784BF17C1> /usr/lib/libnetwork.dylib
0x11cbdb000 - 0x11cbf0ff3 libCGInterfaces.dylib (317.2) <3D568317-AAF7-3571-A22E-D23286BF3A69> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/Libraries/libCGInterfaces.dylib
0x11cbfb000 - 0x11cbfdfff libCGXType.A.dylib (934) <F52AC9F6-BC67-3885-9864-CDC00D9DD0AB> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib
0x11cc53000 - 0x11cc57fff libFontRegistryUI.dylib (155) <02F5D2F2-988B-36E0-B909-09CEAF5890E2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Resources/libFontRegistryUI.dylib
0x7fff64d77000 - 0x7fff64dadf5f dyld (360.14) <DF977301-4A63-32ED-9939-1EE3122D18D4> /usr/lib/dyld

External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 2
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 58697
thread_create: 0
thread_set_state: 0

VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=283.0M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=283.0M(100%)
Writable regions: Total=1.2G written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=1.2G(100%)

VIRTUAL REGION
REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced)
=========== ======= =======
ATS (font support) 32.2M 7
ATS (font support) (reserved) 4K 2 reserved VM address space (unallocated)
Activity Tracing 2048K 2
CG shared images 144K 5
CoreAnimation 48K 9
CoreUI image file 128K 2
Dispatch continuations 16.0M 2
JS JIT generated code 128.0M 5
JS JIT generated code (reserved) 896.0M 2 reserved VM address space (unallocated)
Kernel Alloc Once 8K 3
MALLOC 68.1M 20
MALLOC guard page 32K 7
Memory Tag 242 12K 2
Memory Tag 251 48K 3
Process Corpse Info 2048K 2
STACK GUARD 56.1M 17
Stack 15.2M 17
VM_ALLOCATE 40K 5
WebKit Malloc 8764K 47
__DATA 30.2M 370
__IMAGE 528K 2
__LINKEDIT 70.9M 300
__TEXT 212.1M 300
__UNICODE 552K 2
mapped file 72.5M 12
shared memory 16.3M 14
=========== ======= =======
TOTAL 1.6G 1133
TOTAL, minus reserved VM space 731.5M 1133

Model: MacBookPro9,1, BootROM MBP91.00D3.B0B, 4 processors, Intel Core i7, 2,3 GHz, 16 GB, SMC 2.1f175
Graphics: Intel HD Graphics 4000, Intel HD Graphics 4000, Built-In
Graphics: NVIDIA GeForce GT 650M, NVIDIA GeForce GT 650M, PCIe, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x31364B544631473634485A2D314736443120
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x31364B544631473634485A2D314736443120
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xF5), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.94.25.1a3)
Bluetooth: Version 4.4.0f4 16320, 3 services, 18 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: M4-CT256M4SSD2, 256,06 GB
Serial ATA Device: ST9500420AS, 500,11 GB
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: USB OPTICAL MOUSE
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: IR Receiver
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: iPad
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 25.1

Senast redigerat 2016-01-01 20:01
Ursprungligen av Matsaki:

...OS Version: Mac OS X 10.11 (15A284)...

Varför installerar du inte tillgängliga uppdateringar?

Börja med att uppdatera till 10.11.2. Med lite tur så räcker det för att lösa problemet.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-01 20:47

Men va f*n. Frugans dator och jag såg inte ens det. Och app store visar inga OS X uppdateringar?!? Drar ner combo update. Tack för dina falkögon Jesper.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-01 21:36

Problemet visar sig vara mycket besvärligare än så Jag gjorde en fusion drive till frugans dator. Och det har fungerat bra fram till nu. Det går inte att installera uppdateringen för att hårddisken inte möter kriterierna. Om jag startar om med alt nere så ser jag dubbla hårddiskar med samma namn, och ingen rescue disk.

Nu blir det jobbigt! Och jag som åker imorgon

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-01 21:45

Om jag gör cmd R så får jag upp diskstil osv. Kan jag göra en installation av OS X utan att radera all data?

Ursprungligen av Matsaki:

...Jag gjorde en fusion drive till frugans dator. Och det har fungerat bra fram till nu. Det går inte att installera uppdateringen för att hårddisken inte möter kriterierna...

Har aldrig förstått tjusningen med fusion-drive. Varför inte lägga operativsystemet på SSD:n, och all data på den mekaniska hårddisken? Mycket enklare att hantera (tycker jag), förmodligen mindre risk för problem, och totalt sett förmodligen ingen större skillnad i prestanda jämfört med fusion.

Ursprungligen av Matsaki:

Om jag gör cmd R så får jag upp diskstil osv. Kan jag göra en installation av OS X utan att radera all data?

Jag hade inte vågat chansa på det. Om datorn ser de två fusion-drive-delarna som två olika, men med samma namn, så känns det upplagt för dataförlust.

Jag hade börjat om, struntat i fusion-driven, och gjort enligt mitt förslag ovan (operativ på SSD, data på snurrdisk).

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-03 17:05

Jag tycker fusion drive är mycket smidigare, och det är nog därför Apple själva använder den lösningen. Nu ser jag henne inte igen fören feb/mars så hon får köra Chrome så länge. Sedan får jag bita i det sura äpplet (vilken vites det blev ) och göra om allt från början om jag inte hittar något sätt att lösa det innan. Håller tummarna det håller till dess!

 • Medlem
 • Karlskoga
 • 2016-01-04 11:02

Det är lite mer pill med att lägga data på en annan disk, med länkar osv, det är därför Fusion Drive tilltalar "vanliga" användare. Man måste kunna lite mer för att flytta de mappar som operativet skapar (Home med Bilder, Dokument etc). Alternativt att bara starta Bilder/iTunes etc, med Alt nere och välja en annan disk. Den "vanlige" användaren känner oftast inte till styrkan med alla Alt-kommandon.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-04 11:18
Ursprungligen av kenjon:

Det är lite mer pill med att lägga data på en annan disk, med länkar osv, det är därför Fusion Drive tilltalar "vanliga" användare. Man måste kunna lite mer för att flytta de mappar som operativet skapar (Home med Bilder, Dokument etc). Alternativt att bara starta Bilder/iTunes etc, med Alt nere och välja en annan disk. Den "vanlige" användaren känner oftast inte till styrkan med alla Alt-kommandon.

Då är min fru och jag "vanliga" användare då

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-22 03:05

QuickLookSatellite quit unexpectedly.

På min MBP mid 2012 med en DIY fusion drive. Jag kan inte uppdatera Mac OS från 10.11.0 eller iTunes och datorn kraschar hela tiden.

Citat:
Process:        QuickLookSatellite [6292]
Path:         /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
Identifier:      QuickLookSatellite
Version:        5.0 (521.1)
Code Type:       X86-64 (Native)
Parent Process:    ??? [1]
Responsible:      quicklookd [4163]
User ID:        501

Date/Time:       2016-01-22 02:50:17.715 +0100
OS Version:      Mac OS X 10.11 (15A284)
Report Version:    11
Anonymous UUID:    46B601DA-AB70-E622-01D4-5B5CAB389DC1

Sleep/Wake UUID:    ECFA8C0C-1C70-4DB5-B330-928927DC9256

Time Awake Since Boot: 350000 seconds
Time Since Wake:    49000 seconds

System Integrity Protection: enabled

Crashed Thread:    0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Exception Type:    EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes:    KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000090
Exception Note:    EXC_CORPSE_NOTIFY

VM Regions Near 0x90:
--> 
  __TEXT         0000000102047000-000000010204e000 [  28K] r-x/rwx SM=COW /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite

Application Specific Information:
qlmanage --diag 7231674.61
last generator in main thread: com.apple.qlgenerator.office

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0  com.apple.CoreText      	0x00000001081842fc TRunGlue::SelectRunForIndex(long) const + 326
1  com.apple.CoreText      	0x000000010815694d TRunGlue::GetGlyphID(long) const + 45
2  com.apple.CoreText      	0x00000001081568da OTL::TGlyphIterator::Next(long) + 86
3  com.apple.CoreText      	0x0000000108162914 OTL::GSUB::ApplyLookups(TRunGlue&, int, OTL::GlyphLookups&, unsigned char const*, unsigned long) const + 1358
4  com.apple.CoreText      	0x00000001081614ec TOpenTypeMorph::ShapeGlyphs(SyncState&) + 1782
5  com.apple.CoreText      	0x00000001081604ec TShapingEngine::ShapeGlyphs(TRunGlue&, AnnexTableFlag) + 142
6  com.apple.CoreText      	0x000000010816016d CTFontTransformGlyphs + 290
7  com.apple.WebCore       	0x000000011134e0ef WebCore::applyFontTransforms(WebCore::GlyphBuffer*, bool, int&, WebCore::Font const*, WebCore::WidthIterator&, unsigned int, bool, WTF::Vector<std::__1::pair<int, WebCore::OriginalAdvancesForCharacterTreatedAsSpace>, 64ul, WTF::CrashOnOverflow, 16ul>&) + 415
8  com.apple.WebCore       	0x0000000110422fd5 unsigned int WebCore::WidthIterator::advanceInternal<WebCore::SurrogatePairAwareTextIterator>(WebCore::SurrogatePairAwareTextIterator&, WebCore::GlyphBuffer*) + 5109
9  com.apple.WebCore       	0x0000000110421bae WebCore::WidthIterator::advance(int, WebCore::GlyphBuffer*) + 126
10 com.apple.WebCore       	0x00000001109a022f WebCore::FontCascade::getGlyphsAndAdvancesForSimpleText(WebCore::TextRun const&, int, int, WebCore::GlyphBuffer&, WebCore::FontCascade::ForTextEmphasisOrNot) const + 255
11 com.apple.WebCore       	0x000000011099d40d WebCore::FontCascade::drawSimpleText(WebCore::GraphicsContext*, WebCore::TextRun const&, WebCore::FloatPoint const&, int, int) const + 205
12 com.apple.WebCore       	0x0000000110a063c3 WebCore::GraphicsContext::drawText(WebCore::FontCascade const&, WebCore::TextRun const&, WebCore::FloatPoint const&, int, int) + 35
13 com.apple.WebCore       	0x00000001112993c1 WebCore::paintTextWithShadows(WebCore::GraphicsContext&, WebCore::FontCascade const&, WebCore::TextRun const&, WTF::AtomicString const&, int, int, int, int, WebCore::FloatPoint const&, WebCore::FloatRect const&, WebCore::ShadowData const*, bool, bool) + 737
14 com.apple.WebCore       	0x0000000111298996 WebCore::TextPainter::paintText() + 310
15 com.apple.WebCore       	0x00000001104f6b36 WebCore::InlineTextBox::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::LayoutUnit, WebCore::LayoutUnit) + 4166
16 com.apple.WebCore       	0x00000001104f53d2 WebCore::InlineFlowBox::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::LayoutUnit, WebCore::LayoutUnit) + 1762
17 com.apple.WebCore       	0x00000001104f4c66 WebCore::RootInlineBox::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::LayoutUnit, WebCore::LayoutUnit) + 198
18 com.apple.WebCore       	0x00000001104b6dac WebCore::RenderLineBoxList::paint(WebCore::RenderBoxModelObject*, WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) const + 1004
19 com.apple.WebCore       	0x00000001104b37a3 WebCore::RenderBlock::paintObject(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 547
20 com.apple.WebCore       	0x00000001104b560e WebCore::RenderBlock::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 478
21 com.apple.WebCore       	0x0000000110fb0e5a WebCore::RenderBlock::paintChild(WebCore::RenderBox&, WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::PaintInfo&, bool, WebCore::RenderBlock::PaintBlockType) + 602
22 com.apple.WebCore       	0x00000001104b408f WebCore::RenderBlock::paintChildren(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::PaintInfo&, bool) + 79
23 com.apple.WebCore       	0x00000001104b4037 WebCore::RenderBlock::paintContents(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 247
24 com.apple.WebCore       	0x00000001104b37a3 WebCore::RenderBlock::paintObject(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 547
25 com.apple.WebCore       	0x00000001104b560e WebCore::RenderBlock::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 478
26 com.apple.WebCore       	0x0000000110fb0e5a WebCore::RenderBlock::paintChild(WebCore::RenderBox&, WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::PaintInfo&, bool, WebCore::RenderBlock::PaintBlockType) + 602
27 com.apple.WebCore       	0x00000001104b408f WebCore::RenderBlock::paintChildren(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::PaintInfo&, bool) + 79
28 com.apple.WebCore       	0x00000001104b4037 WebCore::RenderBlock::paintContents(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 247
29 com.apple.WebCore       	0x00000001104b37a3 WebCore::RenderBlock::paintObject(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 547
30 com.apple.WebCore       	0x00000001104b560e WebCore::RenderBlock::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 478
31 com.apple.WebCore       	0x0000000110610f3e WebCore::RenderTableSection::paintCell(WebCore::RenderTableCell*, WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 254
32 com.apple.WebCore       	0x00000001106109f1 WebCore::RenderTableSection::paintObject(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 4321
33 com.apple.WebCore       	0x000000011060f8b4 WebCore::RenderTableSection::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 164
34 com.apple.WebCore       	0x000000011060f599 WebCore::RenderTable::paintObject(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 393
35 com.apple.WebCore       	0x000000011058a0dc WebCore::RenderTable::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 428
36 com.apple.WebCore       	0x0000000110fb0e5a WebCore::RenderBlock::paintChild(WebCore::RenderBox&, WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::PaintInfo&, bool, WebCore::RenderBlock::PaintBlockType) + 602
37 com.apple.WebCore       	0x00000001104b408f WebCore::RenderBlock::paintChildren(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&, WebCore::PaintInfo&, bool) + 79
38 com.apple.WebCore       	0x00000001104b4037 WebCore::RenderBlock::paintContents(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 247
39 com.apple.WebCore       	0x00000001104b37a3 WebCore::RenderBlock::paintObject(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 547
40 com.apple.WebCore       	0x00000001104b560e WebCore::RenderBlock::paint(WebCore::PaintInfo&, WebCore::LayoutPoint const&) + 478
41 com.apple.WebCore       	0x000000011101ab7d WebCore::RenderLayer::paintForegroundForFragmentsWithPhase(WebCore::PaintPhase, WTF::Vector<WebCore::LayerFragment, 1ul, WTF::CrashOnOverflow, 16ul> const&, WebCore::GraphicsContext*, WebCore::RenderLayer::LayerPaintingInfo const&, unsigned int, WebCore::RenderObject*) + 397
42 com.apple.WebCore       	0x0000000111018803 WebCore::RenderLayer::paintForegroundForFragments(WTF::Vector<WebCore::LayerFragment, 1ul, WTF::CrashOnOverflow, 16ul> const&, WebCore::GraphicsContext*, WebCore::GraphicsContext*, WebCore::LayoutRect const&, bool, WebCore::RenderLayer::LayerPaintingInfo const&, unsigned int, WebCore::RenderObject*, bool) + 467
43 com.apple.WebCore       	0x00000001104b2d10 WebCore::RenderLayer::paintLayerContents(WebCore::GraphicsContext*, WebCore::RenderLayer::LayerPaintingInfo const&, unsigned int) + 3056
44 com.apple.WebCore       	0x00000001104b2e58 WebCore::RenderLayer::paintLayerContents(WebCore::GraphicsContext*, WebCore::RenderLayer::LayerPaintingInfo const&, unsigned int) + 3384
45 com.apple.WebCore       	0x00000001104b2e58 WebCore::RenderLayer::paintLayerContents(WebCore::GraphicsContext*, WebCore::RenderLayer::LayerPaintingInfo const&, unsigned int) + 3384
46 com.apple.WebCore       	0x0000000111015247 WebCore::RenderLayer::paint(WebCore::GraphicsContext*, WebCore::LayoutRect const&, WebCore::LayoutSize const&, unsigned int, WebCore::RenderObject*, unsigned int) + 263
47 com.apple.WebCore       	0x00000001104b1875 WebCore::FrameView::paintContents(WebCore::GraphicsContext*, WebCore::IntRect const&) + 517
48 com.apple.WebKitLegacy    	0x000000010f98db7c -[WebFrame(WebInternal) _drawRect:contentsOnly:] + 268
49 com.apple.WebKitLegacy    	0x000000010f98d77d -[WebHTMLView drawSingleRect:] + 317
50 com.apple.WebKitLegacy    	0x000000010f98d4a7 -[WebHTMLView drawRect:] + 359
51 com.apple.AppKit       	0x0000000104cb986a -[NSView(NSInternal) _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inGraphicsContext:CGContext:topView:shouldChangeFontReferenceColor:] + 1331
52 com.apple.WebKitLegacy    	0x000000010f98d1fd -[WebHTMLView(WebPrivate) _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inGraphicsContext:CGContext:topView:shouldChangeFontReferenceColor:] + 141
53 com.apple.AppKit       	0x0000000104ed7d78 -[NSView(NSInternal) _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inContext:topView:] + 117
54 com.apple.WebKitLegacy    	0x000000010f99e219 -[WebHTMLView(WebPrivate) _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inContext:topView:] + 121
55 com.apple.AppKit       	0x0000000104ed7c85 -[NSView _drawRectBasedDisplayRectIgnoringOpacity:inContext:] + 214
56 com.apple.AppKit       	0x0000000104ddaea8 -[NSView displayRectIgnoringOpacity:inContext:] + 529
57 com.apple.qldisplay.Web    	0x00000001152371d9 0x115224000 + 78297
58 com.apple.qldisplay.Web    	0x000000011522b478 0x115224000 + 29816
59 com.apple.qldisplay.Web    	0x000000011522b6be 0x115224000 + 30398
60 com.apple.QuickLookUIFramework	0x00000001139cfc07 _QLThumbnailRequestSetThumbnailWithDataRepresentation + 184
61 com.apple.QuickLookFramework 	0x00000001020d2a0b QLThumbnailRequestSetThumbnailWithDataRepresentation + 444
62 com.apple.qlgenerator.office 	0x000000010d3f8906 GenerateThumbnailForURL + 1196
63 com.apple.QuickLookFramework 	0x00000001020d11c4 _QLThumbnailRequestCallGenerator + 560
64 com.apple.quicklook.satellite 	0x000000010204a2b3 0x102047000 + 12979
65 com.apple.quicklook.satellite 	0x000000010204b67e 0x102047000 + 18046
66 com.apple.quicklook.satellite 	0x000000010204a012 0x102047000 + 12306
67 com.apple.QuickLookFramework 	0x00000001020cf1fd ___QLGeneratorDispatchBlock_block_invoke_2 + 16
68 com.apple.QuickLookFramework 	0x000000010210aa0b QLTryCatchAndCrash(void () block_pointer) + 17
69 libdispatch.dylib       	0x0000000108d198ff _dispatch_call_block_and_release + 12
70 libdispatch.dylib       	0x0000000108d0e453 _dispatch_client_callout + 8
71 libdispatch.dylib       	0x0000000108d21c1c _dispatch_main_queue_callback_4CF + 1685
72 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000102d33789 __CFRUNLOOP_IS_SERVICING_THE_MAIN_DISPATCH_QUEUE__ + 9
73 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000102cf273d __CFRunLoopRun + 1949
74 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000102cf1d38 CFRunLoopRunSpecific + 296
75 com.apple.CoreFoundation   	0x0000000102d33751 CFRunLoopRun + 97
76 com.apple.XPCService     	0x00000001020ab628 xpc_service_main + 413
77 libdyld.dylib         	0x0000000108d6c5ad start + 1

Thread 1:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e78a __workq_kernreturn + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b058c _pthread_wqthread + 1283
2  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae375 start_wqthread + 13

Thread 2:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4f0a2 kevent_qos + 10
1  libdispatch.dylib       	0x0000000108d141ad _dispatch_mgr_invoke + 216
2  libdispatch.dylib       	0x0000000108d13e15 _dispatch_mgr_thread + 52

Thread 3:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e78a __workq_kernreturn + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b058c _pthread_wqthread + 1283
2  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae375 start_wqthread + 13

Thread 4:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e78a __workq_kernreturn + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b058c _pthread_wqthread + 1283
2  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae375 start_wqthread + 13

Thread 5:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e78a __workq_kernreturn + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b058c _pthread_wqthread + 1283
2  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae375 start_wqthread + 13

Thread 6:: com.apple.NSURLConnectionLoader
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f48c96 mach_msg_trap + 10
1  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f480d7 mach_msg + 55
2  com.apple.CoreFoundation   	0x0000000102cf3024 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
3  com.apple.CoreFoundation   	0x0000000102cf24ec __CFRunLoopRun + 1356
4  com.apple.CoreFoundation   	0x0000000102cf1d38 CFRunLoopRunSpecific + 296
5  com.apple.CFNetwork      	0x0000000108751c2d +[NSURLConnection(Loader) _resourceLoadLoop:] + 412
6  com.apple.Foundation     	0x00000001021a4084 __NSThread__start__ + 1351
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 7:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e2b2 __semwait_signal + 10
1  libsystem_c.dylib       	0x0000000108e6ba75 nanosleep + 199
2  libc++.1.dylib        	0x0000000102beb020 std::__1::this_thread::sleep_for(std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000000l> > const&) + 75
3  com.apple.JavaScriptCore   	0x0000000110210a8b bmalloc::Heap::scavenge(std::__1::unique_lock<bmalloc::StaticMutex>&, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000l> >) + 155
4  com.apple.JavaScriptCore   	0x00000001102106e4 bmalloc::Heap::concurrentScavenge() + 68
5  com.apple.JavaScriptCore   	0x0000000110212c6a bmalloc::AsyncTask<bmalloc::Heap, void (bmalloc::Heap::*)()>::entryPoint() + 90
6  com.apple.JavaScriptCore   	0x0000000110212c09 bmalloc::AsyncTask<bmalloc::Heap, void (bmalloc::Heap::*)()>::pthreadEntryPoint(void*) + 9
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 8:: JavaScriptCore::Marking
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4df5e __psynch_cvwait + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b173d _pthread_cond_wait + 767
2  libc++.1.dylib        	0x0000000102bac68f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe181b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe1668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 9:: JavaScriptCore::Marking
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4df5e __psynch_cvwait + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b173d _pthread_cond_wait + 767
2  libc++.1.dylib        	0x0000000102bac68f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe181b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe1668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 10:: JavaScriptCore::Marking
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4df5e __psynch_cvwait + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b173d _pthread_cond_wait + 767
2  libc++.1.dylib        	0x0000000102bac68f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe181b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe1668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 11:: JavaScriptCore::Marking
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4df5e __psynch_cvwait + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b173d _pthread_cond_wait + 767
2  libc++.1.dylib        	0x0000000102bac68f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe181b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe1668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 12:: JavaScriptCore::Marking
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4df5e __psynch_cvwait + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b173d _pthread_cond_wait + 767
2  libc++.1.dylib        	0x0000000102bac68f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe181b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe1668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 13:: JavaScriptCore::Marking
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4df5e __psynch_cvwait + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b173d _pthread_cond_wait + 767
2  libc++.1.dylib        	0x0000000102bac68f std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock<std::__1::mutex>&) + 47
3  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe181b JSC::GCThread::waitForNextPhase() + 171
4  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbe1668 JSC::GCThread::gcThreadMain() + 88
5  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6f62 WTF::threadEntryPoint(void*) + 178
6  com.apple.JavaScriptCore   	0x000000010fbd6e8f WTF::wtfThreadEntryPoint(void*) + 15
7  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b09b1 _pthread_body + 131
8  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b092e _pthread_start + 168
9  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae385 thread_start + 13

Thread 14:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e78a __workq_kernreturn + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b058c _pthread_wqthread + 1283
2  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae375 start_wqthread + 13

Thread 15:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e78a __workq_kernreturn + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b058c _pthread_wqthread + 1283
2  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae375 start_wqthread + 13

Thread 16:
0  libsystem_kernel.dylib    	0x0000000108f4e78a __workq_kernreturn + 10
1  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090b058c _pthread_wqthread + 1283
2  libsystem_pthread.dylib    	0x00000001090ae375 start_wqthread + 13

Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
 rax: 0x0000000000000000 rbx: 0x00007fff5db9a8e0 rcx: 0x0000000000000000 rdx: 0x0000000000000000
 rdi: 0xffffffffffffffff rsi: 0x0000000000000000 rbp: 0x00007fff5db98040 rsp: 0x00007fff5db98030
  r8: 0x00007fff5db9a8f0  r9: 0x0000000000000000 r10: 0xffffffffffffffff r11: 0x0000000000000200
 r12: 0x0000000000000000 r13: 0x0000000000000030 r14: 0x0000000000000000 r15: 0x0000000000000001
 rip: 0x00000001081842fc rfl: 0x0000000000010246 cr2: 0x0000000000000090
 
Logical CPU:   2
Error Code:   0x00000004
Trap Number:   14


Binary Images:
    0x102047000 -    0x10204dff7 com.apple.quicklook.satellite (5.0 - 521.1) <FA8CA033-F209-32B8-9920-F1494AB91694> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
    0x10205b000 -    0x10208aff7 com.apple.iTunesLibrary (12.3 - 12.3.0.44) <BD90CD07-392E-379C-BDAA-E7EA80FEEA60> /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/iTunesLibrary
    0x1020aa000 -    0x1020b0fff com.apple.XPCService (2.0 - 1) <E50F1206-8B6B-3CDB-BC66-E5B70B4B41C7> /System/Library/PrivateFrameworks/XPCService.framework/Versions/A/XPCService
    0x1020bb000 -    0x1020bbfff com.apple.ApplicationServices (48 - 48) <B5326BD2-AF17-3880-A8C5-3C990AE4A1C8> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
    0x1020c0000 -    0x102120ff7 com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 696.1) <727FE6BE-8E92-38A3-BDEB-2410B553BB27> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
    0x10216e000 -    0x1024c2ff7 com.apple.Foundation (6.9 - 1252) <2D13ED37-BFFE-3B7F-A65A-D6ED43B05EE9> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
    0x102750000 -    0x102750fff com.apple.Carbon (154 - 157) <DF95E7EB-1CFC-3C83-B114-60FFEEAE166E> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
    0x102755000 -    0x102abfddf libobjc.A.dylib (680) <CE3C3C78-A7BB-3147-8375-55424032FF5E> /usr/lib/libobjc.A.dylib
    0x102ba0000 -    0x102ba0fff com.apple.quartzframework (1.5 - 21) <E37B0DA2-8DEB-3D46-9038-BD91E789A375> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
    0x102ba5000 -    0x102bf8ff7 libc++.1.dylib (120.1) <54190E1B-EE49-3D6D-AC29-2813D7380BA5> /usr/lib/libc++.1.dylib
    0x102c55000 -    0x102c56ff3 com.apple.print.framework.Print (10.0 - 266) <F13A0609-793A-3A43-A961-AAFC81AC8FDA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
    0x102c5c000 -    0x102c5dffb libSystem.B.dylib (1225.1.1) <E48AAE3F-370E-34AE-AECA-4CA28F211479> /usr/lib/libSystem.B.dylib
    0x102c69000 -    0x1030ddff7 com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1253) <A8A44D66-A3B2-3B5D-B75B-EC2DC968F4BD> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
    0x10335d000 -    0x1045c1ffb com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 934) <58D776C4-1455-305A-A3EC-645D418541CC> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
    0x1046f8000 -    0x1046f8fff com.apple.CoreServices (728.4 - 728.4) <208E32DA-E7D9-3B4F-A545-EE2BFB53696D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
    0x1046fe000 -    0x1046fefff com.apple.Cocoa (6.11 - 22) <A033F342-1FEC-3DFD-830A-E8EE284DF492> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
    0x104705000 -    0x1048aaff3 com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.13 - 1.13) <7380C7DA-7CE8-34DF-BB3D-DAFE9406674F> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
    0x10499f000 -    0x104a12fff com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1178.1.4) <B30239A0-B11E-36E9-AB49-2C53942A6447> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
    0x104a4e000 -    0x104aacfff com.apple.SystemConfiguration (1.14 - 1.14) <FED4C250-DDEB-3CC3-B88D-FFA56E21425E> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
    0x104ae5000 -    0x104ae6fff com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 25) <BC19A1D1-805B-3FC5-BF0B-1EF6FB36FE74> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
    0x104aec000 -    0x104afdfff libz.1.dylib (60) <43317BEA-ACA2-34C2-AF37-902AA926C83A> /usr/lib/libz.1.dylib
    0x104b07000 -    0x105729fff com.apple.AppKit (6.9 - 1404.11) <AE68D5C7-0215-3027-A54B-437B1B392CA2> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
    0x105fd4000 -    0x10627afff com.apple.CoreData (120 - 640) <7934FDB8-526E-32F4-BE20-55388DB8CCBF> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
    0x1063cb000 -    0x106403fff com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 99) <8BD12AE2-BE91-37CF-955B-62E08551FF83> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
    0x106442000 -    0x1065c0fff com.apple.UIFoundation (1.0 - 435) <237F281F-7F15-3309-B749-F8DA37822F9F> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
    0x106684000 -    0x106687ffb libScreenReader.dylib (425.4) <1DCA43B7-C1BA-3A17-B69D-6F0491F648C0> /usr/lib/libScreenReader.dylib
    0x106690000 -    0x106690fff com.apple.Accelerate (1.10 - Accelerate 1.10) <C1EABB1D-444B-3AA5-AC39-B854E049CB71> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
    0x106698000 -    0x10669bfff com.apple.IOSurface (108.0.1 - 108.0.1) <43D70E5A-64F5-384A-A95E-64253538C24F> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
    0x1066a5000 -    0x1066a5fff com.apple.audio.units.AudioUnit (1.13 - 1.13) <017C6053-C32E-34EE-AAAE-6702E74F14EF> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
    0x1066b5000 -    0x106724ffb com.apple.datadetectorscore (7.0 - 460) <65672990-505F-3B1D-87FB-42BE532A4D07> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
    0x106770000 -    0x10687efff com.apple.desktopservices (1.10 - 1.10) <76AA21FE-0F96-366A-9B43-6188FBC29ABE> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
    0x106908000 -    0x106bfdff3 com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 806) <510697D0-2F92-3256-B587-AD11DF988430> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
    0x106d7c000 -    0x106d7dff7 libodfde.dylib (23) <B2194A77-3D29-3CE2-9D96-F8986A198980> /usr/lib/libodfde.dylib
    0x106d83000 -    0x106f51ff7 com.apple.QuartzCore (1.11 - 410.7) <3DDB2E3A-6902-3216-8DC4-56ED16B7C698> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
    0x107042000 -    0x1072bfffb com.apple.security (7.0 - 57336.1.9) <E44CA10F-E1E2-3DC5-BCF3-EF76649A0918> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
    0x10742a000 -    0x107430ff7 com.apple.speech.recognition.framework (5.1.1 - 5.1.1) <433F8745-874A-39B3-A7C6-2EDA8C2C6B4A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
    0x10743e000 -    0x107484ff7 libauto.dylib (186) <460B0167-C89B-37EC-823C-52F684B31C26> /usr/lib/libauto.dylib
    0x10749f000 -    0x1076acfff libicucore.A.dylib (551.24) <DEB70F32-DA94-323B-B6D1-03D09C8FB10C> /usr/lib/libicucore.A.dylib
    0x107776000 -    0x107865fff libxml2.2.dylib (29) <0702E13C-D726-3DAF-B0D1-77F7B9EF6A37> /usr/lib/libxml2.2.dylib
    0x10789d000 -    0x1079e4fff com.apple.coreui (2.1 - 362) <1F30C006-9058-3B39-9DC3-594FDB108174> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
    0x107b24000 -    0x107b75ff7 com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 - 4.3.0) <E9B6EFBA-F6EA-3F20-8C91-53EC7D464773> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
    0x107ba2000 -    0x107ba7fff com.apple.DiskArbitration (2.7 - 2.7) <B391A885-1286-3718-A341-8C84560DDE58> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
    0x107bb6000 -    0x107bb7fff liblangid.dylib (122) <EAC09BF0-5E88-3060-AA51-EC71B4D26F3C> /usr/lib/liblangid.dylib
    0x107bbf000 -    0x107be3fff com.apple.MultitouchSupport.framework (304.9 - 304.9) <650FA404-DC2C-365E-8373-218F1D765D35> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
    0x107bf8000 -    0x107bf9fff libDiagnosticMessagesClient.dylib (100) <F2D8CFCC-A00A-3675-9C01-EF0C663F2445> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
    0x107c06000 -    0x107c8fff7 com.apple.PerformanceAnalysis (1.0 - 1) <E7C53B84-558F-39EA-949C-82F4163F6F14> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
    0x107d1a000 -    0x107d36fff com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 239) <05652CAD-E7F5-3225-929D-E13F241FBA41> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
    0x107d55000 -    0x107d63fff com.apple.opengl (12.0.34 - 12.0.34) <7D63C884-AF3D-3167-ABCE-F7EEBDF9762B> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
    0x107d6c000 -    0x107d6dfff libSymbolConverter.dylib (68) <E2770058-4745-380E-89A4-AB45955590B7> /System/Library/CoreServices/Encodings/libSymbolConverter.dylib
    0x107d73000 -    0x107d94fff com.apple.Sharing (438.0.1 - 438.0.1) <10C4A9FA-47C9-37D9-A60A-C27CC57A2539> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
    0x107dc6000 -    0x107fd2ff7 com.apple.CoreImage (11.0.0 - 366) <8FEAE237-1EBA-3058-B4B3-BB36F6640F44> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
    0x108130000 -    0x10825cff7 com.apple.CoreText (352.0 - 494.3) <2A5DCA97-300D-36FB-9E94-3041CFF6D615> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
    0x108315000 -    0x1084deff7 com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1432) <1C0E4F9F-375D-305B-A8E5-DE8D4C4B8A80> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
    0x10857f000 -    0x10862ffff com.apple.backup.framework (1.7 - 1.7) <551ABBE3-211D-3D7D-B811-B2F863DD17CB> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
    0x1086cb000 -    0x1086e7ff7 libextension.dylib (78) <3A674BC1-8D7E-3A62-80EF-F950B02CB0FF> /usr/lib/libextension.dylib
    0x10870d000 -    0x108738ff3 libarchive.2.dylib (32) <731529D2-1178-3742-AFE0-6CA8568FBB19> /usr/lib/libarchive.2.dylib
    0x108749000 -    0x1089d0ff3 com.apple.CFNetwork (760.0.5 - 760.0.5) <66C3378C-430D-3803-8025-66120AFDCD16> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
    0x108bc3000 -    0x108bdeff7 libCRFSuite.dylib (34) <65E4DC91-A994-3921-B5B0-696123CE0C1E> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
    0x108bef000 -    0x108c18fff libc++abi.dylib (125) <F5027B46-1801-344D-BD51-2E6D188C8900> /usr/lib/libc++abi.dylib
    0x108c27000 -    0x108c2bfff libcache.dylib (75) <4948E2C8-867F-3E9D-AAE7-2F30F0B345C6> /usr/lib/system/libcache.dylib
    0x108c33000 -    0x108c3eff7 libcommonCrypto.dylib (60074) <BD1DCF19-8353-3F6A-AFFA-EBBA29A302A8> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
    0x108c50000 -    0x108c57ff7 libcompiler_rt.dylib (62) <253B36E5-572D-377D-AE99-A02CE32590E5> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
    0x108c66000 -    0x108c6efff libcopyfile.dylib (127) <CA2602AB-E8B7-3CD8-A0C5-D86E35FDA09F> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
    0x108c75000 -    0x108cecfc7 libcorecrypto.dylib (334) <4E1B969F-8449-3B21-9880-51AD58E25AA6> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
    0x108d0c000 -    0x108d39fff libdispatch.dylib (500.1.5) <6B38497E-9448-3433-9D6B-6223F2A99431> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
    0x108d69000 -    0x108d6cffb libdyld.dylib (360.14) <F9D64D8C-4C33-3D06-B7F8-697F13292894> /usr/lib/system/libdyld.dylib
    0x108d7b000 -    0x108d7bff7 libkeymgr.dylib (28) <47080280-8B57-3D75-8A20-9E100864DE27> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
    0x108d85000 -    0x108d85ff7 liblaunch.dylib (755.1.19) <7EC0F297-43CC-3D11-B46B-7E72E372648A> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
    0x108d8f000 -    0x108d94ff7 libmacho.dylib (875.1) <A9EC23EC-11A0-3B4F-A8AC-B990C8267A6E> /usr/lib/system/libmacho.dylib
    0x108da1000 -    0x108da3ff7 libquarantine.dylib (80) <1693C5FE-EA0A-3122-85EB-7950ECC7435A> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
    0x108daa000 -    0x108dabffb libremovefile.dylib (41) <C7CFF5F2-AFFB-3C8D-BDB4-D66D50E657C0> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
    0x108db5000 -    0x108dccfff libsystem_asl.dylib (322) <97D794DA-8CE5-3676-AC5E-364F6D172BDA> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
    0x108de0000 -    0x108de1fff libsystem_blocks.dylib (65) <1B4F1F10-823E-3781-8162-6884D14DF0D6> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
    0x108dec000 -    0x108e79fe7 libsystem_c.dylib (1081.1.3) <A60CE86D-1FF3-32AD-A672-C7597F884529> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
    0x108ea7000 -    0x108ea9ff7 libsystem_configuration.dylib (801.1.1) <EB55C3D8-048D-350E-BF24-0CBD4479D51C> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
    0x108eb2000 -    0x108eb4fff libsystem_coreservices.dylib (19) <692631A0-1923-32CA-9BD5-044B1382FFDE> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
    0x108ebf000 -    0x108ed3fff libsystem_coretls.dylib (82) <21EDACF1-D9B3-3086-9821-60EB75E7F965> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib
    0x108ee3000 -    0x108eebffb libsystem_dnssd.dylib (624.1.2) <DB6AB206-4AD8-369D-BF57-1D246AD60582> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
    0x108ef5000 -    0x108f1eff7 libsystem_info.dylib (476) <65D0643A-C8AE-3E8D-9F6E-E4AD823F16B2> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
    0x108f37000 -    0x108f55fff libsystem_kernel.dylib (3247.1.106) <7DD242A1-E2BF-39D1-8787-B174046E4F15> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
    0x108f72000 -    0x108fa1fc3 libsystem_m.dylib (3105) <07D50372-30ED-3B03-9FA0-0662BF8F0098> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
    0x108faf000 -    0x108fcbff7 libsystem_malloc.dylib (67) <1B57A614-3D60-3F87-876F-7DB4AF38120F> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
    0x108fd8000 -    0x109036fff libsystem_network.dylib (582.1.4) <14ECA259-D471-3E47-A843-FF0990577893> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
    0x10906c000 -    0x109074fff libsystem_networkextension.dylib (384.1.2) <4736FCC5-9DBA-31F4-AAC8-CD0A177CF502> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
    0x109085000 -    0x10908effb libsystem_notify.dylib (149) <56ABC155-CB99-30A8-A8B1-C204B5615092> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
    0x109099000 -    0x1090a1fef libsystem_platform.dylib (73.1.1) <3F4D2390-E3DE-3C24-A515-95DFAC8671C4> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
    0x1090ad000 -    0x1090b6ff7 libsystem_pthread.dylib (137.1.1) <1373D0F1-C6CA-364E-A6BA-8BDBD0D34670> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
    0x1090c5000 -    0x1090c8fff libsystem_sandbox.dylib (459.1.8) <2F36D536-482C-39EC-BAFD-72297728F0A4> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
    0x1090d1000 -    0x1090d2fff libsystem_secinit.dylib (20) <932ED582-E80F-39DA-B0FA-F1BC5F1AD2F8> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
    0x1090d8000 -    0x1090e9ff7 libsystem_trace.dylib (200) <E26A91EA-AD67-3FA2-A3B6-79A93DCC716E> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
    0x1090f8000 -    0x1090f8ff7 libunc.dylib (29) <D9B0C7B1-8648-3AAC-931C-E7CD362FAA8A> /usr/lib/system/libunc.dylib
    0x109101000 -    0x109106ff3 libunwind.dylib (35.3) <FDA18078-A775-3BAF-A5A6-8A7B75D6AA99> /usr/lib/system/libunwind.dylib
    0x109111000 -    0x10913afff libxpc.dylib (755.1.19) <3E09C275-A33B-357A-B0AB-A2DDF88EC9D5> /usr/lib/system/libxpc.dylib
    0x10915d000 -    0x10915dfff libenergytrace.dylib (10) <64F779D4-2192-37EC-8DB5-EC55BAE50058> /usr/lib/libenergytrace.dylib
    0x109167000 -    0x109177fff libbsm.0.dylib (34) <F1E41935-5C5D-3704-AE9D-AEA1F2BCF8B1> /usr/lib/libbsm.0.dylib
    0x109186000 -    0x109191fff libkxld.dylib (3247.1.106) <D38002C3-A391-361B-ACD3-5FF2EDA51EDC> /usr/lib/system/libkxld.dylib
    0x10919d000 -    0x1091abfff libxar.1.dylib (302) <898402AF-0DF3-341D-83EA-4A1B1770E718> /usr/lib/libxar.1.dylib
    0x1091b9000 -    0x1092d6fff libsqlite3.dylib (216) <6ED840B7-716E-3CA9-BBA0-7BE4B6E85A4F> /usr/lib/libsqlite3.dylib
    0x1092f3000 -    0x1092f7fff libpam.2.dylib (20) <7F986CE8-EF74-3BC3-BB7E-5267E24EAFFE> /usr/lib/libpam.2.dylib
    0x109300000 -    0x109300fff libOpenScriptingUtil.dylib (169) <5C4A51D4-09A9-3209-8E57-15F112725CC4> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
    0x109308000 -    0x109316ff7 libbz2.1.0.dylib (38) <99C5121D-8147-3B51-8D79-66245C863338> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
    0x109323000 -    0x10933dff3 liblzma.5.dylib (10) <8CD18286-49EA-31E4-8A73-1BF8DECED6C6> /usr/lib/liblzma.5.dylib
    0x109347000 -    0x10934ffff com.apple.CoreServices.FSEvents (1222.1.1 - 1222.1.1) <79DF16A7-E169-38A5-BF5E-2D45F86DE154> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
    0x109359000 -    0x10963eff3 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1136 - 1136) <9DE930A3-63C0-3E21-965A-132D97D61892> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
    0x1096be000 -    0x10975efff com.apple.Metadata (10.7.0 - 972.9) <83FB4CDD-29DE-3DAD-8FEB-FD9E9474576F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
    0x1097cf000 -    0x10982cfff com.apple.CoreServices.OSServices (728.4 - 728.4) <FF34E0E4-6559-3102-8833-E93DF21C9A4F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
    0x109876000 -    0x1098e5fff com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <45A716CD-D9E7-3F1F-9EC8-BB37CA9E8C04> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
    0x10992f000 -    0x109984fff com.apple.AE (701 - 701) <87FDCC5A-82AC-36A2-BFE9-D0B2A3D870F1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
    0x1099ba000 -    0x109adfff7 com.apple.LaunchServices (728.4 - 728.4) <78774CB9-B206-360F-BC9F-2ACA69811814> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
    0x109b96000 -    0x109bc4ff7 com.apple.DictionaryServices (1.2 - 250) <94678AC8-41FF-3D2E-A35E-D83AD18D7A78> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
    0x109bf0000 -    0x109c35ff7 com.apple.coreservices.SharedFileList (24.2 - 24.2) <07212306-2DBC-303B-B042-4C02E70F073C> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
    0x109c6c000 -    0x109c74fff com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <5602F3EB-64F6-3495-BEF0-988F92974234> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
    0x109c80000 -    0x109c8afff com.apple.NetAuth (6.0 - 6.0) <ABBBE552-26E0-3682-8BFD-C59EC702F347> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
    0x109c98000 -    0x109c9afff com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <07F03548-C89E-3082-B170-6D03D839B551> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
    0x109ca4000 -    0x109ca9fff com.apple.TCC (1.0 - 1) <8D7468B6-D5A3-3BF9-BD98-E8087AF0B61B> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
    0x109cb9000 -    0x109f4cff7 libmecabra.dylib (696) <55386F90-7260-38EC-BA41-897865944908> /usr/lib/libmecabra.dylib
    0x109fab000 -    0x10a01cfff com.apple.ApplicationServices.ATS (377 - 394) <BCFC24A8-6ACA-3B90-8896-019F38A649F6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
    0x10a04e000 -    0x10a0e4ff7 com.apple.ColorSync (4.9.0 - 4.9.0) <AA8AD098-1792-3803-926B-6A9DAC9CCF9A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
    0x10a134000 -    0x10a180ffb com.apple.HIServices (1.22 - 548) <19389B63-C373-31AE-9180-3A11093EAE58> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
    0x10a1bd000 -    0x10a1ccffb com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <E7D610A1-1445-3CA3-B9A1-EE15D54B75AB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
    0x10a1e0000 -    0x10a22bffb com.apple.print.framework.PrintCore (11.0 - 472) <34EA102A-D482-37FF-9C9B-E4FE4275913B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
    0x10a260000 -    0x10a29afff com.apple.QD (3.12 - 302) <46969760-B02A-3ED5-B8BC-D6144939B16E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
    0x10a2bb000 -    0x10a2c7fff com.apple.speech.synthesis.framework (5.4.12 - 5.4.12) <8D8F331E-21D2-3B7E-B977-3EB1D9E44D5B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
    0x10a2de000 -    0x10a320ff7 com.apple.Metal (54.26.3 - 54.26.3) <9000AE52-6638-309E-90A5-CB18C83A0A0E> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
    0x10a3a7000 -    0x10a865fd3 com.apple.vImage (8.0 - 8.0) <7CBF4A5A-FA05-3577-BFB4-133E0BDF5EDA> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
    0x10a8c3000 -    0x10a8c3fff com.apple.Accelerate.vecLib (3.10 - vecLib 3.10) <715465E1-283F-3A84-B522-73E32D4F0755> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
    0x10a8ca000 -    0x10a9dcfef libvDSP.dylib (563.3) <1CF0ABF8-ADD3-3DEA-8E12-AA4C97ACCB95> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
    0x10a9ea000 -    0x10aaa3ff7 libvMisc.dylib (563.3) <6FA62C6F-4722-3A64-8116-75A2B902989B> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
    0x10aab2000 -    0x10aeb4fff libLAPACK.dylib (1159) <BDADCDAE-1FD8-3190-B9DD-DB671495EEE2> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
    0x10af16000 -    0x10b0d6feb libBLAS.dylib (1159) <4A01C32E-452C-314C-B878-E301D4998C68> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
    0x10b0fa000 -    0x10b110ff7 libLinearAlgebra.dylib (1159) <01BD9187-521F-3F96-B477-24511318AECD> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
    0x10b119000 -    0x10b129fff libSparseBLAS.dylib (1159) <C10D35D2-3D3D-3EB0-8215-527BD1F1F3E0> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
    0x10b132000 -    0x10b132fff libmetal_timestamp.dylib (600.0.41.2) <C8548755-D695-380D-991E-A94484084B6E> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUCompiler.framework/libmetal_timestamp.dylib
    0x10b139000 -    0x10b13cff7 libCoreFSCache.dylib (119.5) <9BFF447F-D571-3EE6-860E-29886F1F913F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
    0x10b145000 -    0x10b14bfff com.apple.IOAccelerator (203.7.1 - 203.7.1) <68212F3D-7660-3391-89CA-99363ED9AB4D> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
    0x10b15b000 -    0x10b256fff libFontParser.dylib (158) <3CD078A8-2E20-3B0F-B312-A2E641C76873> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
    0x10b2e0000 -    0x10b325ff3 libFontRegistry.dylib (155) <BC1B3AD5-4927-3AB7-94FF-CD93BF895D98> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
    0x10b352000 -    0x10b36ffff com.apple.AppleVPAFramework (2.0.15 - 2.0.15) <2847B765-B0A9-3D74-BDEF-556795270AE1> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVPA.framework/Versions/A/AppleVPA
    0x10b379000 -    0x10b406dd7 com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <6230F3A0-C89D-3A35-A896-A17B3513E8DB> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
    0x10b466000 -    0x10b48aff7 libJPEG.dylib (1432) <3A9FA6E4-C315-357E-984A-B00565F8FD82> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
    0x10b498000 -    0x10b4f3ff7 libTIFF.dylib (1432) <38655E86-6726-31D1-A4DF-0C8BBE504B0B> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
    0x10b50a000 -    0x10b52fff7 libPng.dylib (1432) <62A78342-19B9-3CEA-9832-5DB7F24B8CF9> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
    0x10b53d000 -    0x10b541fff libGIF.dylib (1432) <5A5C6F14-D41E-3C90-9AEE-E94DA9124E8D> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
    0x10b549000 -    0x10b63bff7 libJP2.dylib (1432) <FB66F098-1365-378D-88E8-0008BA72CA6F> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
    0x10b66c000 -    0x10b66eff7 libRadiance.dylib (1432) <C3F42E90-28EC-3DB3-B907-8D403D3B505A> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
    0x10b673000 -    0x10b6a7ff7 com.apple.CoreVideo (1.8 - 191.1) <FA99D150-EFCE-3F32-ACDF-5E91AD97F176> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
    0x10b6d1000 -    0x10b712ff7 libGLU.dylib (12.0.34.11) <4F500E40-33FD-3EFF-8513-E553E3B4D560> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
    0x10b725000 -    0x10b72dfff libGFXShared.dylib (12.0.34.11) <011CCF06-3F8D-3695-A60F-E67F72FF1583> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
    0x10b73b000 -    0x10b746fff libGL.dylib (12.0.34.11) <C7196A5D-3BC1-301A-9695-A9122BC773B3> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
    0x10b761000 -    0x10b79fff7 libGLImage.dylib (12.0.34.11) <057F9F59-B58A-3C8D-A965-F4929A212406> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
    0x10b7a9000 -    0x10b7abfff libCVMSPluginSupport.dylib (12.0.34.11) <36238490-6F35-35CA-B0B8-4032ABA7C537> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
    0x10b7b3000 -    0x10b7b6fff libCoreVMClient.dylib (119.5) <3B709F2E-35BA-3D96-9324-E56AF5F68E50> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
    0x10b7be000 -    0x10b80efff libcups.2.dylib (435) <FA565876-F9B2-3021-8E89-6D665ED01B3D> /usr/lib/libcups.2.dylib
    0x10b82a000 -    0x10b844fff com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <D2F0BF94-8656-3FBF-81AC-43D417B661F1> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
    0x10b860000 -    0x10b891ffb com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <D50CDB44-72E9-3520-9965-93901621F781> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
    0x10b8b6000 -    0x10b8d2ff3 libresolv.9.dylib (60) <B192EC27-84EC-3D8A-9CBF-0374B5C9B31A> /usr/lib/libresolv.9.dylib
    0x10b8e0000 -    0x10b9d2ff7 libiconv.2.dylib (44) <82529E3B-0485-344C-8075-83C7725D6A6F> /usr/lib/libiconv.2.dylib
    0x10b9e2000 -    0x10ba55ffb com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <2D358FB4-61BB-3BB6-9EF7-D9868A0B0275> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
    0x10ba86000 -    0x10ba8bff7 libheimdal-asn1.dylib (452.1.1) <6E911973-1E1A-3F80-B955-FA78CF20FBFD> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
    0x10ba95000 -    0x10baa1ff7 com.apple.OpenDirectory (10.11 - 194) <E0F63D60-23C8-3FB7-BA78-5BD861354352> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
    0x10bab7000 -    0x10bac0ff3 com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <6EF43A6E-C071-36A3-8B94-694AC6BEF6D3> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
    0x10bac9000 -    0x10bae2fff com.apple.CFOpenDirectory (10.11 - 194) <64C52603-1947-3350-819E-3A45F9036036> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
    0x10bb0b000 -    0x10bb7fff3 com.apple.securityfoundation (6.0 - 55126) <C2DFA113-1814-3701-B185-D82E11A26E86> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
    0x10bbc2000 -    0x10bc69fff com.apple.LanguageModeling (1.0 - 1) <C405E993-F0DF-39E4-9B74-FE310E63DD8E> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
    0x10bc8a000 -    0x10bca1fff libmarisa.dylib (4) <4D3AE55B-CE77-364F-B8DE-C95CAA48B291> /usr/lib/libmarisa.dylib
    0x10bcb3000 -    0x10bcbeff7 libChineseTokenizer.dylib (16) <1794A880-9C3D-37B2-8F3E-6CAFFB396089> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
    0x10bccd000 -    0x10bcdefff libcmph.dylib (6) <43880250-9C2D-395C-90C7-CCCE109FF1B2> /usr/lib/libcmph.dylib
    0x10bceb000 -    0x10bd03fc7 libcompression.dylib (23) <803C89B9-1E7D-3658-A2CF-2B8371C54638> /usr/lib/libcompression.dylib
    0x10bd0d000 -    0x10bd0fff7 com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <0EA1807B-4F41-317D-A6C2-E6A23F201252> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
    0x10bd1a000 -    0x10bd43ff7 libxslt.1.dylib (14) <412A09C9-7C02-351E-A416-2453361EACA9> /usr/lib/libxslt.1.dylib
    0x10bd51000 -    0x10bde6fff com.apple.ink.framework (10.9 - 214) <F1B3B6C9-FF8D-3E68-93EB-8CDCEB65171A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
    0x10be21000 -    0x10c02cfff libFosl_dynamic.dylib (16.24) <7B19F360-858C-3C49-9E6D-A95CF3BE2186> /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
    0x10c1d6000 -    0x10c604fff com.apple.vision.FaceCore (3.3.1 - 3.3.1) <D02FBB03-42A5-3E75-83C1-F563B1E3258F> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
    0x10c81f000 -    0x10c86eff7 com.apple.opencl (2.6.9 - 2.6.9) <68A63931-3F6F-3DE2-9C8D-624006908B83> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
    0x10c88a000 -    0x10c895fff com.apple.CrashReporterSupport (10.11 - 715) <D0D22E00-4DA0-3AEF-8522-0814F9070666> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
    0x10c8a6000 -    0x10c8c8ff7 com.apple.IconServices (68 - 68) <9F8B9184-8DA8-3B7A-970B-3086DDD1CC6F> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
    0x10c8f1000 -    0x10c910ff7 com.apple.framework.Apple80211 (11.0 - 1101.30) <7A0350BD-18E0-38F3-80F2-EABD1643BA2D> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
    0x10c923000 -    0x10c98dff7 com.apple.framework.CoreWLAN (11.0 - 1100.19) <3CA2F32A-4FBF-39ED-83EC-F2E3C43D3775> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
    0x10c9dc000 -    0x10ca7ffff com.apple.Bluetooth (4.4.0 - 4.4.0f4) <DA1727B1-03EE-32BE-922E-43F06C498AFF> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
    0x10cb06000 -    0x10cb6dfff com.apple.framework.CoreWiFi (11.0 - 1100.19) <537EFC2F-3A23-36D7-9320-8834D51EB243> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
    0x10cbd1000 -    0x10cbe4fff com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <A63B8FB0-F8B3-368D-B482-733FF0373610> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
    0x10cc01000 -    0x10cc28fff com.apple.ChunkingLibrary (167 - 167) <C22F5038-7354-330F-8F38-36F187E6A4B1> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
    0x10cc3a000 -    0x10cc74ff7 com.apple.DebugSymbols (132 - 132) <6F5853A1-5DA8-3C42-8E02-2B972F34BCE0> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
    0x10cc93000 -    0x10cd1bfff com.apple.CoreSymbolication (3.1 - 58048.1) <CC7CAE84-DEC6-3184-B841-559DBE97D025> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
    0x10cd35000 -    0x10cd85ff7 com.apple.Symbolication (1.4 - 58044) <BC1259C8-C671-3014-A9C4-85BC767EA962> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
    0x10cdc5000 -    0x10cdd1fff com.apple.SpeechRecognitionCore (2.2.7 - 2.2.7) <12117823-8A9E-3C88-A01C-3B25D68535CE> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
    0x10cde4000 -    0x10cdeffff com.apple.AppSandbox (4.0 - 261.1.1) <39C1D57B-457A-39BD-BB0A-9B8C5D8C986E> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSandbox.framework/Versions/A/AppSandbox
    0x10ce03000 -    0x10ce33ff7 libsandbox.1.dylib (459.1.8) <46104D7B-2B76-3C3C-A551-9DED100A2D8B> /usr/lib/libsandbox.1.dylib
    0x10ce4e000 -    0x10ce63fff com.apple.AppContainer (4.0 - 261.1.1) <6F31BB33-0D51-3A4D-A7DD-42446BF43DA0> /System/Library/PrivateFrameworks/AppContainer.framework/Versions/A/AppContainer
    0x10ce7c000 -    0x10ce7eff7 com.apple.SecCodeWrapper (4.0 - 261.1.1) <2CAEF317-4FB1-3A88-BF83-975469C7F272> /System/Library/PrivateFrameworks/SecCodeWrapper.framework/Versions/A/SecCodeWrapper
    0x10ce8c000 -    0x10ce94fff libMatch.1.dylib (27) <D8024E9A-795B-30FC-BCE7-DB1E20889AB9> /usr/lib/libMatch.1.dylib
    0x10d3f7000 -    0x10d3f9ff7 com.apple.qlgenerator.office (5.0 - 32) <54C52042-68D3-3BE1-9767-D79C5B6EA3B0> /System/Library/QuickLook/Office.qlgenerator/Contents/MacOS/Office
    0x10e918000 -    0x10e946ff7 com.apple.CoreServicesInternal (248 - 248) <EAD7A7B3-D775-3E4C-98B8-36D047795993> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/CoreServicesInternal
    0x10e9b4000 -    0x10ee78ffb com.apple.OfficeImport (6.0 - 235) <338B12F4-3AD4-37DC-B782-7FA0405D42C2> /System/Library/PrivateFrameworks/OfficeImport.framework/Versions/A/OfficeImport
    0x10f269000 -    0x10f5a5fff com.apple.WebKit (11601 - 11601.1.56) <8394298C-09C6-31CC-A745-9A5782931CE9> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
    0x10f915000 -    0x10f919fff com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 96) <1D76DDD3-D45A-3679-8B72-5EECE6C1ACAC> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
    0x10f921000 -    0x10f924ff7 com.apple.help (1.3.3 - 46) <AA185754-DEEB-3091-9301-7B23C4D36818> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
    0x10f92b000 -    0x10f930fff com.apple.ImageCapture (9.0 - 9.0) <E53CC0B8-9D36-3636-B602-8AB4CEB4C313> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
    0x10f940000 -    0x10f959ffb com.apple.openscripting (1.7 - 169) <6AA25650-8900-33C6-AD49-D0543DB27C16> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
    0x10f96e000 -    0x10f970ff7 com.apple.securityhi (9.0 - 55006) <A46A58CB-E0AA-3EBD-AABF-A3B219A18ACF> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
    0x10f976000 -    0x10fad1ffb com.apple.WebKitLegacy (11601 - 11601.1.56) <67953F90-F17B-3320-8F40-BF946F6A57B4> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebKitLegacy.framework/Versions/A/WebKitLegacy
    0x10fbd3000 -    0x110278ff3 com.apple.JavaScriptCore (11601 - 11601.1.56) <1FC92922-FBCD-3EA4-AE13-F2F05525A125> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
    0x110415000 -    0x1114d2ff7 com.apple.WebCore (11601 - 11601.1.55) <2BB648CE-67B0-3D07-B512-9902FE4EF739> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
    0x113961000 -    0x113976ff3 libCGInterfaces.dylib (317.2) <3D568317-AAF7-3571-A22E-D23286BF3A69> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/Libraries/libCGInterfaces.dylib
    0x113981000 -    0x113a6cff7 com.apple.QuickLookUIFramework (5.0 - 696.1) <921959F6-96C2-3814-8D20-0E761AB51199> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Frameworks/QuickLookUI.framework/QuickLookUI
    0x113b3c000 -    0x113b3eff7 com.apple.SafariServices.framework (11601 - 11601.1.56) <AE587153-A7C4-39CB-9755-CF3B64402B3A> /System/Library/PrivateFrameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices
    0x113b45000 -    0x113b48fff libspindump.dylib (197) <D55A6D6B-7B7D-3D15-AC6C-73DE9954C671> /usr/lib/libspindump.dylib
    0x113b4f000 -    0x113c93ff7 com.apple.QTKit (7.7.3 - 2937) <C04A69AB-93F9-3BB4-BF56-1CD408183CE7> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
    0x113dab000 -    0x113f52ffb com.apple.avfoundation (2.0 - 1046.9.1) <BFA3AB94-F05C-3827-BD20-4BE3DC6F3AAC> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/AVFoundation
    0x1140e4000 -    0x1141bcfff com.apple.CoreMedia (1.0 - 1731.15.4) <30C4C79B-38E7-331F-A3D1-8D0777D23FD4> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
    0x114220000 -    0x114776ff7 com.apple.MediaToolbox (1.0 - 1731.15.4) <BA54842F-7017-3E07-98A5-94E59C462929> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
    0x11486a000 -    0x114be5ffb com.apple.VideoToolbox (1.0 - 1731.15.4) <72715A24-C3BC-35D8-8240-BBBD56E37090> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
    0x114c35000 -    0x114c4bfff com.apple.CoreMediaAuthoring (2.2 - 953) <82B62463-6125-3B03-AA57-8724E13C7F41> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
    0x114c64000 -    0x114cafff7 com.apple.CoreMediaIO (701.0 - 4790) <999CED97-2777-37EF-8425-F25B1B1F5A04> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
    0x114cd8000 -    0x114d3bff3 libAVFAudio.dylib (161) <1E0384CE-FF8D-36EE-8A28-50CD673D3109> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/Resources/libAVFAudio.dylib
    0x114d8b000 -    0x114dbbff3 com.apple.CoreAVCHD (5.8.0 - 5800.4.2) <56AA41E6-2F60-31D8-B506-2D4A5C341C77> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
    0x114dc7000 -    0x114dccfff com.apple.MediaAccessibility (1.0 - 79) <309526B0-1A18-3C2D-B425-A2BB61EED005> /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/MediaAccessibility
    0x114dd8000 -    0x114ddbfff com.apple.Mangrove (1.0 - 1) <7CA6F485-F7A5-301C-9F14-4C667EF8B2F3> /System/Library/PrivateFrameworks/Mangrove.framework/Versions/A/Mangrove
    0x114de2000 -    0x1151bafef com.apple.CoreAUC (214.0.0 - 214.0.0) <36675355-FEF4-3DC0-9734-AE6F125883C2> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
    0x1151c7000 -    0x115219fff com.apple.AppleVAFramework (5.0.31 - 5.0.31) <F0CFD860-FA5E-3BD5-80FA-12C0B4CF620D> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
    0x115224000 -    0x115240ff7 com.apple.qldisplay.Web (5.0 - 696.1) <A71F3EF8-8F09-3E80-B959-D960BE20230E> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/PlugIns/Web.qldisplay/Contents/MacOS/Web
    0x115253000 -    0x115282ffb com.apple.datadetectors (5.0 - 307) <B59A794B-A050-361B-951D-FF015445D955> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/DataDetectors
    0x1152a9000 -    0x1157cbfff com.apple.QuartzComposer (5.1 - 334) <B28D6929-25C0-3F27-9454-EAE22857EF4A> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
    0x115aeb000 -    0x115b96fff com.apple.PDFKit (3.1 - 3.1) <165524C4-8101-341C-AD0A-CCBC1AFB0C2C> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
    0x115c1a000 -    0x115c3efff com.apple.quartzfilters (1.10.0 - 1.10.0) <B25F42F6-2548-39A8-9A9E-35331FD813EB> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
    0x115c6f000 -    0x115edbfff com.apple.imageKit (2.6 - 928) <753100AA-B8F4-3364-A111-88AAB67949B2> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
    0x11613f000 -    0x116142ff7 com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5 - 3.1.5) <E4643432-0DF2-3CD3-9F63-3A7665B25838> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
    0x11614a000 -    0x1161d7fff com.apple.CorePDF (4.0 - 4) <EDC193AE-0D72-3BDD-807D-28D1A5942AE3> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
    0x116231000 -    0x11623aff7 com.apple.DisplayServicesFW (3.0 - 378) <69821BC1-66F6-30FE-B706-134F3A9FCAD7> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
    0x116246000 -    0x116298fff com.apple.ImageCaptureCore (7.0 - 7.0) <74BC5DBA-FD63-31B9-A55B-C3C128852F1D> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
    0x1162df000 -    0x11652afff com.apple.AddressBook.framework (9.0 - 1679) <26FE27B6-40B7-3633-906D-5323ACEE3337> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
    0x1167c8000 -    0x1167dafff com.apple.contacts.ContactsPersistence (1.0 - 2137) <40E67B07-5DC9-3B5E-8266-1A27142268D0> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsPersistence.framework/Versions/A/ContactsPersistence
    0x1167f4000 -    0x11681fff7 com.apple.AddressBook.ContactsFoundation (8.0 - 2137) <082A84FD-0076-3129-8193-2BCB0EAD15E2> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/Versions/A/ContactsFoundation
    0x116860000 -    0x11687fff7 com.apple.contacts.vCard (1.0 - 2137) <74FA0133-CFBB-3055-B429-AF2D13B24D7D> /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/Versions/A/vCard
    0x1168af000 -    0x1168bdfff com.apple.IntlPreferences (2.0 - 192) <5DE7D4D8-6E30-3AD2-B2BB-1E5475794768> /System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework/Versions/A/IntlPreferences
    0x1168ce000 -    0x1168dcfff com.apple.ToneLibrary (1.0 - 1) <E8B44453-4E70-393C-AECF-988D0A8284A6> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/ToneLibrary
    0x1168ef000 -    0x116904fff com.apple.ToneKit (1.0 - 1) <3722D681-0582-335A-A992-A972D2046163> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneKit.framework/Versions/A/ToneKit
    0x11691f000 -    0x11693afff com.apple.aps.framework (4.0 - 4.0) <A3971E50-DD87-3752-B37A-E58557AD5AF2> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
    0x116957000 -    0x116962fff com.apple.DirectoryService.Framework (10.11 - 194) <AE493A5F-E112-39C4-AD7A-3E740A21AB42> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
    0x11696c000 -    0x11699bfff com.apple.securityinterface (10.0 - 55065) <8F140606-7DDA-34D0-823E-514994E0DE8A> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
    0x1169cb000 -    0x1169d2ff7 com.apple.phonenumbers (1.1.1 - 105) <49696A1F-83FC-3BE8-A7E8-F0F4EAA326BB> /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
    0x1169d9000 -    0x116a79fff com.apple.ViewBridge (157 - 157) <78610813-8150-3DD5-823D-F0ECDB0A583F> /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/ViewBridge
    0x116ae3000 -    0x116b1aff7 com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <207E4A14-E3CC-3658-ABAF-B5CAEC9ED1EB> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
    0x116b28000 -    0x116b30fff com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <B0028247-B333-36F5-8098-8EC95E6C2B23> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
    0x116b3e000 -    0x116c25ff7 libcrypto.0.9.8.dylib (59) <7C4E5457-B66C-39CA-BC0E-15CA6C051FC0> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
    0x116c8e000 -    0x116c96fff com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <8DBB11A2-150A-3E70-8B83-DDEDAB15E2C3> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP
    0x116c9e000 -    0x116cb0fff libsasl2.2.dylib (209) <D48CE2C5-D0C5-39BD-A7DD-C999E81CF885> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
    0x116ce1000 -    0x116cf3ff7 com.apple.webcontentfilter.framework (5.1 - 5.1) <C1CB2DA7-11B9-3547-B29C-132B48555501> /System/Library/PrivateFrameworks/WebContentAnalysis.framework/WebContentAnalysis
    0x116d0b000 -    0x116d2eff7 com.apple.speech.LatentSemanticMappingFramework (2.12.1 - 2.12.1) <D46E147D-0A33-3409-9B12-FA662854F408> /System/Library/Frameworks/LatentSemanticMapping.framework/Versions/A/LatentSemanticMapping
    0x116d43000 -    0x116d6ffff com.apple.framework.SystemAdministration (1.0 - 1.0) <F17C889A-632F-3946-87F3-B797C5F1ED75> /System/Library/PrivateFrameworks/SystemAdministration.framework/Versions/A/SystemAdministration
    0x116d9a000 -    0x116e70ff7 com.apple.DiskImagesFramework (10.11 - 414) <AF08B107-F65D-36DD-9B94-A0C868C300BC> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages
    0x116ed1000 -    0x116ed5fff com.apple.LoginUICore (3.1 - 3.1) <6DCEED7A-529B-3AFD-8F83-97A40B56E4D9> /System/Library/PrivateFrameworks/LoginUIKit.framework/Versions/A/Frameworks/LoginUICore.framework/Versions/A/LoginUICore
    0x116ee0000 -    0x116f6cfff libCoreStorage.dylib (517) <753BB578-62C6-36F8-B366-72EF7742D42B> /usr/lib/libCoreStorage.dylib
    0x116f93000 -    0x116f9efff libcsfde.dylib (517) <83340980-0FC2-33DC-B98B-562C4842568E> /usr/lib/libcsfde.dylib
    0x116faa000 -    0x116fddfff com.apple.MediaKit (16 - 807) <6F40D74C-7F2C-3693-AF80-63365A6F7680> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit
    0x116ff1000 -    0x116ff3fff com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <1FF63331-0B4A-385D-AC44-7AE665947553> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin
    0x117830000 -    0x1178eafff com.apple.DiscRecording (9.0.1 - 9010.4.3) <9E68D2AF-7205-3764-B051-8F112AFA8208> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
    0x117954000 -    0x1179a2fff libcurl.4.dylib (90) <00662A4C-B89A-3A17-93FF-950C6DE47F99> /usr/lib/libcurl.4.dylib
    0x1179b4000 -    0x1179dbff7 com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <EA83603A-7C4D-37F1-A416-064CD1B9D34B> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedCloudStorage
    0x1179fe000 -    0x117a00ffb libutil.dylib (43) <E37832CF-5EE6-345A-B0EC-FFC8D2B67375> /usr/lib/libutil.dylib
    0x117a06000 -    0x117a0ffff com.apple.icloud.FindMyDevice (1.0 - 1) <28CE764F-4C4C-3A75-B7AE-EDBC7A189E82> /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyDevice.framework/Versions/A/FindMyDevice
    0x117a1f000 -    0x117b41ff7 com.apple.NetworkExtension (1.0 - 1) <3B268DF0-E234-3E11-8BEB-A819A56CB707> /System/Library/Frameworks/NetworkExtension.framework/NetworkExtension
    0x117c03000 -    0x117c26fff com.apple.Network (1.0 - 1) <166EA4A4-C5C1-3211-9F13-BE5A3E3FF317> /System/Library/PrivateFrameworks/Network.framework/Versions/A/Network
    0x117c4c000 -    0x117c79ffb com.apple.SystemConfiguration.EAP8021X (14.0.0 - 14.0) <422C1D99-8B18-304D-9D3D-809E94F8244E> /System/Library/PrivateFrameworks/EAP8021X.framework/Versions/A/EAP8021X
    0x117c91000 -    0x117c98fff libnetwork.dylib (582.1.4) <37BD4D39-4CCA-3073-9858-5FA784BF17C1> /usr/lib/libnetwork.dylib
    0x117ca1000 -    0x117f25ff7 com.apple.RawCamera.bundle (6.16 - 817) <A09CE1E4-8EEE-38D5-BE7D-14FDC84D62A1> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
    0x117f85000 -    0x117f87fff libCGXType.A.dylib (934) <F52AC9F6-BC67-3885-9864-CDC00D9DD0AB> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib
    0x11843a000 -    0x118463ffb libRIP.A.dylib (934) <DB727879-E42B-33C5-B1FF-CC34CDFBF017> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
  0x7fff68dac000 -   0x7fff68de2f5f dyld (360.14) <DF977301-4A63-32ED-9939-1EE3122D18D4> /usr/lib/dyld

External Modification Summary:
 Calls made by other processes targeting this process:
  task_for_pid: 1
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0
 Calls made by this process:
  task_for_pid: 0
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0
 Calls made by all processes on this machine:
  task_for_pid: 254669
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0

VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=258.8M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=258.8M(100%)
Writable regions: Total=1.1G written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=1.1G(100%)
 
                 VIRTUAL  REGION 
REGION TYPE             SIZE  COUNT (non-coalesced) 
===========            ======= ======= 
Activity Tracing          2048K    2 
CoreAnimation             28K    4 
CoreUI image file          128K    2 
Dispatch continuations       16.0M    2 
Image IO               704K    3 
JS JIT generated code       128.0M    4 
JS JIT generated code (reserved)  896.0M    2     reserved VM address space (unallocated)
Kernel Alloc Once           8K    3 
MALLOC               83.1M    22 
MALLOC guard page           32K    7 
Process Corpse Info         2048K    2 
STACK GUARD             56.1M    18 
Stack                15.7M    18 
VM_ALLOCATE              24K    4 
WebKit Malloc            4532K    33 
__DATA               27.6M   337 
__IMAGE               528K    2 
__LINKEDIT             63.9M   270 
__TEXT               194.8M   270 
__UNICODE              552K    2 
mapped file             46.1M    14 
shared memory            332K    9 
===========            ======= ======= 
TOTAL                1.5G   1008 
TOTAL, minus reserved VM space   642.1M   1008 


Senast redigerat 2016-01-22 10:20

Snälla, använd pastebin!

Vad har du testat? Säker start, ny användare?

Har du möjligtvis något CAD-program installerat?

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-01-22 07:56

Jag har testat det mesta som att köra i safe mode, reparera med skivverktyg osv. Men inte med ny användare. Jag har inte något CAD. Det kan vara något med fusion drive tror jag för om jag startar med alt nere så får jag upp 2 hårddiskar med samma namn.

Men om det och krascherna "QuickLookSatellite" vet jag inte. Ska jag försöka uppdatera med ny användare?

Trådar sammanslagna.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2016-05-05 20:08

Uppdatering. Nu har jag datorn och har flyttat över allt till en gammal MBP. På den funkar allt som det ska. Så nu börjar jobbet hur jag ska lösa fusion drive problemet. Letar om det finns en "fix" man kan köra i terminalen först. Eller om det bara är att börja om från början

Än så länge har jag inte hittat någon med samma problem, eller en guide / tutorial på "How to repair a fusion drive" som passar mitt problem.

 • Wisserbesser
 • Uddevalla
 • 2016-05-05 23:39

Hur vet du att det verkligen är FD som är boven i dramat?

Ett par idéer ang quicklook: http://www.schollnick.net/wordpress/2013/10/q...

1
Clean my mac!
Bevaka tråden
Clean my mac!
Clean my mac!